Dodávateľ

M-Silnice SK, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: M - SILNICE SK s.r.o.

IČO: 36833380

Adresa: Kysucká cesta 3, Žilina

Registračné číslo: 2020/2-PO-E3584

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Február 2020

Záznam platný do: 3. Február 2023

Posledná zmena: 11. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 594 893,00 EUR 5 5
2017 5 143 676,04 EUR 2 2
2018 1 265 021,00 EUR 4 4
2019 1 432 877,00 EUR 3 3
2020 688 008,00 EUR 2 2
2021 1 207 914,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 594 893,00 EUR 5 5
2017 5 143 676,04 EUR 2 2
2018 1 265 021,00 EUR 4 4
2019 1 432 877,00 EUR 3 3
2020 688 008,00 EUR 2 2
2021 1 207 914,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinský samosprávny kraj 1 382 383,00 382383.00 EUR
Mesto Prievidza 1 293 787,00 293787.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 788 768,00 788768.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 373 841,00 373841.00 EUR
Mesto Krupina 1 468 800,00 468800.00 EUR
Mesto Krompachy 1 314 167,00 314167.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 215 833,00 215833.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 74 693,00 74693.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 356 731,00 356731.00 EUR
Obec Štiavnička 1 142 000,00 142000.00 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 428 276,00 428276.00 EUR
Obec Liptovská Anna 1 109 764,00 109764.00 EUR
Obec Podolie 1 5 002 428,00 5002428.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 141 248,04 141248.04 EUR
Obec Trenčianske Stankovce 1 27 204,00 27204.00 EUR
Obec Podhradie 1 1 241 232,00 1241232.00 EUR
Obec Vyšný Hrušov 1 368 000,00 368000.00 EUR
Obec Rudlov 1 166 999,00 166999.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 1 436 235,00 436235.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
2.1Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička Obec Štiavnička 98 266,00 98266.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Bežná údržba komunikácií 2016 Mesto Kysucké Nové Mesto 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia obecného domu Obec Liptovská Anna 124 921,00 124921.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník pri ceste III/1878 - Sedličná. Obec Trenčianske Stankovce 27 204,00 27204.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Podhradie - kanalizácia Obec Podhradie 1 241 232,00 1241232.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov Obec Podolie 5 002 428,00 5002428.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Novostavba cirkevnej materskej školy I. etapa - Púchov Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 436 235,00 436235.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mosta Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 212 000,00 212000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obec Rudlov - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov Obec Rudlov 166 999,00 166999.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov (2) Obec Vyšný Hrušov 368 000,00 368000.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi Mesto Prievidza 293 787,00 293787.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia vnútrobloky - stavebné práce Mesto Žiar nad Hronom 215 833,00 215833.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci Mesto Kráľovský Chlmec 428 276,00 428276.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava mosta ev. č. 11-216 Krásno nad Kysucou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 788 768,00 788768.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Hokejová akadémia: Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 373 841,00 373841.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy Mesto Krompachy 346 011,00 346011.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa“ - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny Žilinský samosprávny kraj 405 678,00 405678.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina Mesto Krupina 468 800,00 468800.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2075-001 (M1156). most cez tok Varínka pred obcou Lysica Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 242 181,00 242181.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia (stabilizácia) úseku cesty geobunkami v 1/2 profile cesty medzi obcami Podhradie - Konské Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 114 550,00 114550.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Blanka Kalcsová
Adresa:
Jižní 15 Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dalibor Kalcso
Adresa:
Jižní 15 Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Blanka Kalcsová
Adresa:
Jižní 15 Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dalibor Kalcso
Adresa:
Jižní 15 Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdeněk Zadák
Adresa:
Úprkova 679/39 Hradec Králové 50009
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 18.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×