Dodávateľ

Green-Oasis spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Green-Oasis, spol. s r.o.

IČO: 46658793

Adresa: Tallerova 4, Bratislava

Registračné číslo: 2014/10-PO-D4915

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Október 2014

Záznam platný do: 17. Október 2017

Posledná zmena: 17. Marec 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 189 600,00 EUR 1 1
2015 35 010,00 EUR 2 2
2016 127 224,67 EUR 9 9
2017 61 616,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 189 600,00 EUR 1 1
2015 35 010,00 EUR 2 2
2016 113 057,67 EUR 7 7
2017 75 783,33 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 61 916,00 61916.00 EUR
Mesto Trnava 2 7 110,67 7110.67 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 53 283,00 53283.00 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 2 227 600,00 227600.00 EUR
OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU 1 39 408,00 39408.00 EUR
Obec Prenčov 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Púchov 2 24 133,33 24133.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
HUSK - Odstránenie inváznych rastlín Bratislavské regionálne ochranárske združenie 195 000,00 195000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Palárikovo, LC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 861,00 60861.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 049,00 59049.0 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 039,00 31039.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Palárikovo, LC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 880,00 52880.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Palárikovo, LC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 146,00 42146.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odstránenie inváznej dreviny pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 59 885,00 59885.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Sadovnícke úpravy verejných prestranstiev Obec Prenčov 7 386,66 7386.66 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výsadba domácich druhov drevín Bratislavské regionálne ochranárske združenie 46 550,00 46550.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obnova vetrolamov OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU 51 700,00 51700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka a výsadba drevín Mesto Púchov 27 000,00 27000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2016-Acer Princeton Gold Mesto Trnava 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2016-Cetis australis alebo ekvivalent Mesto Trnava 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a výsadba drevín Mesto Púchov 11 387,00 11387.0 EUR 2017 Tovary Nie 1http://www.green-oasis.sk


+421123456789

+421908242341/908242341


green.oasis.sk@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 80 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Ľubica Lichnerová
Adresa:
Šancová 15 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×