Dodávateľ

Di Mihálik, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Di Mihálik, s.r.o.

IČO: 36393011

Adresa: Jesenského 1089/11, Žilina

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9952

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Február 2019

Záznam platný do: 26. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 1 573 982,00 EUR 20 20
2013 594 254,00 EUR 12 12
2014 7 870 298,00 EUR 17 33
2015 7 854 013,00 EUR 26 43
2016 22 177 388,00 EUR 76 93
2017 10 915 825,00 EUR 57 74
2018 25 756 789,00 EUR 59 63
2019 3 485 179,00 EUR 13 14
2020 1 623 453,00 EUR 9 10
2021 483 381,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 834 372,00 EUR 13 29
2015 6 861 183,00 EUR 25 39
2016 6 717 510,00 EUR 52 69
2017 27 699 588,00 EUR 88 106
2018 27 084 811,00 EUR 52 60
2019 5 509 912,00 EUR 25 26
2020 3 103 673,00 EUR 19 20
2021 2 465 391,00 EUR 19 19
2022 58 122,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 352 72 240 301,00 72240301.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 9 444 261,00 9444261.00 EUR
Obec Rohožník 1 270 000,00 270000.00 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 2 380 000,00 380000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nakládka, preprava a vykládka dreva Mestské lesy Košice a.s. 190 000,00 190000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 189 300,00 189300.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nakládka, preprava a vykládka dreva. Mestské lesy Košice a.s. 190 000,00 190000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 968,00 76968.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 668,00 59668.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 223 228,00 223228.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 179 710,00 179710.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 451,00 19451.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 785 034,00 1785034.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 978,00 97978.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 318 506,00 318506.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 359 669,00 359669.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 342 364,00 342364.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 176,00 24176.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 931,00 54931.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238 965,00 238965.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 915,00 26915.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 695,00 39695.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 516 391,00 516391.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 817,00 81817.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 764,00 68764.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 934 752,00 1934752.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 450,00 96450.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 229 276,00 229276.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 849,00 127849.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Podsuľová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 261 799,00 261799.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 813,00 15813.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 559,00 200559.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 689,00 29689.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 446 571,00 1446571.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 278,00 56278.0 EUR 2014 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 602 004,00 1602004.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 105,00 122105.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Ťažba dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 545 250,00 4545250.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 599,00 8599.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 158,00 59158.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 552,00 552.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 282,00 166282.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 656,00 7656.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 584,00 108584.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 780,00 11780.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 263 964,00 263964.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 364,00 19364.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Podsuľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 645,00 340645.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 995,00 214995.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 721,00 15721.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 303 000,00 303000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ťažba dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 667,00 60667.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 889,00 57889.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 276,00 40276.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 101,00 61101.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 889,00 10889.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 156 933,00 156933.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Ťažba dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204 845,00 204845.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 000,00 800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Ťažba dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 487 331,00 487331.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 626,00 29626.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 144,00 22144.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 184 126,00 2184126.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Brádno-Tisovec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 921,00 77921.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Rim.Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 612,00 43612.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 383,00 50383.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 819,00 69819.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 916,00 16916.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 113,00 31113.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 234 462,00 2234462.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 216 186,00 216186.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 216 186,00 216186.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 625 678,00 625678.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Rim.Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 276 240,00 276240.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Rim.Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 276 240,00 276240.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Brádno-Tisovec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 374 586,00 374586.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Brádno-Tisovec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 656,00 63656.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 615,00 13615.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 910,00 22910.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Rim.Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 102,00 27102.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 553 233,00 553233.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 755 098,00 755098.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 388 577,00 388577.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000,00 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 861 168,00 861168.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 000,00 300000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000,00 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000,00 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 753 193,00 753193.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 000,00 450000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Hanušovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 282 260,00 282260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 422 085,00 422085.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 290,00 327290.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 920,00 283920.0 HRK 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 000,00 460000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000,00 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 000,00 470000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 380 000,00 380000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 603 777,00 603777.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 658,00 860658.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 000,00 650000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 000,00 530000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 000,00 650000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 820 000,00 820000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 773,00 649773.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 894 814,00 1894814.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 476 094,00 1476094.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 045 350,00 1045350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 594 967,00 1594967.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 000,00 308000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Revúca na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 843 000,00 843000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 313 000,00 313000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 302 000,00 302000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 000,00 134000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 236 000,00 236000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 000,00 225000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Brádno-Tisovec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 437 360,00 437360.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Rimavská Sobota na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 506 250,00 506250.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 556 160,00 556160.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 385 840,00 385840.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 232 224,00 2232224.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 538,00 14538.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 245,00 5245.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Rim.Sobota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 710,00 55710.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Rožňava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 357,00 122357.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Martin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 574 431,00 574431.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese OZ Žilina 2017, LS Žilina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 461 276,00 461276.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Betliar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 419 656,00 419656.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Nižná Slaná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 383 206,00 383206.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Krásnohorské Podhradie na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 947,00 138947.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Ľadová na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 141,00 200141.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 216 637,00 1216637.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Kyslinky na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 285 200,00 285200.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 602 050,00 602050.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 446 930,00 446930.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 217 090,00 217090.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 416 830,00 416830.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Vígľaš na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 384 020,00 384020.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 182,00 7182.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Paráč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 578 858,00 578858.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 583 569,00 583569.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 435 469,00 435469.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 466,00 400466.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 080,00 320080.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 786 031,00 786031.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 609 681,00 609681.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 592 672,00 592672.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 632 921,00 632921.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 245,00 10245.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 330,00 16330.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Jelšava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 714,00 42714.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Ťažba dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 164 864,00 164864.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 661 954,00 661954.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 532,00 194532.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 091,00 520091.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 287 832,00 2287832.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 160,00 226160.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 510,00 171510.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145 192,00 145192.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 585,00 21585.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 902,00 334902.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 995,00 170995.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 006,00 89006.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 935,00 20935.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažba dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 307 386,00 307386.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 645,00 78645.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažba dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 243 491,00 243491.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 844 260,00 844260.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 218 313,00 218313.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 097 571,00 2097571.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 695,00 43695.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 691,00 25691.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 543 915,00 543915.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 179,00 18179.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 996 867,00 1996867.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 644,00 20644.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 679,00 34679.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293,00 293.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 488,00 51488.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 850,00 260850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 641 563,00 1641563.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 428 848,00 2428848.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 557,00 86557.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 584 000,00 1584000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - klasické technológie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 494 686,00 1494686.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 438 000,00 438000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 821 000,00 821000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 255 000,00 255000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 398 000,00 398000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 351 000,00 351000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 429 000,00 429000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 000,00 166000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 663 023,00 1663023.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 908,00 10908.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 223 953,00 1223953.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 770,00 460770.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 626 240,00 626240.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 870 457,00 870457.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 749 700,00 749700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 482,00 47482.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 213,00 35213.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 703 596,00 1703596.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 974,00 73974.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ťažba dreva na rok 2018. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 037 500,00 2037500.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 000,00 132000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 000,00 92000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143 000,00 143000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 581 036,00 581036.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 121 189,00 2121189.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 897 000,00 897000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 538 315,00 538315.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 282 136,00 282136.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 259 449,00 259449.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 254 313,00 254313.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 973 997,00 973997.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 526 805,00 526805.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 642 196,00 642196.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 213,00 65213.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 456,00 80456.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 029,00 31029.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 135 272,00 135272.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 338,00 140338.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 272 966,00 2272966.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 816,00 90816.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 282,00 85282.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 776,00 15776.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 074,00 50074.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 432 876,00 432876.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 145 000,00 2145000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 577 000,00 1577000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 043 000,00 2043000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 854 828,00 854828.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 906,00 47906.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 783,00 42783.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 683,00 14683.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 439 940,00 3439940.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Ťažba dreva na rok 2019. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 440 800,00 1440800.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 873,00 157873.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Doprava dreva - východ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 804 665,00 804665.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 728,00 58728.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 266 164,00 266164.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Doprava dreva - východ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 804 665,00 804665.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 055,00 23055.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 407,00 80407.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 651,00 86651.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 549,00 48549.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 617,00 65617.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup drevnej štiepky pre obec Rohožník Obec Rohožník 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 617,00 22617.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 174,00 121174.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 696,00 57696.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 629,00 23629.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 575,00 42575.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ťažba dreva na rok 2020 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 687 200,00 1687200.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 925,00 106925.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 363 939,00 363939.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 834,00 390834.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 319 355,00 319355.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312 926,00 312926.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 711,00 99711.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 766,00 29766.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 726,00 220726.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 954,00 9954.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 785,00 16785.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 041,00 126041.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 266,00 106266.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 930,00 43930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 827,00 23827.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 816,00 107816.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 974,00 65974.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 697,00 28697.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 798,00 76798.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 074,00 112074.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 290,00 4290.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 778,00 77778.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 242,00 77242.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 764,00 7764.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Doprava dreva - východ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 189 671,00 189671.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 511 608,00 511608.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 461 872,00 461872.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 631 403,00 631403.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459 026,00 459026.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 292,00 69292.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 369 510,00 369510.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 324 293,00 324293.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 316 511,00 316511.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 139 644,00 139644.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 449,00 124449.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 246 460,00 246460.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 196 444,00 196444.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 594,00 159594.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 696,00 65696.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213 309,00 213309.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 624,00 64624.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na obdobie 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 624,00 15624.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 637,00 34637.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145 312,00 145312.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+421911107910


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Mihálik
Adresa:
Jesenského 11 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Mihálik
Adresa:
Jesenského 11 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Mihálik
Adresa:
Jesenského 11 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Mihálik
Adresa:
Jesenského 11 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 13.05.2020

StiahniZáznam platný od: 4.05.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
DOPRAVA DREVA ČASŤ "VÝCHOD" 737 241,00 EUR Služby 30. Jún 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Di Mihálik, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×