Dodávateľ

Bio G s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Bio G, spol. s r.o.

IČO: 34123415

Adresa: Elektrárenská 12092, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1260

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. September 2019

Záznam platný do: 19. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 962 342,00 EUR 14 14
2015 9 258 966,00 EUR 2 2
2016 466 572,43 EUR 13 13
2017 53 925,50 EUR 22 22
2018 285 189,60 EUR 25 25
2019 513 729,21 EUR 20 20
2020 732 662,43 EUR 16 16
2021 220 485,67 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 716 568,00 EUR 3 3
2015 5 636 572,00 EUR 5 5
2016 4 241 180,43 EUR 17 17
2017 147 485,50 EUR 26 26
2018 285 189,60 EUR 25 25
2019 513 729,21 EUR 20 20
2020 732 662,43 EUR 16 16
2021 220 485,67 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 564 499,21 564499.21 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 1 150,99 1150.99 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 37 795,00 37795.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 39 240,00 39240.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 31 60 243,22 60243.22 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 139 900,00 139900.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 1 663 912,00 1663912.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 895,70 895.70 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 26 015,00 26015.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 102,94 102.94 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 14 446,00 14446.00 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 30 088,90 30088.90 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 14 500,00 14500.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 652,73 652.73 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 18 96 430,49 96430.49 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 189 926,00 189926.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 9 136,36 9136.36 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 35 371,92 35371.92 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 56 666,67 56666.67 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 7 8 894,48 8894.48 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 19 345,23 19345.23 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2 9 258 966,00 9258966.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 1 225 694,00 225694.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507,00 99507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický biochemický analyzátor bez ISE modulu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 39 900,00 39900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 894 763,00 2894763.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 468 288,00 3468288.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 665 394,00 2665394.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 858 196,00 58858196.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 338 191,00 2338191.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry cytologického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 5 555 380,00 5555380.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 583 708,00 2583708.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 476 852,00 2476852.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 585 362,00 2585362.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry cytologického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 3 703 586,00 3703586.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 361 757,00 33361757.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 143 380,00 2143380.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640,00 103640.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 021 960,00 2021960.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 675 696,00 1675696.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 383 219,00 1383219.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 818 506,00 818506.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 222,00 208222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 105 070,00 105070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografická detekcia vírusových antigénov Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fagocytárna aktivita granulocytov a kultivácia mykobaktérií Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 450,00 6450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimódový reader Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multikalibrátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 56,40 56.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diagnostík pre rutinné biochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 250,00 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 418,00 418.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre automatický stolný analyzátor Biosen C-line Clinic Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 490,00 1490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 960,00 7960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acidobazická regulácia Národný ústav reumatických chorôb 2 710,00 2710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné flaštičky Národný ústav reumatických chorôb 694,00 694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 740,00 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 201,78 3201.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec a MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 435,12 6435.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271,00 271.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175,00 1175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 154,00 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analyzátor Fakultná nemocnica Nitra 14 500,00 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diagnostík pre rutinné biochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 825,41 9825.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlo pre prístroj FACS Aria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 477,70 477.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 860,00 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny vymeniteľný, jednorazový zásobník na tzv. sheath tekutinu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369,00 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
FACS 1A Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 781,96 781.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 647,00 2647.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotické disky, E testy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 025,00 1025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre acidobazickú reguláciu Národný ústav reumatických chorôb 2 706,27 2706.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a kalibračný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 425,00 425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hemokultivačné flaštičky Národný ústav reumatických chorôb 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implantovateľný systém na elektropulznú aktiváciu baroreceptorov karotického sínu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 207 818,21 207818.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom prístroja na vysokotlakú kvapalinovú ionexovú chromatografiu (HPLC) s dodávkou príslušenstva a diagnostík Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 446,00 14446.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 77,00 77.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Test na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 667,44 667.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec a MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 465,51 7465.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271,00 271.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175,00 1175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 820,00 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné média a suplementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 722,00 722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné pôdy a UV lampa Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 293,00 293.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 562,00 1562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotické disky, E testy, diagnostické sety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 988,00 1988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 82,32 82.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pôdy a inokulačné kľučky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451,00 451.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický test Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká infekčných ochorení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 26 017,00 26017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický analyzátor aminokyselín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 68 019,96 68019.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky Národný ústav reumatických chorôb 825,00 825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 707 774,00 22707774.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620,00 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430,90 430.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
hemokultivačné liekovky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 500,00 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 75,31 75.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický identifikačný test Clostridium difficile Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 966,00 966.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175,00 1175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 542,00 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 232,00 7232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - Aglutinácia reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 145,20 145.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - na aglutináciu Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 152,90 152.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 299,94 299.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 725,10 1725.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
BD Difco kultivačné média Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 213,00 213.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 834 039,00 17834039.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 935,00 935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky Národný ústav reumatických chorôb 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 4 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 225 694,00 225694.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Suchá chémia - biochemické testy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 938,15 14938.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biochemické testy a kalibrátory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 575,78 13575.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kvapaliny, súpravy a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 362,00 12362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 807,24 807.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
hemokultivačné liekovky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 412,00 12412.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 312,72 5312.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 796,50 796.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný analyzátor biochemických parametrov a elektrolytov Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 23 665,00 23665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 200,00 6200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HIV diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 030,00 4030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 611 829,00 1611829.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká - vírusy, HBV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 008,00 9008.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nefelometer Univerzitná nemocnica Bratislava 37 825,00 37825.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky Národný ústav reumatických chorôb 950,00 950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík, transfúznych liekov a plazmy Národná transfúzna služba SR 141 922,75 141922.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká - vírusy, HBV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 255,00 14255.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kvapaliny pre prietokovú cytometriu a kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 670,00 670.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Suchá chémia - biochemické testy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 105,00 14105.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421245526381


biog@biog.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 280 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dagmar Berkešová
Adresa:
Čerešňová 2 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bedrich Marhofer
Adresa:
Kazanská 21 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Bernátová
Adresa:
Židovská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
26. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bedrich Marhofer
Adresa:
Kazanská 21 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
28. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dagmar Berkešová
Adresa:
Čerešňová 2 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Bernátová
Adresa:
Židovská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bedrich Marhofer
Adresa:
Kazanská 21 Bratislava 821 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SLOV-LEGAL s. r. o.
Adresa:
Dobrovičova 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.05.2018 do: 26.08.2020

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 28.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup diagnostických súprav 2 600,00 EUR Tovary 30. Jún 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bio G s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×