Dodávateľ

KLS spol. s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KLS spol. s.r.o.

IČO: 30223288

Adresa: Martina Rázusa 9, Žilina

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2336

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Február 2020

Záznam platný do: 20. Február 2023

Posledná zmena: 22. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 44 477,00 EUR 2 2
2013 437 907,00 EUR 7 7
2014 219 355,00 EUR 3 4
2015 696 220,00 EUR 4 7
2016 1 618 543,90 EUR 17 23
2017 137 749,00 EUR 2 4
2018 197 243,33 EUR 5 6
2019 2 480 351,00 EUR 16 20
2020 376 335,00 EUR 5 6
2021 836 148,67 EUR 12 17
2022 566 802,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 205 791,00 EUR 6 6
2015 838 559,00 EUR 8 11
2016 1 272 694,90 EUR 9 16
2017 438 425,00 EUR 5 5
2018 522 849,33 EUR 10 13
2019 1 860 086,00 EUR 8 11
2020 704 315,00 EUR 9 10
2021 1 174 473,67 EUR 16 21
2022 593 938,00 EUR 7 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 482 349,00 482349.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 1 631 094,33 1631094.33 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 6 741,00 6741.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 4 090 369,90 4090369.90 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 124 935,00 124935.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 165,00 1165.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 4 166,67 4166.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 174 592,00 174592.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 4 708,33 4708.33 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 878,00 293878.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 28 270,00 28270.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 32 030,00 32030.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 14 630,00 14630.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 117 091,67 117091.67 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 74 800,00 74800.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 9 107 767,00 107767.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 228 995,00 228995.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 50 439,00 50439.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 12 055,00 12055.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 87 600,00 87600.00 EUR
Škola istoty a nádeje 1 43 455,00 43455.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stoličky pre zamestnancov Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 97 665,00 97665.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku pre zriadenie Regionálne centra remesiel ÚĽUV v Košiciach Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102 000,00 102000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 470,00 26470.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 103 415,00 103415.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 146 229,00 146229.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 354 232,00 354232.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 290,00 64290.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 66 854,00 66854.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 900 000,00 9900000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 007,00 18007.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 022,00 5022.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 137 911,00 137911.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 318,00 29318.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 363 161,00 363161.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 104 711,00 104711.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 463 731,00 463731.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 779,00 22779.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 132 146,00 132146.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 125,00 46125.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 344,00 24344.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 91 371,00 91371.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 37 281,00 37281.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 239 304,00 239304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 211 899,00 211899.0 EUR 2017 Tovary Áno 3
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 066,00 96066.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43 121,00 43121.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 90 920,00 90920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49 881,00 49881.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do spálne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 640,00 8640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 142,00 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a kreslá pre zamestnancov objednávateľa Sociálna poisťovňa, ústredie 155 317,08 155317.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo na 24 hodinové sedenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 796,32 1796.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 656,40 24656.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 838,00 194838.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 160,00 90160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 400,00 20400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53 294,00 53294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 882,00 19882.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 919,00 12919.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130 683,00 130683.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka materiálno - technického vybavenia Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 90 021,00 90021.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytkové a interiérové vybavenie Škola istoty a nádeje 748 515,00 748515.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 13 651,00 13651.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie učební SPŠe Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 167 857,00 167857.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000,00 670000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie PADC Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 366 526,00 366526.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 109 831,00 109831.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 336 291,00 336291.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 4 793,00 4793.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 19 688,00 19688.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž interiérového vybavenia Geodetický a kartografický ústav Bratislava 79 791,00 79791.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre UK - 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 14 619,00 14619.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 400,00 8400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000,00 670000.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Dodanie a montáž nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin Univerzitná nemocnica Martin 124 935,00 124935.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 3 459,00 3459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351 666,00 351666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie izieb v ŠD Nová Doba Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 174 592,00 174592.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000,00 670000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000,00 670000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 14 630,00 14630.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 10 770,00 10770.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA DIELNÍ A ODBORNÝCH UČEBNÍ V ŠÚV RUŽOMBEROK Žilinský samosprávny kraj 188 549,00 188549.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Zabezpečenie poschodových postelí a matracov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 197 500,00 197500.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 337 161,00 337161.0 EUR 2022 Tovary Nie 1www.kls-za.skobchod1@kls-za.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 167 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Kasper
Adresa:
Martina Rázusa 9 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Kasper
Adresa:
Stráňany Stráňavy 01325
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Kasper
Adresa:
Stráňany Stráňavy 01325
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Kasper
Adresa:
Martina Rázusa 9 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.
Adresa:
Antona Bernoláka 51 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zabezpečenie poschodových postelí a matracov 248 620,00 EUR Tovary 8. Marec 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky KLS spol. s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×