Dodávateľ

Lambda Life a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Lambda Life a.s.

IČO: 35848189

Adresa: Levočská 3, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1211

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. September 2019

Záznam platný do: 13. September 2022

Posledná zmena: 1. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 71 747,00 EUR 9 9
2014 17 122 235,00 EUR 22 27
2015 4 927 844,00 EUR 22 32
2016 695 118,56 EUR 137 148
2017 3 720 532,55 EUR 199 202
2018 14 867 947,85 EUR 162 167
2019 2 935 250,27 EUR 80 82
2020 3 708 917,48 EUR 85 95
2021 2 099 270,31 EUR 45 56
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 595 783,00 EUR 19 22
2015 5 667 584,00 EUR 26 35
2016 1 092 652,56 EUR 140 151
2017 3 781 300,15 EUR 202 207
2018 14 790 359,25 EUR 161 166
2019 2 182 684,47 EUR 81 84
2020 4 137 266,28 EUR 84 91
2021 2 901 233,31 EUR 48 62

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 174 699,33 174699.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 11 185 361,00 11185361.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 589 843,21 589843.21 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 78 59 858,57 59858.57 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 2 673 882,21 2673882.21 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 9 888,00 9888.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 20 059,50 20059.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 17 500,00 17500.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 3 2 285,00 2285.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 45 994,00 45994.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 57 581 714,81 581714.81 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 5 109,87 5109.87 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 33 152,10 33152.10 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 12 3 277 124,00 3277124.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 100 571,50 100571.50 EUR
Virologický ústav SAV 7 324 324,00 324324.00 EUR
Slovenské národné múzeum 4 11 357,90 11357.90 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 26 1 189 894,40 1189894.40 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 100,00 5100.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 184 12 963 452,61 12963452.61 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 7 900,00 7900.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 25 13 073 727,00 13073727.00 EUR
hameln rds a.s. 1 5 419,00 5419.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 10 31 974,10 31974.10 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 8 6 032,70 6032.70 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21 37 582,87 37582.87 EUR
Zoologická záhrada 1 3 208,33 3208.33 EUR
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 669 446,00 669446.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 618,00 618.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 000,00 1000.00 EUR
MPC PLUS spol. s r.o. 1 113 655,00 113655.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 9 667 564,00 667564.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 11 74 542,66 74542.66 EUR
Ústav zoológie SAV 23 48 053,99 48053.99 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 3 227 969,18 227969.18 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8 10 243,73 10243.73 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 232 557,50 232557.50 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 1 1 024 096,00 1024096.00 EUR
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied 1 506 000,00 506000.00 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 65 900,00 65900.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 343,18 343.18 EUR
Národná transplantačná organizácia 2 4 385,30 4385.30 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 15 5 300,80 5300.80 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 8 200,00 8200.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 40 32 186,61 32186.61 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 9 10 792,46 10792.46 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 260,00 260.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 6 3 034,60 3034.60 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 1 5 698,00 5698.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Set malých laboratórnych prístrojov Univerzita Komenského v Bratislave 41 333,00 41333.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 7 322,00 7322.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Protein microarray system Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 80 469,00 80469.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Protilátky a séra 2014 Neurobiologický ústav SAV 58 870,00 58870.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zariadenie pre obrazovú analýzu semien Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42 235,00 42235.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Reagencie a laboratórny spotrebný materiál pre molekulárny výskum Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 133 930,00 133930.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratórií v rámci mlynského potravinárskeho priemyslu MPC PLUS spol. s r.o. 113 655,00 113655.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35 009,00 35009.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál na plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 15 665,00 15665.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 27 260,00 27260.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 889 014,00 889014.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK. Univerzita Komenského v Bratislave 195 634,00 195634.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 914,00 45914.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 327,00 66327.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Laboratórna technika. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 599 400,00 599400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné chemikálie pre lekársky výskym Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 509,00 509.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka laboratórnej techniky a spotrebného materiálu v rámci Projektu: Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií. MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 1 024 096,00 1024096.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 003,00 53003.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 36 930,00 36930.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 20 670,00 20670.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 769,00 66769.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál na plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 63 406,00 63406.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Materiál - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 926 700,00 926700.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie biomedicínskeho centra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 516 075,00 12516075.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 22 585,00 22585.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 17 193,00 17193.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 889,00 6889.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 410 000,00 1410000.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 252 246,00 252246.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 34 388,00 34388.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 601,00 8601.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 213,00 20213.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 4 408,00 4408.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 883,00 18883.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Spotrebný materiál pre výskum UK Univerzita Komenského v Bratislave 344 002,00 344002.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 899,00 38899.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 15 033,00 15033.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Chemikálie a pomôcky pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave 1 328 589,00 1328589.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 795,00 35795.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK Univerzita Komenského v Bratislave 493 168,00 493168.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 112 850,00 112850.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 12 230,00 12230.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 771,00 771.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 666,00 26666.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Základné chemikálie pre lekársky výskum na ÚMFG SAV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 224 200,00 224200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre výskum UK Univerzita Komenského v Bratislave 363 066,00 363066.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 18 742,00 18742.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 50 883,00 50883.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 127,00 127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 101 661,00 101661.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94 986,00 94986.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 4 991,00 4991.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 226 399,00 226399.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely. Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied 506 000,00 506000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 17 805,00 17805.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 366,00 6366.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 2 969,00 2969.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Výskumné centrum AgroBioTech - laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 501 534,00 501534.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK. Univerzita Komenského v Bratislave 215 085,00 215085.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 160 294,00 160294.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 292 948,00 292948.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 421,00 108421.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 034,00 13034.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 17 987,00 17987.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál pre plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 825 907,00 1825907.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 92 728,00 92728.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 71 769,00 71769.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 111 209,00 111209.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55 671,00 55671.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 952 000,00 3952000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada prístrojov pre výkon analýzy DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 392 030,00 392030.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 361 878,00 361878.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 704,00 120704.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 151,00 41151.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 66 058,00 66058.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 500 000,00 4500000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 100,00 961100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46 201,00 46201.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 255 892,00 255892.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800,00 1678800.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Olej do rotačných púmp Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
organické zlúčeniny a rozpúšťadlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a ohrevné hniezdo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 075,00 1075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 858,00 858.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie – izolácia a elektroforéza RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálna elektroforéza s príslušenstvom Neurobiologický ústav SAV 1 340,00 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkovú a molekulovú biológiu, separáciu buniek, príprava preparátov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 903,00 903.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 492,20 492.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
3. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie - olprinone hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIA Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 167,00 167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 316,56 316.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stereomikroskop - binokulárna lupa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 125,21 125.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekčný kit TUNEL pre in situ detekciu apoptózy Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 127,80 2127.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dream Taq Green PCR Master Mix /2x/, RevertaAid H Minus Reverse Transcriptase Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 988,00 988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plasty, chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Miešadlo na malé roztoky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protein Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum, Deutériová lampa, filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 400,00 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej do rotačných púmp P3 Pfeiffer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 222,00 222.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkovú a molekulovú biológiu, kultivácia buniek, delenie lymfocytov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 375,00 2375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 279,00 4279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemová centrifúga s chladením pre stáčanie krvných vakov vrátane príslušenstva Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 46 920,00 46920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA z parafínových bločkov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acetonitrile, vialky pre UPLC, Maxima H Minus Ústav zoológie SAV 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové flaše, činidlo na izoláciu RNA Ústav zoológie SAV 1 480,00 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predkolóny k HPLC/MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 612,00 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 673,00 1673.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie koncentrácie DNA a genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k HPLC/MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 331,00 331.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
1916 Chemikálie-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 451,00 1451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskop Stemi 305 lab Set (ZEISS) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 267,20 1267.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie - analytické štandardy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 66,00 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PowerSoil™ DNA Isolation Kit Soil (100) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458,00 458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojkanálový single-tube fluorometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 520,00 8520.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie na výskum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 718,00 718.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoklav s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolóna k HPLC/MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 721,00 721.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - minitrepačka, miniodstredivka, magnetické miešadlo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set 6 automatických pipiet s nastaviteľným objemom vrátane špičiek, školský robustný mikroskop Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 508,00 2508.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 083,40 1083.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a parafilm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240,90 240.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
6. Primárne protilátky na imunohistochemické farbenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 023,00 1023.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3016 spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 348,00 348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum, Indikátorová páska Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 919,00 1919.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SEP-PAK PLUS cartridges C18 50BX (2 bal. = 100ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 442,00 442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anaeróbny box Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 9 840,00 9840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a bunky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 307,00 307.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, extrakčná kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktná horizontálna elektroforetická aparatúra a zdroj pre elektroforézu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 915,00 915.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav zoológie SAV 321,00 321.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sety a kitty na izoláciu nukleových kyselín a metylačné analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 337,60 337.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálny stolový parný autokláv laboratórny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chcemikálie Ústav zoológie SAV 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 212,00 212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 343,00 343.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 447,30 447.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit na hodnotenie apoptózy buniek v tkanive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 640,00 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagent pre molekulárnu biológiu Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, etylalkohol a farbivo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 765,00 765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 905,00 905.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 165,80 165.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
anti-CD62P/PE; anti-CD61/PE; FACSFlow; PS skúmavky 5 ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 547,47 1547.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 184,23 184.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vortex GenieR 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 688,00 688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aparatúra na separáciu a detekciu proteínov a nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 614,00 4614.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia DNA 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417,20 417.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, extrakčné kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 720,00 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 113,00 1113.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SafeBlue elektroforézový systém s transiluminátorom, Loading dye farbička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 659,00 1659.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proteíny a plastové výrobky pre molekulárnu biológiu Ústav zoológie SAV 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, podložné sklá, rukavice latexové Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 325,00 1325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia a chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 549,00 549.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 495,00 495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR boxy s UV air filtráciou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 645,00 1645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Promega Wizard SV Genomic DNA Purification Start-Up Kit, 220V Electrical alebo ekvivalent; Promega Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System alebo ekvivalent; Promega GoTaq G2 Green Master Mix alebo ekvivalent; Analytic Jenna innuPREP Plant DNA Kit alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ribonuclease A from bovine pancreas Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
STERILIZÁTOR / autokláv Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 439,00 1439.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Restrikčné endonukleázy, chemikálie, antibiotické disky, ladder, čistiace prostriedky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrifúga vrátane uhlového 8-miestneho rotora Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália Ústav experimentálnej fyziky SAV 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 630,00 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky do laboratória Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 116,00 3116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
12. Diagnostické činidlá a zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 065,75 1065.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 486,90 6486.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k chromatografu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 956,00 2956.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k elektroforéze Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 394,00 394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a filtre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 183,81 1183.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a kity pre molekulovú a bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 800,00 5800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UV ozone-free dekontaminátor vzduchu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 344,00 344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 890,00 2890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a farbivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický set NGS BRCA Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 19 999,98 19999.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky, chemické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 181,80 13181.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Sigma-Aldrich Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 095,00 1095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biofyziku , pre meranie vzájomných interakcií pesticídov z DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 570,70 8570.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum - diagnostiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný systém pre elektroforézu SafeBlue Imager System 210 Hood Kit alebo ekvivalent; Digitálny fotoaparát Canon EOS 1300D alebo ekvivalent, dodaný s adaptérom kompatibilným k dodávanému prístroju Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 963,00 5963.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá - kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 1 194,00 1194.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špeciálne chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 166,48 5166.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 508,28 2508.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a príslušenstvo pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 240,00 5240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a sety pre stanovenie neurotrofických faktorov v moči 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 948,00 3948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu proteínovej expresie a analýzu lipidov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 916,00 1916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny laboratórny a spotrebný materiál pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 890,00 2890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické EIA kity - 8-Isoprostány a 11-dehydro Tromboxány B2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 430,00 1430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - diagnostiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 535,00 9535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tovaru k projektu: Zavedenie a štandardizácia technológie vyšetrenia genetických predispozícií k zriedkavým dedičným nádorovým ochoreniam pomocou masívneho paralelného sekvenovania Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 52 447,00 52447.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália potrebná na experimentálnu prácu v laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 113,52 113.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne skúmavky, pipetové špičky a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médium a iné chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 338,00 1338.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132,00 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0817 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 581,10 581.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrotitračný spektrofotometer s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 274,00 5274.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nestin Polyclonal Antibody 400 µL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346,00 346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný laboratórny autokláv ICANCLAVE Neurobiologický ústav SAV 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 881,00 6881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 878,80 878.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 202,00 1202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 993,00 993.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku a PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 496,00 1496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 133,80 133.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka, oprava Centrifugy HETTICH Universal 320R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 092,00 2092.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Taq polymeráza Platinum Taq DNA polymerase Thermofisher Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 784,20 12784.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plast do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 712,00 712.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 025,00 1025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečný plameňový laboratórny sterilizátor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnný rozkladný systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14 165,00 14165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 462,00 462.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlaková nádoba - autokláv 60 l Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 159,00 5159.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagenty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 154,00 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bunkovú kultiváciu a molekulové metódy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 970,00 5970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 703,00 1703.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre LC-MS analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Triplexový kit na stanovenie viability, cytotoxicity a apoptózy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 362,10 362.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pultový mraziaci box Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 882,00 882.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 662,00 662.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testy na identifikáciu druhov zvierat, krava, ovca, koza, ošípaná, kura, morka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 762,00 3762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 961,00 2961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 334,00 334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikalie-hide powder, kyselina trichloroctova Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krvné produkty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 365,00 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trepačka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 097,10 1097.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k čisteniu a údržbe hmotnostného spektrometra XEVO TQ-S (Waters, USA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 212,40 1212.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 887,00 2887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 607,00 607.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačná súprava, adaptér Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 336,00 1336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SYBR Green PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyselina rozmarínová (Rosmarinic acid) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na elektroforézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plne automatický stolný autokláv a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 530,00 1530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 129,70 129.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aparatúra pre horizontálnu elektroforézu s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 482,10 482.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na prepis RNA. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 910,00 910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 996,60 12996.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 379,00 1379.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 005,00 2005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 025,00 1025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k zariadeniu na úpravu vody Direct-Q 3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 634,90 2634.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
2017 Spotrebný materiál - sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 223,00 6223.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - Zinc sulfate heptahydrate, Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate , 5-(Hydroxymethyl)furfural Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spektrofluorometer s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 150,00 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
copper(II) perchlorate hexahydrate Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 87,00 87.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový materiál do nanolaboratória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 824,00 1824.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 672,52 1672.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroje pre biomedicínsku chémiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 209,00 9209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a diferenciáciu primárnych neuronálnych kultúr Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 503,00 2503.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a sety pre stanovenie neurotrofických faktorov v moči Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 717,00 7717.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2117 Chemikálie - Tween 20, Kimwipes jednorázové utierky, SigmaSpin™ Sequencing Reaction Clean-Up post-reaction clean-up c, FastStart™ Taq DNA Polymerase, dNTPack Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 291,00 1291.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2517 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 226,85 3226.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity na stanovenie cytokínov (králik) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 693,00 693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LMO sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 622,50 622.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 330,05 10330.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izopropanol vysokej čistoty Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 72,00 72.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiky, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 443,00 1443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 180,00 7180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ,séra, sekundárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 1 628,00 1628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne váhy Zoologická záhrada 5 208,06 5208.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 670,50 670.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie, plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 164,20 2164.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Saneca Pharmaceuticals a. s. EUR 2017 Tovary Áno 1
Laminárny box triedy II, chladená centrifúga, špeciálna chemikália, spektrofotometer Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 13 615,00 13615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pGEM T-Easy Vector system Ústav zoológie SAV 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 446,23 8446.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 364,80 364.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne sklo a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 482,31 4482.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
3117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 459,00 1459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 710,00 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie, spotrebný materiál a chemikálie UNIVERZITA J. SELYEHO 1 323,00 1323.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
farbička pre farbenie gélov a príslušenstvo pre elektroforézu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do bunkového laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 245,00 2245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Blokový termostat Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
restrikčný enzým Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 149,00 149.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná údržba externých a interných vákuových púmp hmotnostného spektrometra Xevo TQ-S (Waters, USA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 047,00 2047.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metyl sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 868,31 4868.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny autokláv s príslušenstvom. Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a vybavenie podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836,00 836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 334,00 334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 721,00 721.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biochemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne trepačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 489,00 1489.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity na stanovenie regulačných faktorov z ľudskej plazmy a reagencie pre PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 909,00 5909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescein isothiocyanate–dextran Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 654,00 654.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a diferenciáciu primárnych neuronálnych kultúr Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830,00 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky, kity a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 961,00 1961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a filtre na výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 926,70 2926.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 370,60 370.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a špecializované chemické výrobky pre elektroforézu a molekulárnu biológiu, drobné laboratórne prístroje Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 9 430,00 9430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 072,00 1072.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 740,00 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 686,20 4686.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie, kity, spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčné kity, chemikálie a plasty pre bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 930,00 3930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie k plynovému chromatografu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 006,00 1006.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, pomôcky a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 582,00 8582.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agaróza a spotrebný plast na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 819,00 819.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a chemikália Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 316,00 316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 607,20 607.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na purifikáciu RNA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 895,00 1895.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 923,17 923.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymerázy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 445,45 445.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrocentrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a podložné sklíčka Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Semi-dry blotovací systém, pipety, špeciálna chemikália Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 611,00 1611.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a špecializované chemické výrobky pre elektroforézu a molekulárnu biológiu, drobné laboratórne prístroje Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 451,00 1451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberové skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35,70 35.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gibberellic acid (GA3) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 105,12 105.12 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 253,00 253.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 919,00 6919.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 290,00 16290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 128,10 4128.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 638,00 638.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie kaspázy 3, 8, a 9 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 912,00 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulovo-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 133,90 9133.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľudský trombín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 97,00 97.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 107,00 12107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá a enzýmy Ústav zoológie SAV 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 353,50 353.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
4117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 565,50 4565.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
4817 Chemikálie, spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 186,00 3186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre bunkové laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 919,17 1919.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
GoTaq G2 Flexi DNA Polymeráza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 265,00 1265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 953,10 13953.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 912,36 3912.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre RT-PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 775,00 775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 621,50 1621.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotor do centrifúgy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 924,00 924.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fipron a fipronil Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 926,00 926.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 325,00 7325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 455,00 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
29. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 519,00 519.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 940,00 6940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre cytogenetický výskum. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - striekačky, ihly, rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 549,57 549.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotorové vybavenie pre odstredivky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 556,00 556.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre LC-MS analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na izoláciu pre RNA a mikroRNA, DNA polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 718,65 1718.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 266,00 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre expresiu RNA, set na izoláciu genómovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 621,20 3621.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 779,10 2779.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 715,55 715.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 518,00 3518.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 210,60 3210.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny pracovný box Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 620,00 2620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Činidlá pre prácu v molekulárnom laboratóriu Ústav zoológie SAV 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 720,00 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a diferenciáciu primárnych neuronálnych kultúr imunofluorescenčnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 627,27 3627.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multimeter s elektródami Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 416,47 3416.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na prietokovú cytometriu 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 961,90 961.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulovo-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 706,30 8706.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výučbový mikroskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 699,20 1699.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 662,00 13662.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 372,00 372.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOMaa Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 341,88 341.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Solubilný P – selektín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 736,84 736.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
chladená centrifúga s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neuroexcitácia a blokovanie nociceptorov a pruriceptorov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačné kity, plastový materiál a iné veci do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 938,00 938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 313,00 1313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štandardy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Yterbium Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 348,00 348.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
N-acetyl aspartát Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 95,00 95.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 096,90 11096.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mirna pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 582,20 4582.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 283,00 8283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické komponenty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 110,00 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a pomôcky Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 370,22 1370.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 321,00 4321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termoblok s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolacia RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 667,00 667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 454,98 3454.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 321,00 4321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop pre študentov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 700,00 29700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135,10 135.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 425,40 1425.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromid Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169,00 169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 760,85 760.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 75,00 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 012,00 15012.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA Ústav experimentálnej fyziky SAV 514,41 514.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú biológiu, kultiváciu embryí, laboratórne prístroje, pomôcky, sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 700,00 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a roztoky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bunková línia a chemikálie na výskum neurodegenratívnych ochorení Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 905,00 4905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre chromatografiu (HPLC) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Genetická analýza sodíkových kanálov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485,00 485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlpa zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 250,50 2250.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, chemikalie a protilatky pre kultiváciu, diferenciáciu a analýzu primárnych neuronálnych kultúr Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 000,00 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna mini trepačka s kolísavým pohybom platformy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 026,90 9026.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polytetrafluoroethylene Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84,00 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR amplifikačná súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 500,00 28500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ľudské A549 bunky, Primárne ľudské pľúcne mikrovaskulárne endotelové bunky, kultivačné média Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 808,00 3808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 698,30 3698.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky na skladovanie liekov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 800,00 16800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytická váha a spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 845,81 5845.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny na stanovenie uvedených molekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 490,00 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny pracovný box Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 662,00 1662.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 224,00 1224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre LC-MS analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 980,00 3980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 142,24 3142.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
49. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 269,80 1269.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 628,31 628.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku prístrojom-náhradné diely - adaptéry do centrifúgy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 413,00 413.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie - diagnostické činidlá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594,00 594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga s chladením, s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 780,00 4780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glutaminergická signalizácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Deutériom značený štandard olprinónu (olprinón D3) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na čistenie produktov z gélu a iné Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 223,00 223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre bunkové laboratórium. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 126,81 6126.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity, chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 573,00 19573.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a reagencie pre bunkové laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 810,00 2810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 352,77 15352.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 935,00 4935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na izoláciu a analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu RNA, ELISA kit na ľudský katelicidín, Guanine hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 913,75 913.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média pre bunky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 977,00 11977.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizátor - autokláv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 312,24 312.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 99 035,00 99035.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 290,00 1290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reakčná zmes na RealTime PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 732,00 732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 852,00 852.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termoblok s trepaním vzoriek, Vortex, Digitálny bezdrôtový záznamník teploty a vlhkosti Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 483,20 1483.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na testovanie kvantitatívnych hladín cholínesteráz v krvi. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 907,00 14907.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Membránová výveva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 576,80 1576.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR kit na skríning, reagens na farbenie gélov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690,00 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 938,00 1938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické štandardy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 288,33 288.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 040,00 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty pre genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 396,00 2396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 020,00 2020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre LC-MS analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 930,00 2930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 403,00 7403.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 8 535 588,00 8535588.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 259 129,00 259129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594,00 594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a roztoky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety a príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 926,00 1926.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 325,00 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný plastový materiál pre molekulárnu biológiu a mikrobiológiu Ústav zoológie SAV 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dialyzačné filtre, genipin Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 421,00 421.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 468,47 9468.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 932,00 44932.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062,00 35062.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 105,00 19105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit - ELISA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 603,80 1603.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase (2500u) Slovenské národné múzeum 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové laboratórne testy a spotrebný laboratórny materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 147,60 9147.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
55. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 970,00 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 844,23 844.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 882,73 11882.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Termoblok s trepaním vzoriek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 201,20 1201.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, materiál do laboratória, pracovné pomôcky do laboratória Slovenské národné múzeum 2 786,66 2786.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26 453,84 26453.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 973,56 3973.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na syntézu a protilátka na detekciu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sugi absorbčné tampóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348,00 348.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit pre ovce Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 034,00 1034.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SS gulicky zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 437,30 437.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu sekvenačných reakcií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135,00 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada na kvantitatívne stanovenie 10 prasacích cytokínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 007,00 3007.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 213,00 213.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výrobník ľadovej drte Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 633,33 1633.33 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhibítor PRI-724 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 496,00 496.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 484,00 2484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické štandardy, HPLC kolóny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 606,24 6606.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Ústav zoológie SAV 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
STERILIZÁTOR – autokláv, Multimeter s elektródami, štandardy pre atómovú absorpčnú spektrometriu Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 595,00 4595.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na DNA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 827,00 827.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toxikológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 553,00 10553.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 516,00 12516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - media, kyselina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 399,60 399.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 908,00 10908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - UV lampa k zariadeniam na úpravu vody, filtračná náplň a filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 764,80 2764.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na meranie pH, prípravu roztokov a farbenie tkanív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 384,00 1384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemia pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 254,40 254.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 195,16 5195.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
5-Bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 141,00 141.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olanzapín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 304,00 304.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
(+)-MK-801 hydrogen maleát Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 331,00 2331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické guličky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulárnu analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 390,00 3390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 892,20 4892.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické guličky 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifuga Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 450,00 5450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klinický exóm - komplexný diagnostický nástroj zriedkavých onkogenetických chorôb Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 49 098,13 49098.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 150,00 9150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný plastový materiál pre molekulárnu biológiu a mikrobiológiu Ústav zoológie SAV 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna trepačka s horizontálnym kmitavým pohybom a príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 160,00 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 152,50 152.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spectrum Plant Total RNA Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednolúčový spektrofotometer v rozsahu viditelnej časti svetelného spektra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 060,00 3060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 902,51 7902.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 601,00 27601.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050,00 70050.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 451 255,00 451255.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špecifické chemikálie pre biochemické stanovenia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 382,00 382.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, materiál do laboratória, pracovné pomôcky do laboratória Slovenské národné múzeum 2 470,00 2470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 595,00 1595.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štandardy účinných látok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 618,00 618.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 472 848,00 472848.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 180 904,00 180904.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Suchá chémia a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stanica na meranie letokruhov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 000,00 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojova technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 800,00 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre vedecko-výskumné účely Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 367 000,00 367000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112,00 112.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOM+AA Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 641,00 2641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termocyklér PCR Univerzita Komenského v Bratislave 39 486,67 39486.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chladiaca skriňa 600 L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 860,00 860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický horizontálny autokláv. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 552,50 6552.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 446,33 2446.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy, HPLC kolóny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 525,15 6525.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie-CRM sediment Výskumný ústav vodného hospodárstva 143,00 143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a pomôcky pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 408,79 5408.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 157 231,00 157231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 175 044,00 175044.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 700,00 24700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 498 200,00 498200.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 672,00 672.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Destilačný prístroj I-DPE 10 zo stojanom - tvrdosť vody 19-25°dH alebo ekvivalent. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 366,00 1366.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 551,34 551.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojkanálový single-tube fluorometer s RNA Systémom a dsDNA systémom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 590,90 2590.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poly-L-lyzín 0,1% koncentrácia vo vode Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 209,00 209.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 372,00 372.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 458,00 3458.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média pre bunky, kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 444,00 7444.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 057,00 2057.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hybrid-R kit na izoláciu RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 672,00 672.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 835,00 835.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 812,60 1812.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 496,66 496.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórny materiál a malé lab. prístroje pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 483,10 2483.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok - VIROCID. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 666,00 1666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka a funkčná skúška kyslíkového generátora s plničkou kyslíka Oxywise 06. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - ultrasnap, aquasnap. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 256,00 5256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 148,22 3148.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 206,00 206.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 179,00 1179.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perfúzna pumpa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 697,00 1697.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 687,00 687.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 700,00 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18 924,89 18924.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna technika – extraktor podľa Twisselmanna Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 524,00 4524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavka PP 15ml, Klučka inokulačná, sterilné filtre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 095,00 1095.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 952,00 36952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie na genetické analýzy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19 719,70 19719.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie vysokej čistoty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 823,90 2823.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie na prácu s bunkovou kultúrou INS-1E final Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 893,00 1893.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - detergenty, oligonukleotidy, protilátky, činidlá, inhibítory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 001,80 5001.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
WAX kolónky - Laboratórne vybavenie, kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 925,00 2925.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111,00 111.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toxikológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 553,00 10553.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 908,00 10908.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Imunológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 516,00 12516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Membránové ultrafiltre Výskumný ústav vodného hospodárstva 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter a príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 854,00 2854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 069,00 34069.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 453,00 453.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
TURBO DNA-free kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 186,00 186.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie: DDM, Síran draselný, TAPS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 886,90 2886.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 096,00 5096.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 203,00 203.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laboratórneho prístrojového vybavenia – automatická izolačná stanica otvorený programovateľný systém - COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 106 000,00 106000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 921,00 14921.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 834,00 18834.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 12 770,00 12770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 231,00 231.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre prístroj Biomek I 5 pre dôkaz prítomnosti vírusu SARS-CoV-2, ver. 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 141 152,00 141152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do výskumného laboratória Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 357,50 357.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 032,00 16032.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 115 270,00 115270.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chemikálie - chemikálie na genetické analýzy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 382,49 7382.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička do laboratória. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 915,00 915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre vyšetrovanie vzoriek Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 38 188,92 38188.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
HaloTag PEG-Biotín - Ligand Biotín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 476,00 1476.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórny materiál a malé laboratórne prístroje pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 395,15 17395.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 931,00 16931.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 937,00 937.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200 356,00 200356.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 928,01 1928.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3500 Národná transplantačná organizácia 4 824,00 4824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 170,36 5170.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 624 225,00 624225.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 586,45 6586.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Real-time PCR systém Biomedicínske centrum SAV 42 100,00 42100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
špeciálne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 423,00 423.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie, plastové výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150,00 2150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný vákuový filtračný systém Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 702,00 702.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 723,00 102723.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 135,00 20135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 380,00 1380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky pre výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 984,50 2984.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 715 072,00 1715072.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Chemikálie a spotrebný materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 34 232,70 34232.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Genetický analyzátor. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104 090,00 104090.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne plasty pre izoláciu RNA vzoriek Covid 19 prístroja Biomek i 5, oprava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 82 824,96 82824.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 871,91 4871.91 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hlbokomraziaci box, špecializované chemické výrobky pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 703,00 3703.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne bioreagenciá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 533,00 1533.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 118,00 19118.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Syntéza 21 kusov DNA oligonukleotidov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 477,64 477.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dusíkový odparovací koncentrátor vzoriek vrátane príslušenstva Univerzita Komenského v Bratislave 17 220,00 17220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nízkoenergetický hlbokomraziaci skriňový box s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave 13 400,00 13400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súprava trepačiek a vortexov pre bežnú laboratórnu prácu Univerzita Komenského v Bratislave 2 760,00 2760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity, protilátky a reagencie na izoláciu, charakterizáciu a detekciu exozómov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 507,39 18507.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
CO2 inkubátor so stojanom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 700,00 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 227 696,00 227696.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
oprava a údržba presných zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 808,00 1808.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 357,60 10357.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 104,87 5104.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Slovenské národné múzeum 5 270,00 5270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 533,00 34533.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 375,00 27375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 672,00 43672.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 617,64 3617.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické enzýmy a zariadenia pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 360,14 9360.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity a protiátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 37 180,00 37180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 548,00 5548.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne plasty pre izoláciu RNA vzoriek Covid 19 prístroja Biomek i 5, zak. 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 82 812,96 82812.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
MTS kolorimetrický test, trypánová modrá, separačná tekutina na izoláciu leukocytov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 261,00 261.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH meter vrátane náhradných pH elektród Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 258,00 258.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - spotrebný materiál, kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 283,70 1283.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy - primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 63,00 63.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 212,50 212.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre prístroj Biomek I 5 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 75 067,00 75067.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 318 314,00 318314.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Chemikálie - chemikálie na genetické analýzy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 843,24 4843.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre analýzu RT-PCR, Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 27 579,20 27579.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 055,00 9055.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chromatografický spotrebný materiál II. Výskumný ústav vodného hospodárstva 17 676,10 17676.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156 411,00 156411.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 750 398,00 750398.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 900,00 23900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 117,00 3117.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre prístroj Biomek I 5 pre dôkaz prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 na rok 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 104 805,36 104805.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie spotrebného materiálu pre analýzu RT-PCR, Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 87 868,00 87868.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 273,00 43273.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 132,00 141132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 357,50 12357.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 160 511,00 160511.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 114,00 25114.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 437,00 6437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 985,00 65985.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 991,00 991.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 104,00 33104.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toxikológia - spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 476,00 10476.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 739 199,00 739199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné média, enzýmy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 098,50 1098.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 39,50 39.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Filtračné sety a filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 948,99 5948.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 435 649,00 435649.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Premývacia centrifúga Univerzitná nemocnica Bratislava 12 467,12 12467.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Proteinase K z Tritirachium album potrebný v diagnostike COVID. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 556,00 556.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toxikológia - chémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 900,00 14900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy a kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 698,00 2698.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 560,00 22560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 525,00 6525.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
náhradne náplne do destilačného prístroja Veolia ELGA Micra Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 722,00 722.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 696,40 2696.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikália - 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 310,00 310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA – projekt MIKRODAK V2020317 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 536 115,00 536115.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Membránové ultrafiltre, z nitrocelulózy - Pragopor 6 s veľkosťou pórov 0,40µm Výskumný ústav vodného hospodárstva 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ACCORD - Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 2 369 043,00 2369043.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 299,00 37299.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemická látka a testy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 197,60 1197.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špecifické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna sušička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 363,00 15363.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 449,80 2449.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie - Sulfanilamíd, 1-naftylamine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 225,00 225.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 150,00 1150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 114,00 32114.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 118 964,00 118964.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Chemikálie a plasty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 679,88 4679.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
1.1.17 - PCR box 120 cm s príslušenstvom Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 929,17 7929.17 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 182 452,00 182452.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 347 375,00 347375.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 443,00 32443.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 334,00 13334.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 81 371,00 81371.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Chemikálie a chemické výrobky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 679,00 4679.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chemikálie a chemické výrobky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 545,00 1545.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

obstaravanie@lambda.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Mišúth
Adresa:
Rubínová 54 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ivan Juráš
Adresa:
Štúrova 69 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ivan Juráš
Adresa:
Štúrova 69 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2020
Záznam do:
5. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Mišúth
Adresa:
Rubínová 54 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
26. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ivan Juráš
Adresa:
Štúrova 69 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ivan Juráš
Adresa:
Štúrova 69 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Mišúth
Adresa:
Rubínová 54 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 26.08.2020 do: 5.10.2020

StiahniZáznam platný od: 20.02.2020 do: 26.08.2020

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 20.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×