Dodávateľ

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/

IČO: 31331131

Adresa: Plynárenská 6, Bratislava

Registračné číslo: 2019/12-PO-E3075

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. December 2019

Záznam platný do: 1. December 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 35 944,00 EUR 9 9
2013 45 453,00 EUR 3 3
2014 1 717 150,00 EUR 12 12
2015 3 387 692,00 EUR 20 20
2016 1 055 194,63 EUR 123 123
2017 416 753,05 EUR 55 55
2018 198 767,59 EUR 25 25
2019 1 453 594,55 EUR 17 17
2020 97 605,21 EUR 13 13
2021 37 659,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 707 765,00 EUR 13 13
2015 3 178 949,00 EUR 22 22
2016 1 062 017,63 EUR 126 126
2017 557 482,05 EUR 58 58
2018 265 432,59 EUR 27 27
2019 1 536 590,55 EUR 17 17
2020 96 290,21 EUR 11 11
2021 41 286,00 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 576,30 576.30 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 5 030,47 5030.47 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 64 769,99 64769.99 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 3 335,00 3335.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 125 373,34 125373.34 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 35 944,00 35944.00 EUR
Mesto Trnava 3 3 627,00 3627.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 116 622,75 116622.75 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 2 319,06 2319.06 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 160,00 160.00 EUR
Mesto Rožňava 2 0,00 0.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 7 971,90 7971.90 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 13 977,34 13977.34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 5 874,17 5874.17 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 48 498,00 48498.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 935,00 1935.00 EUR
Mesto Prievidza 1 1 471,67 1471.67 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 198 532,00 198532.00 EUR
Košický samosprávny kraj 3 64 041,67 64041.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 52 411,00 52411.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 1 702,00 1702.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 44,17 44.17 EUR
Mesto Piešťany 1 276,00 276.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 50 173,00 50173.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 106 500,00 106500.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 1 279,00 1279.00 EUR
Mesto Komárno 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 42 666,67 42666.67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 23 047,33 23047.33 EUR
Okresný súd Nitra 2 1 612,50 1612.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 78,26 78.26 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 768,00 768.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 710,00 710.00 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 1 83,33 83.33 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 258,33 258.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 326,92 326.92 EUR
Mesto Nové Zámky 5 5 302,51 5302.51 EUR
Mesto Partizánske 1 440,83 440.83 EUR
Slovenské národné múzeum 2 261,98 261.98 EUR
Stredná odborná škola 1 68,50 68.50 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 288,32 288.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 6 333,32 6333.32 EUR
Mesto Senec 1 196,67 196.67 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 978 680,00 978680.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 86,66 86.66 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 020,00 1020.00 EUR
Mesto Michalovce 3 861,32 861.32 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 21 95 741,15 95741.15 EUR
Záchranná služba 3 32 973,76 32973.76 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 3 252 577,00 3252577.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 252,95 1252.95 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 5 24 367,00 24367.00 EUR
Mesto Púchov 3 7 065,83 7065.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 5 805,00 5805.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 3 100,00 3100.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 1 225,00 1225.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 12 916,58 12916.58 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 228,33 228.33 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 594,61 594.61 EUR
Spišská katolícka charita 3 671,49 671.49 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 3 346,90 3346.90 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 0,00 0.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 1 777,58 1777.58 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 817,00 817.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 418,34 418.34 EUR
Krajská prokuratúra 2 2 315,83 2315.83 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 4 583,33 4583.33 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 0,00 0.00 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 448,33 448.33 EUR
Krajská prokuratúra 1 682,50 682.50 EUR
Národný onkologický ústav 6 9 796,00 9796.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 7 350,00 7350.00 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 820,83 820.83 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 706,49 1706.49 EUR
Archeologický ústav SAV 2 21 397,35 21397.35 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 79,99 79.99 EUR
Obec Zákamenné 1 405,00 405.00 EUR
Slovenský olympijský výbor 1 64 800,00 64800.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 20 2 872 304,00 2872304.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 383,33 383.33 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 432,50 432.50 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 660,00 660.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 850,00 850.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 910,00 910.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 858,34 858.34 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 711,67 711.67 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 4 250,00 4250.00 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 2 570,83 2570.83 EUR
Hlavný banský úrad 2 791,64 791.64 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 198,99 198.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0,00 0.00 EUR
Obec Plešivec 1 55,80 55.80 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 6 1 892,07 1892.07 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 627,00 627.00 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 841,67 841.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 131,66 1131.66 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 3 412,00 412.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 3 912,50 3912.50 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 990,75 990.75 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 0,00 0.00 EUR
Evanjelická spojená škola 1 666,67 666.67 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 61,16 61.16 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 15 500,00 15500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Grafické spracovanie a tlač publikácii Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 146 650,00 146650.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nákup kancelárskych potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 75 000,00 75000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a xerografický papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 191 582,00 191582.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 30 506,00 30506.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 196,00 7196.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 570,00 15570.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 78 702,00 78702.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lesnícke a ostatné tlačivá pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 339,00 3339.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 915 504,00 915504.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 669,00 33669.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 985,00 27985.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 678,00 7678.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
LESNÍCKE A OSTATNÉ TLAČIVÁ pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 001,00 2001.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 488,00 4488.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 032,00 4032.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 22 998,00 22998.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 109,00 7109.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 28 190,00 28190.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 503 949,00 503949.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 017,00 2017.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 15 451,00 15451.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 487,00 2487.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 3 462,00 3462.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 950,00 950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 633,00 7633.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lesnícke a ostatné tlačivá pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 376,00 6376.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 95 236,00 95236.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 691,00 17691.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 786 340,00 1786340.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 130 347,00 130347.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 876,00 3876.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 615 796,00 615796.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 61 785,00 61785.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lesnícke a ostatné tlačivá pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky za II. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 787,00 787.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 910,00 6910.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 48 186,00 48186.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 161 272,00 161272.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lesnícke a ostatné tlačivá pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky za I.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 506,00 5506.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 25 554,00 25554.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 572,00 12572.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 161,00 3161.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 112 167,00 112167.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 73 315,00 73315.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
LESNÍCKE A OSTATNÉ TLAČIVÁ pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 732,00 2732.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 65 319,00 65319.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 72 780,00 72780.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lesnícke a ostatné tlačivá pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 856,00 4856.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 105 152,00 105152.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 72 227,00 72227.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 67 256,00 67256.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 92 134,00 92134.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 75 562,00 75562.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 174 471,00 174471.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lesnícke a ostatné tlačivá pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 414,00 5414.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
LESNÍCKE A OSTATNÉ TLAČIVÁ pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 930,00 4930.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 50 639,00 50639.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Školské potreby Slovenský olympijský výbor 67 740,00 67740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 137,00 7137.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 44 685,00 44685.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 40 133,00 40133.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 39 707,00 39707.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 844,00 5844.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
TLAČIVÁ ZDRAVOTNÍCKE A HOSPODÁRSKE pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 42 911,00 42911.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 35 399,00 35399.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 061,00 3061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21 936,00 21936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 50 469,00 50469.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 196,00 16196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 34 844,00 34844.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 585,00 10585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 105,00 6105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 180,00 4180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 772,00 1772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 539,70 4539.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Púchov 2 917,00 2917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá -HP-kazety Národný onkologický ústav 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Krajská prokuratúra 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL0516 Slovenská inovačná a energetická agentúra 964,00 964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4. Slovenská konsolidačná, a.s. 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 701,50 53701.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Krajská prokuratúra Nitra 749,00 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 470,00 11470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 341,45 1341.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papierníctvo, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4. Slovenská konsolidačná, a.s. 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, šanony, alebo ekvivalent Obec Zákamenné 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Prievidza 2 318,00 2318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 657,50 657.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 583,26 3583.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
archívne boxy a archívne spony Výskumná agentúra 8 640,00 8640.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I. Katolícka univerzita v Ružomberku 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III. Katolícka univerzita v Ružomberku 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 766,00 7766.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych boxov Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kancelárske potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Euroobal A4 a poradač UNIVERZITA J. SELYEHO 1 569,00 1569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívny box Mesto Dunajská Streda 546,00 546.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 046,84 6046.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 980,00 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Komárno 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 591,00 591.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 443,00 1443.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa s keramickým povrchom Základná škola Michalovce Krymská 5 185,79 185.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Okresný súd Bratislava III 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Popisovač - sada Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 1 065,66 1065.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 436,08 436.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 166,00 1166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 101,00 101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (R2). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 512,77 1512.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov 2017, kanc. papiera Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby T2. Katolícka univerzita v Ružomberku 444,75 444.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kniha príchodov a odchodov Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Archeologický ústav SAV 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela popisovacia tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 84,50 84.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup - perá, kalkulačky,zošívačky a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá ,papier xerox Národný onkologický ústav 5 290,00 5290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 582,00 1582.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá, zošity, etikety Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 149,00 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela keramická tabuľa Standard Technická univerzita v Košiciach 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 4 215,00 4215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 291,66 291.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa flipchart s výsuvnými ramenami Stredná odborná škola 92,40 92.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (rk1) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 166,66 1166.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Listové obálky C6 Štatistický úrad Slovenskej republiky 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový kalendár pracovný riadkový na rok 2016 Ekonomická univerzita v Bratislave 216,00 216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hlavný banský úrad 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 265,80 265.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Plešivec 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 1 039,00 1039.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 918,25 918.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 527,00 527.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 282,72 282.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 32,49 32.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 83,54 83.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (po) Katolícka univerzita v Ružomberku 833,00 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá ,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné kalendáre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72,00 72.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 921,91 2921.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 3 927,00 3927.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-popisovacia tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 283,60 283.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá, zošity, etikety Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 170,00 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Listové obálky C6 a etikety Štatistický úrad Slovenskej republiky 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spisové dosky A4 , s chrbtom , so šnúrkami Slovenské národné múzeum 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 241,00 20241.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (le) Katolícka univerzita v Ružomberku 641,66 641.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Agroinštitút Nitra, štátny podnik 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 099,80 1099.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 8 775,00 8775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14 861,49 14861.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 860,00 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 2 966,52 2966.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 571,20 24571.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Letecká vojenská nemocnica, a.s. 8 910,00 8910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 420,00 2420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 475,54 475.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 872,00 872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 11 968,85 11968.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 35 350,00 35350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xerografický papier, servítky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál Nitriansky samosprávny kraj 6 018,22 6018.22 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskrétne obálky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 278,00 1278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – tlačivá, obálky, papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 190,00 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 55 626,03 55626.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 1 724,00 1724.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, hygienický materiál Hlavný banský úrad 626,00 626.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 346,50 346.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Archeologický ústav SAV 14 260,00 14260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kotúčova rezačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48,00 48.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 942,00 30942.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 388,00 13388.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia na vytváranie a tlač osvedčení Štátny inštitút odborného vzdelávania 460,00 460.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 502,00 502.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky C5 s doručenkou Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 32 059,15 32059.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre administratívne účely. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 590,34 13590.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14 401,74 14401.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 21 735,80 21735.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 636,00 1636.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá a knihy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 34 000,00 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25 415,23 25415.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiálno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí Mesto Piešťany 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 38 427,00 38427.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – visačky, menovky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 113,79 113.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 918,00 9918.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 825,00 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44 799,44 44799.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 194,64 1194.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2019 Štatistický úrad Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 742,00 21742.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 079,10 1079.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 12 464,78 12464.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 250,00 3250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 12 529,62 12529.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenské národné múzeum 241,71 241.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dosky so záložkami na diplomy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 29 463,52 29463.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 1 056,00 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 85 308,00 85308.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 380 929,00 1380929.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 605,00 1605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Páska p-touch, etiketa čiarového kódu a páska termotransferová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 526,95 2526.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pršiplášť pončo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 263,00 263.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 954,00 25954.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 18 989,25 18989.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier na obdobie 12 mesiacov Katolícka univerzita v Ružomberku 12 945,00 12945.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 525,00 1525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál Nitriansky samosprávny kraj 6 050,00 6050.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
xerografický papier,kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 006,00 1006.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87,57 87.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá a knihy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 28 334,00 28334.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fólia whiteboard Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 604,00 604.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642,00 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642,00 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642,00 139642.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre školské zriadenie Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 2 700,00 2700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 954,00 25954.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38 363,58 38363.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veterinárny lekársky predpis Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 762,00 762.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+42135416118


sevt@sevt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 668 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Kadvolt
Adresa:
Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 92525
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Kadvolt
Adresa:
Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 92525
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Juraj Hudák
Adresa:
Klariská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×