Dodávateľ

IZOTECH Group, spol. s r.o.

Nové Mesto nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IZOTECH Group, spol. s r.o.

IČO: 36301311

Adresa: Piešťanská 1185/25, Nové Mesto nad Váhom

Registračné číslo: 2021/6-PO-D7759

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Jún 2021

Záznam platný do: 12. Jún 2024

Posledná zmena: 13. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 192 982,00 EUR 2 2
2015 908 603,00 EUR 5 5
2016 273 320,00 EUR 2 2
2017 1 822 472,00 EUR 5 5
2018 212 805,00 EUR 1 1
2019 1 535 377,00 EUR 2 2
2020 2 339 065,00 EUR 5 6
2021 2 072 889,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 192 982,00 EUR 2 2
2015 908 603,00 EUR 5 5
2016 273 320,00 EUR 2 2
2017 1 822 472,00 EUR 5 5
2018 212 805,00 EUR 1 1
2019 1 535 377,00 EUR 2 2
2020 2 339 065,00 EUR 5 6
2021 2 072 889,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 68 499,00 68499.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 741 254,00 741254.00 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 3 2 643 046,00 2643046.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 1 619 588,00 619588.00 EUR
Obec Bobot 1 212 805,00 212805.00 EUR
Obec Podolie 1 579 963,00 579963.00 EUR
Obec Dolná Súča 1 435 860,00 435860.00 EUR
Obec Moravské Lieskové 1 163 758,00 163758.00 EUR
Obec Uhrovec 1 169 980,00 169980.00 EUR
Mesto Stará Turá 1 107 091,00 107091.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Vrbové, družstvo 1 85 891,00 85891.00 EUR
Obec Beckov 2 50 536,00 50536.00 EUR
Obec Zamarovce 1 109 562,00 109562.00 EUR
Obec Pruské 1 265 016,00 265016.00 EUR
Obec Považany 1 224 289,00 224289.00 EUR
Základná škola Leopoldov 1 155 000,00 155000.00 EUR
Obec Kšinná 1 427 360,00 427360.00 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 1 1 270 361,00 1270361.00 EUR
PROCAS s. r. o. 1 235 312,00 235312.00 EUR
Obec Bzince pod Javorinou 1 546 104,00 546104.00 EUR
Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica 2 116 407,00 116407.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9 921 01 Piešťany 1 129 831,00 129831.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zateplenie objektu Obecného úradu a modernizácia plynovej kotolne Obec Moravské Lieskové 163 758,00 163758.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Telocvičňa ZŠ ul. Komenského, Stará Turá - stavebná časť Mesto Stará Turá 92 525,00 92525.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia bitúnku - Poľnohospodárske družstvo Vrbové Poľnohospodárske družstvo Vrbové, družstvo 101 377,00 101377.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia časti priestorov ZŠ v Beckove pre potreby Materskej školy Obec Beckov 7 000,00 7000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia časti priestorov ZŠ v Beckove pre potreby Materskej školy Obec Beckov 38 623,00 38623.0 EUR 2015 Práce Nie 1
ZVERNICA SOCHOŇ – CHLADIACI BOX LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 503,00 71503.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho s obecným úradom v Uhrovci Obec Uhrovec 199 676,00 199676.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy objektov VKK Kľúčové Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 564 384,00 564384.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rozšírenie Materskej škôlky v Zamarovciach Obec Zamarovce 109 562,00 109562.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie fasády Základnej školy Leopoldov – SO 101 Starší objekt Základná škola Leopoldov 155 000,00 155000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - Divadelná sála Obec Podolie 581 304,00 581304.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Považanoch. Obec Považany 219 257,00 219257.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova verejnej budovy v obci Kšinná Obec Kšinná 427 360,00 427360.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča Obec Dolná Súča 439 068,00 439068.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Bobot Obec Bobot 213 330,00 213330.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia – zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pruské Obec Pruské 203 800,00 203800.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 1 270 364,00 1270364.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná PROCAS s. r. o. 235 312,00 235312.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Prestavba objektu na bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ul. Bzinská v Novom Meste nad Váhom Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 116 261,00 1116261.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova a rekonštrukcia vnútorny´ch priestorov strojovej dielne SOŠ strojníckej v Skalici Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica 228 845,00 228845.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Zníženie energetickej hospodárnosti budovy a stavebno-technické úpravy učební SOŠ technickej Piešťany Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9 921 01 Piešťany 192 346,00 192346.0 EUR 2020 Práce Áno 1
"Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce Trenčiansky samosprávny kraj 741 254,00 741254.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Prestavba a nadstavba objektu súp. č. 1272 na bytový dom, Bzince pod Javorinou – Cetuna Obec Bzince pod Javorinou 546 104,00 546104.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad Váhom 288 850,00 288850.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov, Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 237 935,00 1237935.0 EUR 2021 Práce Nie 1

izotech@izotech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 149 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Jaroš
Adresa:
Lesnícka 5 Nové Mesto nad Váhom 915 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Edita Jarošová
Adresa:
Lesnícka 5 Nové Mesto nad Váhom 915 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Edita Jarošová
Adresa:
Lesnícka 5 Nové Mesto nad Váhom 915 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Jaroš
Adresa:
Lesnícka 5 Nové Mesto nad Váhom 915 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×