Dodávateľ

Fatra TIP, s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Fatra TIP, s.r.o.

IČO: 36412741

Adresa: Košúty II.- Priemyselná zóna , Martin

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3191

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Máj 2020

Záznam platný do: 28. Máj 2023

Posledná zmena: 29. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 36 576,00 EUR 2 3
2015 42 273,00 EUR 1 2
2016 139 368,50 EUR 12 12
2017 314 456,34 EUR 15 15
2018 548 647,84 EUR 20 20
2019 737 847,49 EUR 27 27
2020 856 762,17 EUR 23 34
2021 539 310,00 EUR 10 11
2022 157 243,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 36 576,00 EUR 2 3
2015 43 606,00 EUR 2 3
2016 200 128,67 EUR 13 13
2017 252 363,17 EUR 13 13
2018 555 731,17 EUR 21 21
2019 689 551,16 EUR 19 19
2020 787 451,17 EUR 18 23
2021 606 563,00 EUR 16 23
2022 200 514,00 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 26 072,33 26072.33 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 75 000,00 75000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 37 557,00 37557.00 EUR
Mesto Žilina 2 72 061,67 72061.67 EUR
Žilinský samosprávny kraj 17 970 291,00 970291.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 435 626,00 435626.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 108 375,00 108375.00 EUR
Mesto Martin 1 3 250,00 3250.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 18 227 223,00 227223.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 8 350 293,00 350293.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 179 088,00 179088.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 38 555,00 38555.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 101 297,00 101297.00 EUR
Zoologická záhrada 2 123 233,34 123233.34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 31 582,50 31582.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 8 550,00 8550.00 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 14 580,00 14580.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 92 621,66 92621.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 119 330,84 119330.84 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 13 998,00 13998.00 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 4 125 248,33 125248.33 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 6 195 521,50 195521.50 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 6 962,50 6962.50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 16 166,67 16166.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zelenina a ovocie pre LIKAVU - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 65 000,00 65000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilinský samosprávny kraj 41 650,00 41650.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre ZpS a DSS Žilina, ul. Karpatská Žilinský samosprávny kraj 49 152,00 49152.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Ovocie a zelenina Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Martin 38 484,33 38484.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Mesto Martin 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina 1. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 28 350,00 28350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina 3. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 946,42 20946.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina 2. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 30 513,76 30513.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 500,00 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 699,00 8699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Martin 38 484,33 38484.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - ovocie a zelenina Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 17 500,00 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 550,00 8550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Martin 38 484,33 38484.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 46 746,48 46746.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obilniny, zemiaky, zelenina Mesto Žilina 21 796,25 21796.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 500,00 26500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 326,00 14326.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 44 137,00 44137.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 119 100,00 119100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Martin 35 879,58 35879.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 758,60 15758.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 11 890,00 11890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 320,00 8320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy v čerstvom stave (129_2017) Zoologická záhrada 93 669,04 93669.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 520,00 5520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 140,00 19140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 76 393,50 76393.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, ovocie, kapusta kyslá kvasená a zemiaky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 44 259,60 44259.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy v čerstvom stave (129_2017) Zoologická záhrada 93 669,04 93669.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia LIKAVA - centrum sociálnych služieb 8 252,40 8252.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Martin 35 879,57 35879.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 41 038,70 41038.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 546,60 6546.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 16 459,00 16459.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 700,00 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina a zemiaky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 106 010,00 106010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 47 380,50 47380.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 92 641,00 92641.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 109,16 7109.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Martin 106 996,00 106996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy Stredná odborná škola obchodu a služieb 24 678,00 24678.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70 215,00 70215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Čerstvá zelenina a zemiaky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 32 959,00 32959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Čerstvé ovocie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 060,00 9060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 7 240,00 7240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 700,00 20700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 46 187,58 46187.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 760,00 10760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 181,20 35181.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, ovocie, kapusta kyslá kvasená a zemiaky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 29 081,32 29081.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 25 650,00 25650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb TAU 8 361,37 8361.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 281,08 27281.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 64 720,80 64720.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 965 322,00 2965322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina a zemiaky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 44 109,67 44109.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, ovocie, kapusta kyslá kvasená a zemiaky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 38 287,14 38287.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 34 440,00 34440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 613,00 22613.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 32 006,63 32006.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 436,12 26436.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 81 881,11 81881.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 63 081,60 63081.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 145,60 20145.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 50 054,00 50054.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 70 310,00 70310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny (časť 1.Mlieko a mliečne výrobky,časť 2.Mäso a mäsové výrobky,časť 3.Dojčenská výživa,časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mrazená hydina a ryby, časť 6. Zemiaky, časť 7. Vajcia) Univerzitná nemocnica Martin 467 825,00 467825.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 126 731,00 126731.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 248 293,00 248293.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 662,00 22662.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 259,00 15259.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemiaky čistené Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 9 410,32 9410.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 464 027,00 464027.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Zelenina, ovocie a orechy Centrum sociálnych služieb Fantázia 16 050,00 16050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 44 091,00 44091.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 159,00 52159.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina 12-12 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 140,55 19140.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny ( časť 1. Suché potraviny, časť 2. Pekárenské výrobky, časť 3. Enterálna výživa, časť 4. Mrazená zelenina a ovocie, časť 5. Dojčenská výživa, časť 6. Ovocie a zelenina) Univerzitná nemocnica Martin 432 754,00 432754.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 7 073,59 7073.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 1 838 040,00 1838040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 670,00 17670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 85 143,00 85143.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 460,00 20460.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 212,00 42212.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 148 626,00 148626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 702 965,00 702965.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51 940,00 51940.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Ovocie a zelenina 12-12 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 450,82 28450.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 62 468,00 62468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 75 848,00 75848.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 234,00 42234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 109 317,00 109317.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 028,00 72028.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 1 318 614,00 1318614.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 368 737,00 368737.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 085,00 72085.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 62 268,00 62268.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 877,00 57877.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 475 127,00 475127.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 108 718,00 108718.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 74 224,00 74224.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 10 120,00 10120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY (2022/2023) Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 258 248,00 258248.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA Mesto Žilina 61 395,00 61395.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 57 293,00 57293.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 11 482,00 11482.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 74 720,00 74720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 75 254,00 75254.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

fatratip@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 244 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Valéria Hutková
Adresa:
Zelená 3739/25 Martin 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×