Dodávateľ

ECM Systems, s.r.o

Partizánska Ľupča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ECM Systems, s.r.o.

IČO: 36415367

Adresa: 552, Partizánska Ľupča

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1923

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Január 2020

Záznam platný do: 7. Január 2023

Posledná zmena: 9. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 87 698,00 EUR 1 1
2015 58 160,00 EUR 1 1
2017 661 000,00 EUR 1 1
2018 870 662,00 EUR 2 2
2019 46 278,00 EUR 1 1
2021 805 849,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 87 698,00 EUR 1 1
2015 58 160,00 EUR 1 1
2017 661 000,00 EUR 1 1
2018 870 662,00 EUR 2 2
2019 46 278,00 EUR 1 1
2021 805 849,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 58 160,00 58160.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 748 698,00 748698.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 305 849,00 305849.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 105 107,00 105107.00 EUR
STATON, s.r.o. 1 765 555,00 765555.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 500 000,00 500000.00 EUR
Technická akadémia, Spišská Nová Ves 1 46 278,00 46278.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zariadenia a príslušenstva pre projekt Podpora a rozšírenie centra výskumu v doprave "CVD PLUS" Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 980,00 82980.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Spektrofotometer Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 59 540,00 59540.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dovybavenie nosnej výskumnej infraštruktúry laboratórií a pracovísk aplikovaného výskumu a vývoja Výskumného centra ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 661 000,00 661000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Súprava hydrometrických vrtuliek na určenie prietoku malých tokov, stredne veľkých a veľkých tokov Slovenský hydrometeorologický ústav 105 107,00 105107.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
POVLAKOVACIA LINKA NOVEJ GENERÁCIE STATON, s.r.o. 893 755,00 893755.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Meradlá a meracie prístroje Technická akadémia, Spišská Nová Ves 46 311,00 46311.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 7 960 783,00 7960783.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie laboratórií I. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 903 443,00 903443.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

ecmsystems@ecmsystems.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Smitek
Adresa:
Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 032 15
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
John J. Fauth
Adresa:
Galleon Drive Naples FL 341 02
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
20. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Kaprinay
Adresa:
Stachanovská 2175/59 Bratislava 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Smitek
Adresa:
Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 032 15
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Ružička
Adresa:
Jókaiho 51 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Jánoškova Dolný Kubín 026 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.11.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 20.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×