Dodávateľ

UEZ s.r.o.

Humenné
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UEZ s.r.o.

IČO: 36483745

Adresa: Tolstého 6, Humenné

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3474

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Jún 2020

Záznam platný do: 20. Jún 2023

Posledná zmena: 21. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 35 684,00 EUR 1 1
2016 70 539,50 EUR 10 11
2017 91 314,44 EUR 6 6
2018 149 181,67 EUR 7 7
2019 56 070,50 EUR 14 14
2020 59 500,83 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 35 684,00 EUR 1 1
2016 75 439,50 EUR 11 12
2017 86 414,44 EUR 5 5
2018 149 181,67 EUR 7 7
2019 56 070,50 EUR 14 14
2020 59 500,83 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 23 249,17 23249.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 599,00 599.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 4 14 701,34 14701.34 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 4 199,00 4199.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 35 684,00 35684.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 8 236 298,12 236298.12 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 6 729,16 6729.16 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 4 165,83 4165.83 EUR
Mesto Humenné 1 1 750,00 1750.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 24 752,50 24752.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 438,00 438.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 4 165,83 4165.83 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 2 125,00 2125.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 6 519,00 6519.00 EUR
Hotelová akadémia 2 5 650,00 5650.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 51 665,83 51665.83 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 495,00 495.00 EUR
Školský internát 2 2 915,83 2915.83 EUR
Školský internát 2 4 583,33 4583.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 5 832,50 5832.50 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 1 10 690,00 10690.00 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 7 332,50 7332.50 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 4 900,00 4900.00 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 2 850,00 2850.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
DSS Park mládeže, Košice - zariadenie interiéru Košický samosprávny kraj 68 554,00 68554.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR Národná transfúzna služba SR 56 473,00 56473.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 728,82 1728.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1 330,00 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Technická univerzita v Košiciach 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 6 540,00 6540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Humenné 3 220,00 3220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 63 000,00 63000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 999,00 4999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 250,00 5250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 94 000,00 94000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 95 700,00 95700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 758,77 7758.77 EUR 2018 Služby Nie 1
Kuchynský pult Technická univerzita v Košiciach 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 45 050,00 45050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 499,39 31499.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistenie a pranie prádla KE Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pacovisko Košice Národná transfúzna služba SR 4 072,73 4072.73 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Prešov Národná transfúzna služba SR 2 375,28 2375.28 EUR 2019 Služby Nie 1
Stôl písací Školský internát 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková účelová Školský internát 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 016,00 23016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Spojená škola internátna Prakovce 3 443,00 3443.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
31 x dvojdverové skrine Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 8 965,20 8965.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stôl kancelársky + kontajner Záchranná zdravotná služba Bratislava 9 950,00 9950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Regál na dokumenty Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 480,00 1480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 674,80 2674.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Taburetky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - interiérové vybavenie vzdelávacej miestnosti Zoologická záhrada Košice 4 002,00 4002.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Váľanda - nábytok Národný onkologický ústav 7 940,00 7940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 70 560,00 70560.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nábytok - Skrine Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 509,57 509.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok do tried Základná škola Michalovce Krymská 5 9 658,80 9658.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Skrine Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 630,48 630.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421577561713


uez@uez.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 153 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anton Ulehla
Adresa:
Fučíkové sady 34 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Ulehla
Adresa:
Na Lieskovčíku 27 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anton Ulehla
Adresa:
Fučíkové sady 34 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Ulehla
Adresa:
Dargovských hrdinov 14 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Janka Herpáková
Adresa:
Kochanovce 06601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×