Dodávateľ

ZSE Energia, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ZSE Energia, a.s.

IČO: 36677281

Adresa: Čulenova 6, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-C8577

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2020

Záznam platný do: 27. Január 2023

Posledná zmena: 10. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 1 477 007,00 EUR 14 14
2013 1 955 370,00 EUR 1 1
2014 300 849 482,00 EUR 19 19
2015 10 604 665,00 EUR 9 80
2016 22 317 341,00 EUR 29 70
2017 40 324 937,19 EUR 27 28
2018 285 175 467,47 EUR 26 27
2019 26 418 607,97 EUR 24 33
2020 18 766 195,65 EUR 16 24
2021 14 564 656,62 EUR 12 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 291 488 495,00 EUR 12 12
2015 19 087 666,00 EUR 18 78
2016 23 409 176,00 EUR 34 79
2017 28 776 955,19 EUR 28 36
2018 295 551 062,47 EUR 30 31
2019 26 019 776,97 EUR 23 24
2020 20 499 176,65 EUR 16 24
2021 11 547 701,62 EUR 13 23
2022 6 073 720,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 21 722 753,00 21722753.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 4 332 773,34 332773.34 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 1 051 651,00 1051651.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 19 558 789,00 19558789.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 142 541 397 714,00 541397714.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 332 000,00 332000.00 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 0,00 0.00 EUR
Obec Šenkvice 2 146 844,33 146844.33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 3 028 335,00 3028335.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 2 106 000,00 106000.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 14 665 844,00 14665844.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 663 200,00 3663200.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 2 061 064,00 2061064.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1 943 696,00 1943696.00 EUR
Obec Kalná nad Hronom 3 290 074,57 290074.57 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 5 236 345,82 236345.82 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 1 78 000,00 78000.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 457 777,00 457777.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 155 000,00 155000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 255 601,00 2255601.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 313 835,00 1313835.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 206 381,96 206381.96 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 5 2 586 109,00 2586109.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 16 11 455 319,00 11455319.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 5 765 356,00 5765356.00 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 13 000 000,00 13000000.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 72,00 72.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 8 800,00 8800.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 17 278 368,00 17278368.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 749 612,00 749612.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 13 1 298 714,00 1298714.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 68 728,53 68728.53 EUR
Obec Jakubov 2 65 216,17 65216.17 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 5 144 000,00 5144000.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 5 726 622,34 726622.34 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 6 194 293,00 6194293.00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 28 920,90 28920.90 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 2 806 016,00 2806016.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 7 498 541,00 7498541.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 503 201,00 503201.00 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 60 225,00 60225.00 EUR
Štátna pokladnica 1 103 333,33 103333.33 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 106 875,00 106875.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 226 020,05 226020.05 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 308 364,00 308364.00 EUR
ENERGO-SK, a.s. 2 6 101 736,00 6101736.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 4 321 670,00 321670.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 366 127,00 366127.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 160 492,40 160492.40 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 7 797 390,00 7797390.00 EUR
TRANSPETROL, a.s. 1 8 500 000,00 8500000.00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 4 362 459,00 362459.00 EUR
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 3 165 844,00 3165844.00 EUR
BIONERGY, a. s. 1 2 610 000,00 2610000.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 1 187 226,75 1187226.75 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 150 327,00 150327.00 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 1 29 833,33 29833.33 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 17 159,99 17159.99 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 4 309 069,17 309069.17 EUR
Materská škola v Šenkviciach 1 6 075,00 6075.00 EUR
Združenie obcí Enviropark Pomoravie 1 54 166,00 54166.00 EUR
Základná škola 1 15 375,00 15375.00 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 1 15 333,33 15333.33 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 1 7 500,00 7500.00 EUR
Obec Studienka 1 8 482,00 8482.00 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 143 501,59 143501.59 EUR
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 1 137 577,00 137577.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie Slovenský metrologický ústav 172 048,00 172048.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zodpovednosť za odchýlku Exportno-importná banka Slovenskej republiky 90 000,00 90000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obec Šenkvice a prevzatie záruky za odchýlku Obec Šenkvice 134 815,00 134815.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky. Objednávky za III. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 119,00 148119.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 955 370,00 1955370.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 660,00 77660.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 143 351,00 143351.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 905,00 190905.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 389 692,00 389692.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 35
Dodávka elektrickej energie Slovenská pošta, a.s. 4 023 090,00 4023090.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 117,00 117.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 112,00 144112.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na rok 2015 a 2016 TRANSPETROL, a.s. 8 310 000,00 8310000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 170 024,00 170024.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 442,00 177442.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 280 674,00 280674.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 394 055,00 394055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2017-2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 63 363,00 63363.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 943 696,00 1943696.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 343 802,00 1343802.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 325 000,00 6325000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 151 000,00 10151000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 74 342,00 74342.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 133 509,00 133509.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky. Objednávky za II. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 070,00 210070.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre Eko-podnik VPS EKO - podnik verejnoprospešných služieb 300 000,00 300000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 106 749,00 106749.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií ENERGO-SK, a.s. 7 320 000,00 7320000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 625 535,00 625535.0 EUR 2015 Služby Nie 60
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 111 179,00 111179.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 507,00 192507.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 95 187,00 95187.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 69 799,00 69799.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny BIONERGY, a. s. 2 609 420,00 2609420.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 191 773,00 7191773.0 EUR 2015 Služby Nie 12
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 192 299,00 192299.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 186 088,00 186088.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Národný onkologický ústav Národný onkologický ústav 928 977,00 928977.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 109 710,00 109710.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky . Objednávky za IV. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 216,00 176216.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 773 440,00 2773440.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 48 412,00 48412.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 54 844,00 54844.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 749 612,00 749612.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 066,00 149066.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 511,00 116511.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 567 106,00 567106.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 166 662,00 13166662.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 925,00 101925.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 75 508,00 75508.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 734 045,00 1734045.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 034 008,00 7034008.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 137 211,00 137211.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU PRE EKO PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB“ EKO - podnik verejnoprospešných služieb 739 974,00 739974.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000 000,00 7000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 47 495,00 47495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 012 307,00 1012307.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 415 259,00 415259.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 101 571,00 101571.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 30 434,00 30434.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 073 470,00 6073470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 000 000,00 6000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Službyt Nitra, s.r.o. 141 183,00 141183.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 301 730,00 4301730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 040 779,00 1040779.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 106 530,00 106530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s., na roky 2018 až 2020 Slovenská pošta, a.s. 3 774 300,00 3774300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 566 797,00 566797.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 212 657,00 212657.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 663 200,00 3663200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 099 487,00 1099487.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 283 740,00 3283740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 122 880,00 2122880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 38 400,00 38400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 145 000,00 145000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 79 000,00 79000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Bystričany 7 700,00 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 37 270,00 37270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 102 000,00 102000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzkovania trafostaníc Sociálna poisťovňa, ústredie 11 520,00 11520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Studienka 10 178,44 10178.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 23 865,28 23865.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Združenie obcí Enviropark Pomoravie 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 35 650,00 35650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 20 600,00 20600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Obec Kalná nad Hronom 53 000,00 53000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Šenkvice 121 171,00 121171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Materská škola v Šenkviciach 7 600,00 7600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 91 000,00 91000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb Obec Ivanka pri Dunaji 157 266,64 157266.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 56 452,00 56452.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 111 000,00 111000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 135 957,00 135957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 160 000,00 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 180 000,00 180000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 92 000,00 92000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 125 000,00 125000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2019 a 2020 Štátna pokladnica 132 000,00 132000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 619 655,00 619655.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 73 200,00 73200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 168 943,40 168943.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 208 800,00 208800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Národný onkologický ústav 96 010,34 96010.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 156 657,34 156657.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 108 000,00 108000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 110 000,00 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 120 059,48 120059.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesta okrem FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 807 633,00 6807633.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 47 500,00 47500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 189 000,00 189000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 172 788,00 172788.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 254 361,00 4254361.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie na roky 2019 - 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 165 841,00 2165841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 332 000,00 332000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 98 000,00 98000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 261 999,00 261999.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 330,00 76330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 051 651,00 1051651.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 090,00 94090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 237,00 140237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 539 800,00 1539800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 112 481,00 112481.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 95 477,00 95477.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 255 956,00 255956.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 000 000,00 13000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Slovenská akadémia vied (SAV) 5 473 448,00 5473448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 457 777,00 457777.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 193 638,00 193638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 202 046,00 202046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 165 841,00 2165841.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Obec Kalná nad Hronom 100 800,00 100800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 54 800,00 54800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020“ Vysoká škola múzických umení v Bratislave 105 600,00 105600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 115 971,88 115971.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 148 282,00 148282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 107 000,00 107000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 186,00 76186.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 – odberné miesta okrem FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 858 211,00 7858211.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 100 000,00 100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 98 000,00 98000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 60 766,00 60766.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre rok 2021 Fakultná nemocnica Nitra 699 168,00 699168.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 929 860,00 6929860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021“ Vysoká škola múzických umení v Bratislave 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie 2021 MH Invest, s.r.o. 122 400,00 122400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 41 306,08 41306.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 237 831,00 1237831.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 43 049,00 43049.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 372 699,00 20372699.0 EUR 2019 Služby Nie 9
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 136 551,00 136551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 290 385,00 290385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 303 929,00 303929.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2020 Služby Nie 9
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodanie elektrickej energie pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 72,00 72.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Obec Kalná nad Hronom 216 000,00 216000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
„Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2023“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 057 879,00 1057879.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 2 246 504,00 2246504.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 137 577,00 137577.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2024 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 635 946,00 1635946.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 961 805,00 961805.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 882 900,00 882900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 178 164,00 1178164.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie Národný bezpečnostný úrad 308 364,00 308364.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie a plynu na rok 2022 Univerzita Komenského v Bratislave 4 753 773,00 4753773.0 EUR 2021 Tovary Nie 2http://www.zse.skandrea.sekerakova@zse.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1609 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Suchý
Adresa:
Palárikova 5 Košice - mestská časť Juh 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Krajcár
Adresa:
Zlatá Idka 283 Zlatá Idka 04461
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Michal Dubeň
Adresa:
Joseph Haydn Gasse 33 Parndorf AT - 7111
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Pacek
Adresa:
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 47
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Recký
Adresa:
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 47
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Bayer
Adresa:
Staromlynská 26 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2019
Záznam do:
11. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Petrík
Adresa:
Námestie Generála M. R. Štefánika 3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
11. Február 2020
Záznam do:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Jamrich
Adresa:
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 47
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
11. Február 2020
Záznam do:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Jamrich
Adresa:
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 47
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
15. Október 2019
Záznam do:
11. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Petrík
Adresa:
Námestie Generála M. R. Štefánika 3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
15. Október 2019
Záznam do:
11. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Bayer
Adresa:
Staromlynská 26 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
15. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Petrík
Adresa:
Námestie Generála M. R. Štefánika 3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
3. Október 2017
Záznam do:
15. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Jamrich
Adresa:
Drotárska cesta 33/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Október 2017
Záznam do:
15. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Krajcár
Adresa:
Zlatá Idka 283 Zlatá Idka 04461
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
15. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Michal Dubeň
Adresa:
Joseph Haydn Gasse 33 Parndorf AT - 7111
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
15. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Krajcár
Adresa:
Zlatá Idka 283 Zlatá Idka 04461
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaus Schäfer
Adresa:
Roßkopfstrasse 7 Grünwald 82031
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Bernhard Reutersberg
Adresa:
Kaiser-Friedrich-Ring 98 Düsseldorf 40547
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Johannes Teyssen
Adresa:
Tiergartenstrasse 18 Düsseldorf 40237
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Patrick Wolff
Adresa:
Cecilienallee 52 Düsseldorf 40474
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Rusnák
Adresa:
Tichá 808/16 Vysoká pri Morave 90066
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Sen
Adresa:
Bongardstrasse 3 Düsseldorf 40479
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. - Ing. Leonhard Birnbaum
Adresa:
Strümper Berg 18 Meerbusch 40670
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marian Rusko
Adresa:
Hochäckerstrasse 2a Deisenhofen 82041
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karl - Heinz Feldmann
Adresa:
Auf dem Bremmenkamp 41 Duisburg 47199
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
André Simon
Adresa:
Fortkamp 4 Bottrop 46238
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jochen Kley
Adresa:
Havlíčkova 7568/19 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., PhD. Peter Adamec
Adresa:
Tupolevova 7 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.11.2020 do: 11.08.2021

StiahniZáznam platný od: 16.09.2020 do: 26.11.2020

StiahniZáznam platný od: 11.02.2020 do: 16.09.2020

StiahniZáznam platný od: 15.10.2019 do: 11.02.2020

StiahniZáznam platný od: 3.10.2017 do: 15.10.2019

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 3.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dodávka elektrickej energie pre ZsVS 3 293 287,00 EUR Tovary 31. December 2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZSE Energia, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×