Dodávateľ

Meditech SK, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Meditech SK, s.r.o.

IČO: 46964690

Adresa: Okružná 152/50, Čadca

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2712

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Apríl 2020

Záznam platný do: 3. Apríl 2023

Posledná zmena: 4. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 43 700,00 EUR 1 1
2016 241 374,98 EUR 30 30
2017 286 159,12 EUR 39 39
2018 273 788,60 EUR 19 19
2019 186 753,85 EUR 15 15
2020 116 675,50 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 43 700,00 EUR 1 1
2016 241 374,98 EUR 30 30
2017 286 159,12 EUR 39 39
2018 273 788,60 EUR 19 19
2019 186 753,85 EUR 15 15
2020 116 675,50 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 7 331,00 7331.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 5 782,67 5782.67 EUR
Mesto Žilina 2 6 777,00 6777.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 190,00 190.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 68 690,00 68690.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 1 708,33 1708.33 EUR
Mesto Topoľčany 1 618,00 618.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 59 650,00 59650.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 36 709,00 36709.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 7 492,00 7492.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 22 140,00 22140.00 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 3 916,67 3916.67 EUR
Mesto Nové Zámky 1 957,00 957.00 EUR
Mesto Michalovce 1 6 072,00 6072.00 EUR
Mesto Šamorín 1 13 849,00 13849.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 3 11 691,31 11691.31 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 509,50 1509.50 EUR
Obec Makov 1 9 800,00 9800.00 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 2 950,00 2950.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 35 492,47 35492.47 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 15 749,17 15749.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 6 12 173,63 12173.63 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 14 560,33 14560.33 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 30 248,00 30248.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 52 976,67 52976.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 2 23 741,67 23741.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 18 730,00 18730.00 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 4 49 425,66 49425.66 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 6 213,33 6213.33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 17 749,00 17749.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 6 150,00 6150.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 10 825,00 10825.00 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 75 751,67 75751.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 23 349,00 23349.00 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 3 15 822,00 15822.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 1 875,00 1875.00 EUR
Centrum sociálnych služieb STRANÍK 1 11 362,50 11362.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 9 397,00 9397.00 EUR
Domov MÁRIE 1 2 906,00 2906.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 26 919,33 26919.33 EUR
Domov sociálnych služieb 1 10 552,50 10552.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 2 3 691,66 3691.66 EUR
Zariadenie pre seniorov Náruč 9 88 139,83 88139.83 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 3 66 816,66 66816.66 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 2 2 624,99 2624.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 2 12 103,33 12103.33 EUR
CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. 2 3 457,00 3457.00 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 6 225,00 6225.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 114 983,33 114983.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 7 000,00 7000.00 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 1 181,82 1181.82 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 3 31 698,67 31698.67 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2 499,85 2499.85 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 21 370,00 21370.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 2 9 272,00 9272.00 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 4 37 584,50 37584.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
nemocničné lôžka Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 42 000,00 42000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Záves pre nácvik chôdze k zdviháku Meditech Maxi Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Evakuačná podložka Meditech Centrum sociálnych služieb v Poprade 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pasívne antidekubitné matrace Meditech Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 814,20 3814.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ Movita s antidekubitným matracom,s hrazdou a hrazdičkou alebo ekvivalent ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 9 100,00 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie jedálne a sociálnych priestorov Centrum sociálnych služieb v Poprade 21 797,61 21797.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Evakuačná podložka Meditech SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 3 540,00 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pasívne antidekubitné matrace Meditech Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 760,40 1760.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vaňový zdvihák so sprchovacou stoličkou-hygienické zdvíhacie kreslo s elektrickým zdvihom a polohovaním, hygienická stolička s funkciou otvárania sedáku CARENDO alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 8 317,10 8317.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické polohovateľné postele Movita, pasívne antidekubitné matrace Meditech Senior 1, nočné stolíky NS-3-O, polohovateľné kreslá Gavota B, hrazdy s hrazdičkami Zariadenie pre seniorov Náruč 14 860,80 14860.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektrické polohovateľné postele BE-42-C20 s pasívnymi antidekubitnými matracmi Meditech, hrazdami a hrazdičkami Mesto Šamorín 16 780,00 16780.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Profesionálne elektricky polohovateľne postele BE42-C10 s pasívnymi antidekubitnými klinicky testovanými matracmi Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Polohovacie kreslo s elektrickým ovládaním Fakultná nemocnica Nitra 29 751,00 29751.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné postele s príslušenstvom Mesto Michalovce 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace a klinové podhlavníky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 500,00 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné postele Movita,pasívne antidekubitné matrace Meditech Senior 1, hrazdy s hrazdičkami ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 9 540,00 9540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 780,00 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné posteľ ABE-90I-0,typ BE 42-C10 s príslušenstvom Mesto Topoľčany 741,60 741.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevená stolička "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné postele BE42-C10 s hrazdou a hrazdičkou spolu s pasivnými antidekubitnými klinicky testovanými matracmi Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 11 400,00 11400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Antidekubitný matrac Nitriansky samosprávny kraj 9 452,47 9452.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanicky polohovateľné postele PLB-P90-0 s matracmi Meditech Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 820,00 8820.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stoličky, trojstoličky a nočné stolíky Domov MÁRIE 3 588,00 3588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdvihák Meditech P 150 Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné postele Movita s pasívnymi antidekubitnými matracmi Meditech Senior 1, s hrazdami a hrazdičkami Domov sociálnych služieb pre dospelých 36 817,99 36817.99 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektricky polohovateľné postele,pasívne antidekubitné matrace Košický samosprávny kraj 71 904,00 71904.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace, podhlavníky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 220,00 2220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním , matrac, nočný stolík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 250,00 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovateľná posteľ alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiokreslo polohovacie GAVOTA DI 2P s jedálenskou doskou alebo ekvivalent Mesto Žilina 3 340,00 3340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pasívne antidekubitné matrace Meditech alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 173,60 1173.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polohovateľné kreslá Zariadenie pre seniorov Náruč 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lôžka Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pasívny antidekubitný matrac s poťahom pre ošetrovateľstvo Fakultná nemocnica Trnava 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Obec Zborov nad Bystricou 26 476,00 26476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľne postele s príslušenstvom Obec Makov 11 800,00 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľne postele s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb - DEMY 17 298,00 17298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľne postele s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb STRANÍK 13 716,15 13716.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľne postele s príslušenstvom Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 7 480,00 7480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľne postele s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pasívne antidekubitné matrace Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 007,00 4007.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne lôžka pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť-2 ks, Vyšetrovacie lôžko a Zdravotnícky nábytok Centrum sociálnych služieb - DEMY 16 280,00 16280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do sociálneho zariadenia Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 12 767,66 12767.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polohovateľné kreslá na kolieskach Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 2 905,50 2905.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup polohovateľných postelí "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov voľnočasových aktivít klientov interiérovým nábytkom Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 9 078,33 9078.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac pre inkontinentných pacientov proti preležaninám Domov sociálnych služieb Hrabiny 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevený nábytok Centrum sociálnych služieb - DEMY 57 513,40 57513.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace a matracové chrániče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevené nočné stolíky k elektricky polohovateľným lôžkam CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné lôžka s hrazdou a hrazdičkou, antidekubitné matrace CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. 3 950,00 3950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polohovateľné kardiokreslo Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 530,00 1530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Evakuačná podložka pod matrac Meditech Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie rehabilitácie Zariadenie pre seniorov Náruč 16 310,00 16310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pasívne antidekubitné matrace Meditech alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 272,00 272.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pasívne antidekubitné matrace Meditech Mesto Nové Zámky 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polohovateľné postele PLB-P90-0 s matracmi Meditech Senior 1 Domov sociálnych služieb 12 663,00 12663.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 32 400,00 32400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace a matracové chrániče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace a náhradné návleky na matrace, podhlavníky klinového typu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 500,00 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Zariadenie pre seniorov Náruč 9 660,00 9660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľne postele s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom,s hrazdou a hrazdičkou alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 4 890,00 4890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiokreslá Centrum sociálnych služieb v Poprade 14 738,00 14738.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľne postele s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MATRACE Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 193,00 3193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné posteľ ABE-90I-0,typ BE 42-C10 s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mechanicky polohovateľná posteľ PLL-P80-0 so šírkou ložnej plochy 80 cm Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 262,00 2262.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiokreslá Zariadenie pre seniorov Náruč 7 360,00 7360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 12 030,00 12030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 10ks elektrických polohovateľných postelí+antidekubitný matrac+hrazda+hrazdička a 4ks nočných stolíkov s vysunutou jedálenskou doskou Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 8 420,00 8420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Evakuačná podložka "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Obec Zborov nad Bystricou 16 261,00 16261.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 7 512,00 7512.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné postele Movita,pasívne antidekubitné matrace Meditech Senior 1, hrazdy s hrazdičkami Zariadenie pre seniorov Náruč 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné postele Movita,pasívne antidekubitné matrace Meditech Senior 1, hrazdy s hrazdičkami ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Relaxačné kardiokreslo Softkomfort 02 Centrum sociálnych služieb v Poprade 17 340,00 17340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Účelovo viazaná na nákup 10 ks ele . polohovateľných postelí s hrazdou a hrazdičkou s antidekubitným matracom,10 ks nočného stolíka s výklopnou jedálenskou doskou,9 ks šatníkových skríň Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 11 932,00 11932.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polohovacia posteľ pojazdná so zábranami a antidekubitnými matracmi a kreslo oddychové relaxačné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 138 504,00 138504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Zariadenie pre seniorov Náruč 31 496,00 31496.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 21 338,00 21338.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdvíhací systém pre imobilných Centrum sociálnych služieb LUČ 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 14 825,00 14825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Relaxačné kardiokreslo Softkomfort 02 Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 13 580,00 13580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pasívne antidekubitné matrace Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MATRACE Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 276,80 4276.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiokreslá Zariadenie pre seniorov Náruč 7 360,00 7360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pasívne antidekubitné matrace "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 292,00 5292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
10 x nočný stolík, 10 x šatníková skriňa, 10 x stolička, 10 x stôl, 10 x kreslo pre seniorov Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 8 190,00 8190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
15xstolička, 4xkombinovaná skriňa, 1xstôl Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 371,00 3371.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
20 x el. polohovatel'né postele s hrazdou, hrazdičkou aantidekubitným matracom, 20 x šatníkové skrine Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 21 760,00 21760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie učební - Ošetrovateľské techniky Trenčiansky samosprávny kraj 44 100,00 44100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
12 x el.polohovateľné postele s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom, 12 x nočné stolíky s vysúvacou jedálenskou doskou, 3 x šatníkové skrine Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 12 384,00 12384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 34 228,80 34228.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a pasívnym antidekubitným matracom ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 10 560,00 10560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1 x mobilný zdvihák Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a pasívnym antidekubitným matracom ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 9 600,00 9600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné postele, univerzálne kreslo, polohovateľné kreslo Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 13 026,80 13026.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lôžka traumatologická JIS Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektricky ošetrovateľské lôžko s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 20 070,00 20070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 9 280,00 9280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo pre kardiakov 2ks Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 780,00 1780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a pasívnym antidekubitným matracom ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 9 980,00 9980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Certifikované vybavenie pre profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť Zariadenie pre seniorov Náruč 28 225,00 28225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 27 281,00 27281.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /22ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /22 ks/, šatníková skriňa /17 ks/, stôl /10 ks/, stolička /20ks/ Centrum sociálnych služieb - LIPA 25 660,00 25660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /20 ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /20 ks/, šatníková skriňa /20 ks/ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 22 480,00 22480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Vaľanda/20ks/,nočný stolík s jedálenskou doskou /10ks/, stolička čalúnená s podrúčkou /20ks/." Centrum sociálnych služieb - Partizánske 11 377,78 11377.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /6ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /16 ks/, šatníková skriňa /16 ks/, stôl /6 ks/, stolička /8ks/ Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 8 273,33 8273.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polohovateľné kardiokreslo /12 ks/ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 8 880,00 8880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„ elektricky polovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom/5ks/; nočný stolík s jedálenskou doskou, /5ks/ ; šatníková skriňa /15ks/ “ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 8 020,00 8020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a pasívnym antidekubitným matracom ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 14 970,00 14970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421948527523


meditech@meditech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 431 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alojz Lajčák
Adresa:
Okružná 50 Čadca 02204
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alojz Lajčák
Adresa:
Okružná 50 Čadca 02204
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Iveta Chodelková
Adresa:
289 Hôrky 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 24.05.2017 do: 5.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×