Dodávateľ

Mettler - Toledo s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Mettler - Toledo s.r.o.

IČO: 31354211

Adresa: Hattalova 12, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-D3090

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Marec 2020

Záznam platný do: 31. Marec 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 193 584,00 EUR 2 2
2016 14 720,50 EUR 6 6
2017 3 161,00 EUR 4 4
2018 19 872,00 EUR 2 2
2019 5 946,61 EUR 3 3
2020 11 595,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 193 584,00 EUR 2 2
2016 14 720,50 EUR 6 6
2017 3 161,00 EUR 4 4
2018 19 872,00 EUR 2 2
2019 5 946,61 EUR 3 3
2020 11 595,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 13 571,00 13571.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 193 584,00 193584.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 3 970,61 3970.61 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 3 948,00 3948.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 2 877,00 2877.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 1 161,17 1161.17 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 29 161,33 29161.33 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 606,00 606.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
DMA analyzátor a DSC kalorimeter Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 118 130,00 118130.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
ZARIADENIA NA ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 217 340,00 217340.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 207,20 1207.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie elektródy Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 727,20 727.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hliníkový téglik s viečkom do prístroja DSC 821e od firmy Mettler Toledo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 448,00 448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 414,00 414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrováha Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a kalibrovanie prístroja Diferenciálna skenovacia kalorimetria DSC822e Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 552,00 3552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zafírové kotúče pre meranie a kalibráciu mernej tepelnej kapacity. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 341,00 341.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3217 Pipety - Sedem pipiet s patentovaným systémom LTS™; otočný stojan; pipetové špičky LTS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 390,00 2390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4317 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipeta s patentovaným systémom LTS™ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 237,00 237.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Update zariadenia DSC 1 na režim merania HFC Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 19 893,60 19893.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdroj pre prístroj Mettler-Toledo TGA/SDTA 851e Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 953,00 3953.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne meracie prístroje s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 914,73 1914.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis a overenie prístrojov na CRM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 372,00 2372.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Optický senzor rozpustného kyslíka pre bioreaktor Bioflo 110 a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Presné laboratórne analytické váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 049,20 9049.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalibrácia prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 866,00 4866.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+421905729179


ondrej.staskovan@mt.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Kondrat
Adresa:
Perkalowa 6a Varšava 02-834
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Dieter Johannes Menne
Adresa:
Habichtsweg 9 Warburg-Ossendorf 34414
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Drtina
Adresa:
Donovalská 9 Praha 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Záznam do:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michael A. Kelly
Adresa:
1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio OH43202
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas P. Salice
Adresa:
1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio OH43202
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hans Ulrich Maerki
Adresa:
Im Langacher 44 Greifensee 8606
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
George M. Milne, Jr.
Adresa:
1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio OH43202
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wah-Hui Chu
Adresa:
1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio OH43240
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Francis A. Contino
Adresa:
1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio OH43240
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Connie Harvey
Adresa:
1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio OH43240
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert F. Spoerry
Adresa:
Im Langacher 44 Greifensee 8606
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Olivier A. Filliol
Adresa:
Im Langacher 44 Greifensee 8606
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o.
Adresa:
Panenská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 1.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×