Dodávateľ

Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.

IČO: 46095969

Adresa: Račianska 12481/77/A /77/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3880

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Júl 2020

Záznam platný do: 23. Júl 2023

Posledná zmena: 24. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 145 114,00 EUR 2 2
2015 2 481 865,00 EUR 5 5
2016 229 024,00 EUR 9 9
2017 216 181,50 EUR 14 14
2018 586 380,48 EUR 11 11
2019 210 090,00 EUR 5 5
2020 262 742,83 EUR 4 5
2021 544 429,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 145 114,00 EUR 2 2
2015 2 481 865,00 EUR 5 5
2016 229 024,00 EUR 9 9
2017 216 181,50 EUR 14 14
2018 586 380,48 EUR 11 11
2019 210 090,00 EUR 5 5
2020 262 742,83 EUR 4 5
2021 544 429,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 2 084 300,00 2084300.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 75 748,83 75748.83 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 16 700,00 16700.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 2 242,00 2242.00 EUR
Metales, s.r.o. 1 104 993,00 104993.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 405 310,00 405310.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 82 480,00 82480.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 73 620,00 73620.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 3 916,67 3916.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 40 800,00 40800.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 249 497,00 249497.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 332 527,00 332527.00 EUR
Senzor, s.r.o. 1 44 290,00 44290.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 2 416,00 2416.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 95 454,00 95454.00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Navos MT, s.r.o. 1 90 500,00 90500.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 10 040,00 10040.00 EUR
Ing. Vladimír Lago 1 94 075,00 94075.00 EUR
PANMED, s.r.o. 1 168 700,00 168700.00 EUR
SPINEA, s.r.o. 1 22 300,00 22300.00 EUR
BRIDGE - EU, s.r.o. 1 182 597,00 182597.00 EUR
BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 1 240 890,00 240890.00 EUR
SPINEA Technologies s.r.o. 2 138 600,00 138600.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 4 554,31 4554.31 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 4 250,00 4250.00 EUR
KOMPOZITUM s.r.o. 1 65 000,00 65000.00 EUR
Lambda Life a.s. 1 40 026,00 40026.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup súradnicového meracieho prístroja Senzor, s.r.o. 47 054,00 47054.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Oftalmologický mikroskop Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 60 000,00 60000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oftalmologický operačný mikroskop na podlahovom stojane s príslušenstvom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 62 770,00 62770.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zavedenie inovatívnej technológie vo výrobe spoločnosti Navos MT Navos MT, s.r.o. 113 320,00 113320.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nové technologické zariadenia II. Ing. Vladimír Lago 324 075,00 324075.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia zdravotníckeho zariadenia PANMED, s.r.o. PANMED, s.r.o. 586 150,00 586150.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kotaktných a bezkontaktných metód merania Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 757 360,00 2757360.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka obrábacej a meracej techniky BRIDGE - EU, s.r.o. BRIDGE - EU, s.r.o. 893 412,00 893412.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Inovácia výpočtových a informačných systémov pre vývoj produktov a ich prepojenie na výrobu SPINEA, s.r.o. 246 545,00 246545.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie 3D meracieho portálového stroja Metales, s.r.o. 104 993,00 104993.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Environmentálny skenovací elektrónový mikroskop s EDS analýzou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240 000,00 240000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny makroskopický systém s motorizovaným kalibrovaným zoom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 320,00 16320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná digitálna kamera Zeiss Axiocam ERc 5s Rev.2 k mikroskopu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 241,00 1241.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskopová kamera Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom sušičky pri kritickom bode, Critical Point Dryer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne 2 stupňové olejové rotačné čerpadlo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 667,00 1667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kondenzorový modul pre svetelný mikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a špecifické chemikálie pre potreby svetelnej a fluorescenčnej mikroskopie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada filtrov pre fluorescenciu, fluorescenčná kocka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 318,00 1318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohybná, zadnokomorová vnútroočná šošovka, monofokálna, jednokusová so žltým filtrom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Objektív k mikroskopu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotodokumentačné zariadenie k stereomikroskopu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 22 580,00 22580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereomikroskop s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 100,00 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereomikroskop s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 077,00 3077.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED zdroj pre fluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 627,00 627.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny mikroskop s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súradnicový 3D merací stroj s vysokou presnosťou vrátane príslušenstva. KOMPOZITUM s.r.o. 78 915,50 78915.5 EUR 2017 Tovary Áno 1
Multifunkčná farebná digitálna kamera Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 206,00 2206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stereomikroskop s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 780,00 3780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop AxioLab A1 MAT a príslušenstvo Múzeum mesta Bratislavy 25 560,00 25560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibrácia meracieho prístroja Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 583,00 1583.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Fluorescenčný invertovaný mikroskop Univerzitná nemocnica Bratislava 20 040,00 20040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereomikroskop Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 416,70 2416.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop, dokumentačné zariadenie a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priamy laboratórny biologický mikroskop Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 583,89 5583.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Apochromatický teleobjektív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 479,00 1479.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímače na kontrolu integrity povrchu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 659,00 659.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stereomikroskop s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 692,00 1692.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne mikroskopy s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 720,00 21720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie priemyselného portálového meracieho stroja na presné meranie rozmerov kovových obrobkov a výliskov BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 240 890,00 240890.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ohybná zadnokomorová vnútroočná šošovka, monofokálna, jednokusová, z hydrofilného akrylátu s hydrofóbnym povrchom, asférická, so žltým filtrom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 37 490,90 37490.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútroočná šošovka - ohybná zadnokomorová, monofokálna, jednokusová, z hydrofóbneho akrylátu s heparínovým povrchom s filtrom krátkovlnného modrého svetla, asférická Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 23 968,00 23968.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o. SPINEA Technologies s.r.o. 315 701,00 315701.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Metalografické prístroje Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 10 040,83 10040.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačný mikroskop s navigačným systémom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 227 666,00 227666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné operačné lôžka Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 740,00 24740.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mikroskop pre patologické oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 317,70 12317.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
DAPI filter pre fluorescenčný mikroskop - kompletný Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 123,00 1123.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o. SPINEA Technologies s.r.o. 315 701,00 315701.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
FITC filter pre Olympus IX70 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 742,00 742.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fluorescenčný mikroskop s excitačným LED zdrojom a s monochromatickou kamerou Univerzita Komenského v Bratislave 40 800,00 40800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Upgrade fluorescenčného mikroskopu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 83 999,00 83999.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a zariadenia pre výskumný projekt Lambda Life a.s. 451 115,00 451115.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Oftalmologický operačný mikroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 394 000,00 394000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421256646783
+421256646791


mochal.ziljak@zeiss.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 97 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Nikola Hlůžová MBA
Adresa:
Na rovinách Sázava, Davle 25206
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Marián Strážovský
Adresa:
Eisnerova 6131 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Mohr
Adresa:
Edith-Stein Weg 16 Neresheim 73450
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Adresa:
Lazaretská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×