Dodávateľ

UNOTECH, spol. s r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNOTECH, spol. s r.o.

IČO: 31424562

Adresa: Zlatovská 2211, Trenčín

Registračné číslo: 2019/9-PO-C7735

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2019

Záznam platný do: 26. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 29 000,00 EUR 1 1
2015 8 239 961,00 EUR 14 26
2016 5 385 102,65 EUR 31 31
2017 815 258,75 EUR 21 22
2018 363 670,83 EUR 12 12
2019 14 177 062,00 EUR 24 24
2020 1 672 198,78 EUR 10 10
2021 970 534,00 EUR 14 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 29 000,00 EUR 1 1
2015 8 202 172,00 EUR 8 20
2016 3 108 149,65 EUR 22 22
2017 1 620 319,25 EUR 28 28
2018 1 068 473,33 EUR 15 16
2019 12 196 236,00 EUR 20 20
2020 3 581 646,78 EUR 17 17
2021 1 846 791,00 EUR 16 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 14 332,32 14332.32 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 118 429,00 118429.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 2 222 387,00 2222387.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 68 737,17 68737.17 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 110 299,33 110299.33 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 54 533,33 54533.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 83 168,12 83168.12 EUR
Národná transfúzna služba SR 26 16 703 016,00 16703016.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 2 479 479,00 2479479.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 56 558,00 56558.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 107 900,00 107900.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 21 270,83 21270.83 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 7 416 085,00 7416085.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 3 333,00 3333.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 61 333,00 61333.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 4 651,00 4651.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 11 438 789,50 438789.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 20 200,00 20200.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 2 686,00 2686.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 28 766,66 28766.66 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 14 110,75 14110.75 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 1 255 877,00 1255877.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 140 345,00 140345.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 30 490,00 30490.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 130 921,00 130921.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 25 830,00 25830.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 39 260,00 39260.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technické zariadenie na chladenie pacientov hlavne pre aplikáciu v poresuscitačných stavoch Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 000,00 30000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 413,00 23413.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 663 592,00 12663592.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 010 604,00 1010604.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Anuloplastický chlopňový ring Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 189 660,00 189660.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221,00 29408221.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 911 173,00 16911173.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449,00 28880449.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 473 968,00 1473968.0 EUR 2015 Tovary Nie 7
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821,00 591821.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 2 127 689,00 2127689.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779,00 701779.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554,00 508554.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 173 852,00 173852.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Biologické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 984 423,00 1984423.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 190 861,00 190861.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 048,00 374048.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 180 106,00 180106.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507 074,00 507074.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 325 378,00 325378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029,00 441029.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 123 671,00 123671.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146,00 1443146.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 155 728,00 155728.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 179 603,00 179603.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 174 293,00 174293.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75 872,00 75872.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické zariadenie na chladenie pacientov hlavne pre aplikáciu v poresuscitačných stavoch Fakultná nemocnica Trenčín 24 999,00 24999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balónom expandovateľný stentgraft Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko špecializovaný monitorovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 86 000,00 86000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pľúca k modelom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126,05 126.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Fakultná nemocnica Nitra 43 000,00 43000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suburetálna páska Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 395,00 4395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lineárne dávkovače, infúzne pumpy Univerzitná nemocnica Bratislava 11 050,00 11050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na dialýzu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 666,66 15666.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balónexpandibilný krytý cievny stent Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 204 400,00 204400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TECHNICKÉ ZARIADENIE NA CHLADENIE PACIENTOV HLAVNE PRE APLIKÁCIU V PORESUSCITAČNÝCH STAVOCH Fakultná nemocnica Trnava 34 992,00 34992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa -VOLUMAT Fakultná nemocnica Trenčín 5 716,65 5716.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač -INJECTOMAT Fakultná nemocnica Trenčín 17 384,94 17384.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka s funkčnou skúškou výukového modelu LAERDAL. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360,00 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spotrebný materiál na dialýzu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 503,00 15503.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na dialýzu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 503,00 15503.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suburetálna páska Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 499,00 4499.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pľúca k modelom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 294,00 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava resuscitačného modelu s vyhodnocovacím zariadením laerdal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 706,00 3706.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tréningový simulátor - vrátane servisu Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 18 227,84 18227.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacie stanice Ľubovnianska nemocnica, n. o. 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zatavovačka/zváračka hadičiek krvných vakov Fresenius Kabi CompoSeal Universal alebo Macopharma Macoseal SE 160 alebo ekvivalent Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suburetrálna páska Fakultná nemocnica Trenčín 22 841,25 22841.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Insuflátor-striekačka s manometrom Fakultná nemocnica Trnava 36 125,00 36125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná dokovacia stanica s ôsmimi výstupmi na podávanie liekov, infúznej a transfúznej terapie Fakultná nemocnica Trenčín 10 217,00 10217.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samoexpandovateľný stent Fakultná nemocnica Trenčín 109 800,00 109800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Insuflátor-striekačka s manometrom Fakultná nemocnica Trenčín 13 750,00 13750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anuloplastický chlopňový ring trojdimenzionálny Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 114 182,40 114182.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anuloplastický chlopňový ring trikuspidálny Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 183 581,40 183581.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autotransfúzny prístroj Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 900,00 29900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 288,00 29288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne dávkovače a dokovacie stanice Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 899,24 29899.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Resuscitačné modely Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 080,00 10080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autotransfúzny systém (CATSmart alebo ekvivalentný) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Model resuscitačný výukový s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 649,89 8649.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Fakultná nemocnica Nitra 65 545,97 65545.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinický simulátor dojčaťa vo veku 6 mesiacov s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 71 496,00 71496.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač -INJECTOMAT Fakultná nemocnica Trenčín 12 200,70 12200.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 20 297,22 20297.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pľúca k modelom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 374,40 374.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre pacientsky simulátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Figurína pre nácvik KPR s možnosťou vyhodnocovania Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 277,00 2277.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opakovane použiteľná pištoľ pre core biopsiu s voliteľnou hĺbkou penetrácie bioptických ihiel Národný onkologický ústav 3 750,00 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suburetrálna páska Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 840,00 5840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 168 233,00 168233.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka zdravotníckeho výcvikového modelu s vyhodnocovacím zariadením Resusci Anne LAERDAL. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 930,00 1930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 109 943,00 109943.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický imunohematologický analyzátor s pripojením do LISimu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 72 000,00 72000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 9 980 000,00 9980000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 163 558,00 163558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 170 187,00 170187.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 1 238 455,00 1238455.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 394 328,00 394328.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 288 975,00 288975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 169 219,00 169219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Terapeutické zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 177 416,00 177416.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003,00 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 500,00 70500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 124 369,00 124369.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 992 708,00 992708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria NiMH odsávačky Laerdal LSU. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 280,00 3280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pľúca k modelom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 384,00 384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie OAIM - Prístroj na systémové chladenie pacienta Nemocnica s poliklinikou Myjava 29 166,67 29166.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka zdravotníckeho výcvikového modelu s vyhodnocovacím zariadením Resusci Anne LAERDAL. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 810,00 810.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Učebné zdravotné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 651,00 4651.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky-Figuríny na nácvik KPR vrátane vyhodnocovacieho programu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 999,60 3999.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzne dávkovače a pumpy (Infúzna technika) Univerzitná nemocnica Bratislava 101 266,00 101266.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 277 244,00 277244.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pumpy a dávkovače Fakultná nemocnica Trenčín 153 737,00 153737.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 320 871,00 320871.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava zdravotníckeho výcvikového modelu Laerdal Resusci Anne. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 786,40 2786.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 65 030,00 65030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzna technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 720,00 33720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 394 033,00 394033.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k vákuovému bioptickému systému Národný onkologický ústav 23 000,00 23000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydrogelové podložky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opakovane použiteľná pištoľ pre core biopsiu s voliteľnou hĺbkou penetrácie bioptických ihiel Národný onkologický ústav 3 747,51 3747.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostická technika NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 393 213,00 393213.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Infúzna technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 720,00 33720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 285 089,00 285089.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj so systémom na neinvazívnu terapeutickú hypothermiu a normothermiu pacientov Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 25 833,05 25833.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami Fakultná nemocnica Trenčín 52 320,00 52320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 177 546,00 177546.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 359 458,00 359458.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 563 082,00 563082.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 121 596,00 121596.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 245 251,00 245251.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna technika Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 12 020,00 12020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 950,00 25950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hydrogelové podložky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 250,00 8250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami Fakultná nemocnica Trenčín 17 432,00 17432.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčné arytmologické a rádiologické výkony zamerané na diagnostiku a terapiu srdcovo-cievnych ochorení Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 359 132,00 14359132.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 273 637,00 273637.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 750,00 15750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícka prístrojová technika IV. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 586 221,00 586221.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Infúzna technika Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 62 871,00 62871.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 248 446,00 248446.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Lineárne dávkovače Nemocnica s poliklinikou Myjava 10 363,89 10363.89 EUR 2021 Tovary Áno 1
Infúzna technika Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 75 721,00 75721.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 351 246,00 351246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

unotech@unotech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 252 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Havier
Adresa:
K Mlyniskám 1 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Havier
Adresa:
K Mlyniskám 1 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Adresa:
Legionárska 31B Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marek Doktor
Adresa:
Piaristická 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 23.06.2017 do: 3.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Infúzne dávkovače a pumpy (Infúzna technika) 101 266,00 EUR Tovary 1. Apríl 2020 Univerzitná nemocnica Bratislava UNOTECH, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×