Dodávateľ

MULTIMONTÁŽE, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MULTIMONTÁŽE, s.r.o.

IČO: 36566063

Adresa: Štefánikova 26, Nitra

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3420

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2020

Záznam platný do: 16. Jún 2023

Posledná zmena: 17. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 183 860,00 EUR 2 3
2015 544 444,00 EUR 4 4
2016 14 555,00 EUR 3 3
2017 252 093,00 EUR 6 6
2018 243 140,00 EUR 2 2
2019 8 200,00 EUR 1 1
2020 18 400,00 EUR 2 2
2021 169 463,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 183 860,00 EUR 2 3
2015 544 444,00 EUR 4 4
2016 14 555,00 EUR 3 3
2017 252 093,00 EUR 6 6
2018 243 140,00 EUR 2 2
2019 8 200,00 EUR 1 1
2020 18 400,00 EUR 2 2
2021 169 463,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 109 255,00 109255.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 218 893,00 218893.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 51 948,00 51948.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 10 000,00 10000.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 198 240,00 198240.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 252 118,00 252118.00 EUR
Detský domov 2 112 258,00 112258.00 EUR
ENERGO-SK, a.s. 2 113 473,00 113473.00 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 1 198 507,00 198507.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 169 463,00 169463.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia priestorov rodinných domov pre DeD Žakarovce Detský domov 114 640,00 114640.0 EUR 2014 Práce Nie 2
Rekonštrukcia kotolne Gymnázia H. Selyeho Komárno ENERGO-SK, a.s. 87 071,00 87071.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena tlakových nádob a plynofikovaných parných kotlov v objekte ŠD Horský park, Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 314 147,00 314147.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Teplovodné prípojky pre Športovú halu na Ul. Bernolákovej, administratívnu budovu na Ul. Bernolákova 28 a bytové domy Ul. Tribečská 1620 a 2275 v Topoľčanoch. Mesto Topoľčany 51 121,00 51121.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia zdroja tepla Komunita Kráľovnej pokoja 217 000,00 217000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a plynovej prípojky v TOS Topoľčany ENERGO-SK, a.s. 66 000,00 66000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky „Môj domov“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 218 893,00 218893.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava teplovodného potrubia ÚK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 156,00 9156.0 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava vodovodného potrubia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 970,00 4970.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava teplovodného potrubia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava vodovodného potrubia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Prerobenie a úpravy technologického zariadenia kotolne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 840,60 12840.6 EUR 2017 Služby Nie 1
oprava kanalizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 988,00 10988.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
oprava teplovodného potrubia ÚK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 560,00 10560.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
oprava odtokového kanalizačného potrubia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava tlakových zariadení vo výmenníkových staniciach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici - technické a technologické vybavenie (r. 2018) Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 008 990,00 1008990.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
výmena ohrievača vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 603,20 10603.2 EUR 2019 Služby Nie 1
oprava uzatváracích ventilov na pôvodných rozdeľovačoch Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 996,60 7996.6 EUR 2020 Služby Nie 1
oprava predohrevnej nádrže Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 964,00 14964.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozšírenie plynofikácie a zriadenie objektových kotolní v areáli VTSÚ Záhorie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 169 463,00 169463.0 EUR 2021 Práce Nie 1

multimontaze@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 145 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Štefan Andel
Adresa:
Hodžova 3 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Bédy
Adresa:
Šulekova 28 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Bédy
Adresa:
Šulekova 28 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Andel
Adresa:
Hodžova 3 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Jánošková
Adresa:
Štefánikova 27 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×