Dodávateľ

VWR International GmbH

Wien
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VWR International GmbH

IČO: FN189903w

Adresa: Graumanngasse 7, Wien

Registračné číslo: 2017/1-PO-C8521

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Január 2017

Záznam platný do: 29. Január 2020

Posledná zmena: 22. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 554 202,00 EUR 2 2
2015 172 924,00 EUR 2 2
2016 139 174,69 EUR 93 93
2017 184 316,25 EUR 114 114
2018 327 866,45 EUR 109 109
2019 259 850,48 EUR 70 70
2020 236 352,63 EUR 74 75
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 554 202,00 EUR 2 2
2015 172 924,00 EUR 2 2
2016 139 174,69 EUR 93 93
2017 184 316,25 EUR 114 114
2018 327 866,45 EUR 109 109
2019 259 850,48 EUR 70 70
2020 236 352,63 EUR 74 75

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 830,00 830.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 174 024,00 174024.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 26 285,50 26285.50 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 14 364,36 14364.36 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 47 120 901,73 120901.73 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46 90 109,22 90109.22 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 399,00 399.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 250,00 1250.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 12 500,00 12500.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 4 112,70 4112.70 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 39 849,00 39849.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 630,00 630.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 2 500,00 2500.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 206,67 1206.67 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 2 302,97 2302.97 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 14 485,03 14485.03 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 13 785,79 13785.79 EUR
Slovenská národná knižnica 1 106 720,00 106720.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 6 990,00 6990.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 4 833,33 4833.33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 567 312,05 567312.05 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 70 137 452,81 137452.81 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 11 333,33 11333.33 EUR
hameln rds a.s. 1 9 202,00 9202.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 34 139 740,01 139740.01 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 1 014,72 1014.72 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 73 117 682,04 117682.04 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 59 656,78 59656.78 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 12 025,00 12025.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 10 5 333,32 5333.32 EUR
Ústav polymérov SAV 7 5 912,39 5912.39 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 2 250,00 2250.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 3 14 983,33 14983.33 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 0,00 0.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 2 777,56 2777.56 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 8 83 010,00 83010.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 9 483,33 9483.33 EUR
Národná transplantačná organizácia 2 0,00 0.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 9 9 186,97 9186.97 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 10 380,00 10380.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 41 24 270,82 24270.82 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 3 428,91 3428.91 EUR
Herbarius s.r.o. 1 990,00 990.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 6 4 091,42 4091.42 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 4 2 070,41 2070.41 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 3 020,00 3020.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 32 338,00 32338.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špecializované zariadenia pre Fakultu chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 804 596,00 804596.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 545 000,00 545000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 027 012,00 1027012.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 39 849,00 39849.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Laboratórny materiál - počítacie sklíčka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 5 310,00 5310.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne pipety, špičky, stojan na pipety a rukavice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vybavenie molekulárneho laboratoria Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 960,00 2960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 964,70 1964.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre HPLC laboratórium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu proteínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 040,49 6040.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný metriál do molekulárneho labáku Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 880,00 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minitrepačka - vortex s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 047,98 7047.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový kúpeľ s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre laboratória Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11 400,00 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 305,43 1305.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uskladnenie vzoriek, aktivácia membrány a dávkovanie kvapalín pre vedecké a pedagogické účely Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 174,00 2174.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 455,00 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 328,00 1328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórneho príslušenstva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 946,30 1946.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál do laboratória Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 411,80 411.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
pH elektróda Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 216,00 216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 817,31 2817.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety a príslušenstvo, kyvety, vyplachovací roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 304,80 304.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 641,00 2641.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 560,09 560.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku analytickému sitovaciemu zariadeniu Technická univerzita v Košiciach 455,00 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém na prípravu vody Micra alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 022,00 12022.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne skúmavky, pipetové špičky a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 520,00 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na identifikáciu kvasiniek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 950,26 950.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 680,00 5680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka spotrebného materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 973,20 973.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, Micropipets Výskumný ústav vodného hospodárstva 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
peristaltická pumpa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 533,00 3533.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka laboratórneho skla s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 920,00 10920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Labortórny nábytok Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 16 750,00 16750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Národná transplantačná organizácia 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 1 980,00 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety pre špeciálne účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 935,00 2935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný PTFE materiál do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini Gel II Electrophoresis system Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proteinase K, kit na izoláciu genomickej DNA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 487,00 1487.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policová mraznička na ultra nízku teplotu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky, chirurgické nástroje Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 337,00 1337.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje a materiál pre laboratórium hmotnostnej spektrometrie Neurobiologický ústav SAV 973,00 973.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pracovné pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 208,20 208.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 618,21 618.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini kontajner na ľad, Magic Touch 2 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
25cm² Plastové fľašky na bunkovú kultiváciu s uzáverom Corning® Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 288,42 288.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada 6 vertikálnych stojanov na uchovávanie vzoriek; Podstava s kolieskami APEGE 40/55/75, GT21/26/35/38/40, TR range and TP range Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 878,00 878.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba, Cryogenic vessel, ARPEGE40 NL1-liguid phase-wihout electronic Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 412,90 1412.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie a pomôcky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výveva membránová chemickym odolná KNF N 810.3FT.18 Herbarius s.r.o. 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety, stojan na mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 656,00 656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krokovacia pipeta, špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a spotrebný materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do molekulárneho laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 980,00 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál do laboratórií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 273,40 2273.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Binokulárny stereomikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 345,00 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Research 1-kanálové a otočné stojany kompatibilné so 7-mimi pipetami tohto typu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 510,00 1510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kŕmne ihly pre hlodavce Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 396,90 396.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna miešačka Ústav experimentálnej fyziky SAV 371,16 371.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada náhradných náplní LC226 do destilačného prístroja ELGA Veolia Micra Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecifické produkty na výskum a experimentálny vývoj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 824,00 1824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor s nútenou cirkuláciou vzduchu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušiareň s prirodzeným prúdením, riadený mikroprocesorom, VWR DL-115 alebo ekvivalent podľa technickej a funkčnej špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, drobné prístroje a spotrebný materiál pre prácu v molekulárnom laboratóriu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 510,00 3510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný plast do molekulárneho laboratória - ZooLab Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvuková čistička s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Neurobiologický ústav SAV 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Antiséra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 042,80 1042.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sérologické pipety Ústav experimentálnej fyziky SAV 499,53 499.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál na chromatografiu a mikroskopiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 143,00 2143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cryo-gloves (špeciálne kryo-rukavice na prácu s tekutým dusíkom), držiak na rukavice, autoklávovateľné sáčky na laboratórny odpad Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 316,90 316.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a vybavenie na každodennú prácu v laboratóriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 425,00 425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemikálie a laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rotačná vákuová odparovačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 055,36 2055.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy SARTORIUS BALANCE ENTRIS 124i-1S Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 417,30 1417.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 984,00 984.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 549,58 549.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čisté kovy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 838,00 1838.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kremenné trubice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 833,00 2833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne hadice Neurobiologický ústav SAV 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odmerný valec, teplomer Základná škola Májové námestie 1, Prešov 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
antioxidačné látky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 920,00 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TEM sieťky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 174,07 174.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový box Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 107,00 107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indukčné magnetické miešadlo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 372,32 1372.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
magnetické miešadlo s ohrevom, s regulátorom teploty a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 445,00 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne prístrojové vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 15 209,00 15209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre reakčné fľaše DURAN GLS-80 s magnetickým miešaním Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 570,10 570.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
magnetické miešadlo s ohrevom, s regulátorom teploty a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 1 139,00 1139.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie na bežné fungovanie laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické a biochemické reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 885,64 885.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 575,20 1575.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolóny Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 799,00 2799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dialyzačné membrány a striekačkové filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 461,20 2461.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 133,00 10133.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dextran Sulfate 40 Sodium Salt Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Termálny cyclér 32 jamkový a náhradný blok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 135,00 2135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické zariadenia a prístroje - termostat, elektromagnetické miešadlo s ohrevnou platňou, vortex-mixér, mikrocentrifúga, mikrocentrifúga s odvetrávaním Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 805,60 2805.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál - chromatografická kolóna, chromatografické médium, špičky s filtrom, striekačkové filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 521,40 8521.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 243,00 243.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické HPLC kolóny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické HPLC kolóny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístrojové vybavenie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 188,16 3188.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň bez nútenej cirkulácie vzduchu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 115,16 1115.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - centrifugačné skúmavky, mikroplatničky, magnetické miešadielká, stojan na kyvety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 943,20 943.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre purifikátor vody PURELAB ULTRA ANALYTIC Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 469,70 1469.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač kvapalín a príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky Eppendorf, stojany a skladovacie boxy na mikroskúmavky, zamrazovacie boxy na mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 383,28 383.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 585,00 585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezová polica do kryoboxov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy, agary Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 425,00 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie laboratórneho vybavenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 768,27 2768.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušiareň Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 455,00 1455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna byreta 50 ml s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 829,45 829.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
vybavenie na izoláciu DNA k PCR analýze Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 779,00 779.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 995,00 2995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. rotačná vertikálna odparka, 2. magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom a upínacím systémom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 770,00 7770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 1 074,00 1074.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acrylamide 4K solution (40 %) - Mix 29 : 1 BC Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 113,00 113.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 218,81 2218.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 696,68 26696.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ostatný laboratórny spotrebný materiál Saneca Pharmaceuticals a. s. 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
kity na izoláciu DNA, spotrebný materiál v molekulárnom laboratóriu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 485,00 1485.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set bezpečnostných uzáverov na zásobné fľaše HPLC rozpúšťadiel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 172,00 1172.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,53 2000.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratórnej miestnosti Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 380,50 380.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Národná transplantačná organizácia 4 732,00 4732.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 612,00 612.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNA exktrakčné činidlo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 179,00 179.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vortex s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 374,68 374.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generátor dusíka pre LC/MS aplikácie Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 520,00 14520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 447,62 4447.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy a chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 608,95 1608.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830,00 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 852,00 852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čierne 96 jamkové mikroplatničky NUNC™ Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 214,00 214.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 540,00 1540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osmium tetroxide Neurobiologický ústav SAV 637,00 637.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plasty pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 383,00 1383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Zeiss Primo Star LED Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 172,00 1172.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dispergačný nástavec S10N-5G Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čisté kovy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 437,00 1437.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 060,00 3060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojany na 5 ml centrifugačné skúmavky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membránové filtre, kolóny Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 373,00 1373.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
digitálna lupa, špachtle a nálepky na označenie mikroskúmaviek Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 805,00 805.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty na autorádiografiu a spotrebný materiál Neurobiologický ústav SAV 1 347,00 1347.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná vákuová odparka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 389,40 2389.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň bez nútenej cirkulácie vzduchu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 115,16 1115.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA barkóding chemikálie a spotrebný materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 640,00 1640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 684,00 684.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 402,00 1402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aspiračná vákuová fľaša Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 398,00 398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 506,57 506.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
magnetické miešadlá s ohrevom a blokový termostat s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne fľaše Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 86,00 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pipety BRAND Transferpette S, samostatné Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 410,00 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cellobiose Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62,16 62.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál – špičky a mikroskúmavky na PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 274,00 274.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 569,96 1569.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 998,00 998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo bez ohrevu, pH / °C meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 710,40 710.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky a membrána určené na metódu reverznej hybridizácie, držiaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 756,00 756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acetonitril 2,5 l Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 68,00 68.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 457,00 1457.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 29 727,33 29727.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 517,00 10517.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 310,00 4310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické a anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 656,00 656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 991,00 2991.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FILTER TIP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 501,00 1501.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tesnenie na dvere autoklávu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90,58 90.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 875,00 875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
lyofilizačný systém s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 000,00 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Denzitometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Homogenizér Ultra-Turrax T10 basic Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sklenné duplikátorové reaktory LENZ Saneca Pharmaceuticals a. s. 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Saneca Pharmaceuticals a. s. 34 000,00 34000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórny materiál - špičky, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 412,95 412.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky pre stredoškolské súťaže z plastu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešačky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 575,00 575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 225,00 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 861,00 1861.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 700,00 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 40,00 40.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 863,00 1863.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 844,23 1844.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - počítacie sklíčka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 243,72 243.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba, držiak a štítky pre kryoskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 540,00 1540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové vápno granulované Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 155,00 155.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, Ultračistá voda pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chromatografická kolóna Hypercarb + guard predkolóny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 674,62 5674.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 625,00 8625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 665,00 665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na analýzu steroidov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 878,00 7878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 697,00 697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 252,00 4252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 258,00 258.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný pH meter Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 271,00 1271.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - pinzety s vysokou precíznosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146,46 146.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity pre molekulárnu biológiu na izoláciu DNA Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 700,00 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minicentrifúga Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračné kazety do prístroja Smart2Pure Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 725,00 725.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 034,00 18034.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 011,00 10011.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inkubátor s chladením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 557,00 1557.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna valčeková trepačka a laboratórne pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 770,80 2770.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
EPR trubičky kremíkové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 403,92 403.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - filtre, kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dextran Sulfate 40 Sodium Salt Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690,00 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky plastové, centrifugačné, kultivačné Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 4 900,00 4900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 583,00 583.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 875,00 875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
spotrebný materiál v molekulárnom laboratóriu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 674,80 1674.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 072,00 3072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krabička na mikroskopické sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 880,56 880.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pokročilé magnetické miešadlo s varnou doskou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrifugačné skúmavky, autoklávovateľné vrecia, pracovné rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 664,27 664.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 895,00 1895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV/Vis Spektrofotometer s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 147,66 5147.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 672,00 672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 613,00 613.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické sitá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Miešadlo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 898,00 8898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práškové materiály Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 365,00 365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladená centrifúga s rotorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 820,00 2820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vortex Lab Dancer Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 255,00 255.0 EUR 2018 Služby Nie 1
nákup čistých kovov - hafnium Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 823,70 1823.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 374,00 2374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNA izolačný Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 142,00 1142.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 450,00 2450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémikálie a spotrebný materiál pre laboratórium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 435,00 435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál pre laboratórium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BCA protein assay kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladená strednokapacitná centrifúga Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 900,00 9900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 265,00 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikropipety a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 480,40 1480.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 912,00 912.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 345,00 2345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 970,00 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 605,00 605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladenie vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 834,65 1834.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 169,00 1169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie cvičební Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 999,44 1999.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spektrofotometer JENWAY model 7205, alebo ekvivalent pri dodržaní technických špecifikácií Gymnázium V. B. Nedožerského 3 460,00 3460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – plasty, stojany Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 562,00 562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna výbava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 974,00 974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FTIR spektrometer Cary 630 s transmisným a ATR modulom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 22 852,00 22852.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 663,00 663.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka, papier na western blot a chémia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 538,00 538.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sušiareň Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Muflová pec, Analyzátor vlhkosti Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 915,00 2915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné a iné pracovné pomôcky (jednorázové rukavice, alobal) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 264,00 264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - uzatváracia zátka, jednorazové odsoľovacie kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 576,00 576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 651,00 1651.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie s príslušenstvom - UV zobrazovací kabinet, vialky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 679,20 679.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 006,00 2006.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipiety Brand s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 195,00 2195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 257,00 257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 17 980,00 17980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém na digitálnu kapilaroskopiu Univerzita Komenského v Bratislave 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 024,00 1024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
KIT FUNGAL DNA MINI Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152,00 152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 729,00 15729.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 891,00 891.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384,00 384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória pre homogenizátor Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 660,00 2660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 599,00 1599.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 215,00 2215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 755,00 755.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
proteínový marker Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (# PIER26634) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 231,00 231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a prístroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR skúmavky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chromatografické kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 318,80 7318.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 360,00 1360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 714,00 714.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 644,40 644.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na analýzu - UV lampa so stojanom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 439,20 439.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 857,20 3857.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny plast - 6 jamkové platne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 216,00 216.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PROFYLAKTICKÉ SKÚŠKY, ÚDRŽBA A SERVIS PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ, SPOTREBNÝ MATERIÁL Slovenská národná knižnica 109 760,00 109760.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bȕrkerova počítacia komôrka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 326,00 326.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojstupňový hrot k sonikátoru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 448,46 448.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trepačka Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 760,00 7760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroskopy a trvalé mikroskopické preparáty na výučbu Univerzita Komenského v Bratislave 6 600,00 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne prístroje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 701,42 4701.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroskop pre HTO Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 227,90 4227.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 491,23 2491.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klimatické komory Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 542,60 31542.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 152,00 152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, živné médiá a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 860,00 860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
skúmavky 3,5ml, 55x12 mm, PS, manufacturer: Sarstedt Inc., ref.n. 55.484 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 748,80 748.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pipety Brand Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 582,00 2582.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - analytická kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, skúmavky, špičky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 230,00 2230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 656,33 656.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky, proteázy, chemikálie pre kloning, sekvenovanie a bunkové kultúry Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 006,00 18006.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
UV lampa so stojanom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 382,80 382.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací automat s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 351,80 13351.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikropipety, špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 588,00 3588.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom s kovovou výhrevnou platňou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojany do hlbokomraziacich boxov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 777,00 777.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny termoblok na suchý ohrev vzoriek + súčasti prístroja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619,44 619.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 295,00 295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
spotrebný materiál v molekulárnom laboratóriu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - Chemikálie a spotrebný materiál pre laboratórnu činnosť v oblasti ekológie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 236,07 4236.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 550,00 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - spatuly, kontajnery na vzorky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 399,60 399.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrokyvety s viečkami z PTFE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 304,80 304.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Binokulárny digitálny mikroskop Technická univerzita v Košiciach 1 530,00 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrokapiláry, pinzety z nehrdzavejúcej ocele, pinzety titánové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 679,16 679.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikropipeta Proline PLUS Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 215,00 215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 250,00 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 448,00 448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 149,56 149.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 550,00 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, sorbenty Výskumný ústav vodného hospodárstva 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálne byrety Brand Titrette Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 160,00 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 63 883,54 63883.54 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie ,pomôcky a zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 58 718,05 58718.05 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 490,00 490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 441,16 2441.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
CO2 inkubátor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 044,00 5044.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 017,00 1017.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 319,00 319.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 933,00 1933.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilné lieviky 100 ml, EZ-Pak membránové filtre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 031,00 1031.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie- Plastová vialka scintilačná HDPE 20 ml s uzáverom Výskumný ústav vodného hospodárstva 243,98 243.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stomacherové sáčky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 525,50 525.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 725,00 725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 550,00 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 486,00 486.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 308,00 14308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Malé laboratórne prístroje, plasty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 870,00 8870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 436,56 9436.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - sondy Výskumný ústav vodného hospodárstva 867,60 867.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 081,00 1081.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 620,00 5620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá a reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 015,00 9015.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 664,00 2664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál: filtre, platničky, kyveta... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600,24 3600.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800,40 800.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 699,20 1699.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 808,00 808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 845,53 845.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 050,00 3050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné vybavenie laboratórnych cvičení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 812,77 8812.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne prístroje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 876,00 876.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 854,00 854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Membránová výveva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 584,00 584.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sušiareň s nútenou cirkuláciou Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 206,00 1206.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 282,00 282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 770,00 7770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 550,00 2550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 350,00 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 296,00 296.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - laboratórny spotrebný materiál a chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 069,21 2069.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
mikropipety Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Filtre, nádoby na vzorky, skúmavky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 511,00 1511.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička pre laboratórne účely Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 474,00 1474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál spotrebný Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 250,00 2250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny inkubátor CLN 53 Smart alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 464,00 1464.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie na stanovenie enzýmovej aktivity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 518,75 518.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 560,00 10560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 128,30 128.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 735,04 3735.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 267,00 267.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 934,64 4934.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 687,30 687.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny laboratórny materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 062,00 4062.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 156,00 156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, úložné boxy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 835,20 835.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH meter Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 808,00 808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 549,66 6549.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky: masky, okuliare, rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 762,80 1762.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 605,00 34605.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Spotrebný laboratórny materiál - Špičky s aerosolovým filtrom, Indikátorová páska do autoklávu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 767,34 6767.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 831,24 831.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikroplatničkový čítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36 000,00 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konduktometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 177,00 1177.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 527,00 126527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

ivana.skultetyova@vwr.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 362 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×