Dodávateľ

MASO J+L, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MASO J+L, s.r.o.

IČO: 36569194

Adresa: Herlianska 20, Košice

Registračné číslo: 2020/2-PO-C1911

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Február 2020

Záznam platný do: 1. Február 2023

Posledná zmena: 4. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 195 000,00 EUR 1 1
2016 149 624,66 EUR 9 9
2017 408 128,09 EUR 12 12
2018 338 277,80 EUR 10 10
2019 348 383,45 EUR 9 11
2020 528 245,91 EUR 27 32
2021 302 782,90 EUR 21 24
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 195 000,00 EUR 1 1
2016 149 624,66 EUR 9 9
2017 429 845,36 EUR 13 13
2018 300 234,53 EUR 8 8
2019 300 119,45 EUR 8 9
2020 520 460,91 EUR 26 31
2021 375 157,90 EUR 24 28

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 100 354,00 100354.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 512 958,00 512958.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 36 784 433,85 784433.85 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 98 582,00 98582.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 12 510 222,32 510222.32 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 2 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 68 633,64 68633.64 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola Považská 12 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 0,00 0.00 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 3 0,00 0.00 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 2 195 259,00 195259.00 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 2 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mäso a mäsové výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 195 000,00 195000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 401 605,00 401605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 159,00 17159.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso, Divina Technická univerzita v Košiciach 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 58 440,00 58440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 26 147,00 26147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladené bravčové mäso Technická univerzita v Košiciach 42 625,00 42625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bravčové mäso Technická univerzita v Košiciach 5 950,00 5950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé, chladené hovädzie mäso Technická univerzita v Košiciach 18 392,55 18392.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 13 102,68 13102.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka hovädzieho mäsa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 265,00 22265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 41 420,00 41420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé hovädzie mäso Technická univerzita v Košiciach 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladené bravčové mäso Technická univerzita v Košiciach 42 025,00 42025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hovädzieho mäsa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 44 530,00 44530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 45 458,08 45458.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 50 400,00 50400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 45 458,08 45458.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 21 672,00 21672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé hovädzie mäso Technická univerzita v Košiciach 8 429,00 8429.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 21 672,00 21672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 161 960,00 161960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 581,00 36581.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladené mäso - bravčové a hovädzie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 148 167,00 148167.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladené bravčové mäso Technická univerzita v Košiciach 29 100,00 29100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé hovädzie mäso Technická univerzita v Košiciach 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka hovädzieho mäsa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 645,00 17645.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso Technická univerzita v Košiciach 23 100,00 23100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso Technická univerzita v Košiciach 16 520,00 16520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 255,00 16255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 16 727,00 16727.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 145,00 40145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 173,00 32173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 841,00 35841.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 249 351,00 249351.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 387 643,00 1387643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 80 564,00 80564.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Bravčové a hovädzie mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 21 509,62 21509.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 40 317,20 40317.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská kuchyňa a školská jedáleň 77 696,00 77696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Fábryho 44, Košice 17 124,00 17124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Ľudovíta Fullu 33 448,00 33448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 53 521,77 53521.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 31 622,00 31622.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Bukovecká 17, Košice 11 838,00 11838.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 48 993,00 48993.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 51 440,00 51440.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 832,00 25832.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 80 801,00 80801.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 200 436,00 200436.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 960,00 5960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 23 172,00 23172.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Hovädzie mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 38 000,82 38000.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 228 838,00 228838.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 11 422,37 11422.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 299,00 17299.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 19 935,40 19935.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 28 048,64 28048.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 27 893,00 27893.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 21 775,00 21775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Jozefa Urbana 12 947,33 12947.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Drábova 3, Košice 20 013,80 20013.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Považská 12 28 949,99 28949.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská kuchyňa a školská jedáleň 46 982,90 46982.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 473,00 13473.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 25 739,00 25739.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 907,00 41907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 487,00 20487.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Ľudovíta Fullu 34 001,12 34001.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 25 988,88 25988.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 46 818,05 46818.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 297,00 3297.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 160 181,00 160181.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 21 775,00 21775.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 15 195,00 15195.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 9 329,67 9329.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská kuchyňa a školská jedáleň 51 178,90 51178.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 29 294,50 29294.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Požiarnická 3, Košice 56 000,10 56000.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 44 505,30 44505.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Palárikova 22, Košice 13 305,65 13305.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 60 951,55 60951.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bravčové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 043,80 24043.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Bukovecká 17, Košice 12 039,77 12039.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 661,00 16661.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 15 195,00 15195.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 862,00 14862.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 22 062,00 22062.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup potravín ARCUS 2021 ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 459 261,00 459261.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

masojl@mail.t-com.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 160 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jolana Čupková
Adresa:
Charkovská 20 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Čupka
Adresa:
Charkovská 20 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jolana Čupková
Adresa:
Charkovská 20 Košice 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Fabišíková
Adresa:
Mlynárska 15 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×