Dodávateľ

TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 36388173

Adresa: Záturčianska 10, Martin

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4090

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. August 2020

Záznam platný do: 10. August 2023

Posledná zmena: 11. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 19 755,00 EUR 1 1
2016 980,00 EUR 1 1
2017 31 346,30 EUR 3 3
2018 35 147,00 EUR 3 3
2019 30 740,43 EUR 2 2
2020 42 936,93 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 19 755,00 EUR 1 1
2016 980,00 EUR 1 1
2017 31 346,30 EUR 3 3
2018 35 147,00 EUR 3 3
2019 30 740,43 EUR 2 2
2020 42 936,93 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 8 750,00 8750.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 250,00 1250.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 103 481,31 103481.31 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 5 283,35 5283.35 EUR
TATRAKON spol. s r.o. 1 19 755,00 19755.00 EUR
Adamas Alliance, s.r.o. 1 1 666,00 1666.00 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 19 420,00 19420.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 300,00 1300.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie technológií pre potravinársku výrobu TATRAKON spol. s r.o. 426 900,00 426900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vrchná fólia pre uzatváranie misiek, PP misky na jedlá - typ jednodielne, dvojdielne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Baliace stroje do teplom zmrašťovacej fólie Centrum polygrafických služieb 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Baliaci stroj na potraviny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 200,00 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Baliaci stroj na potraviny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 000,00 27000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 600,00 29600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrchná fólia pre uzatváranie misiek a PP misky na jedlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 549,02 1549.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodielne, dvojdielne a trojdielne polypropylénové misky čierne umožňujúce balenie zvarených pokrmov, zatavovacia fólia a misky – kelímky s viečkom. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560,00 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 959,00 26959.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové obedové obaly Univerzitná nemocnica Bratislava 12 617,00 12617.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrchná fólia pre uzatváranie misiek a PP misky na jedlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 618,00 3618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastový jednorazový riad Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nový autonómny baliaci stroj Adamas Alliance, s.r.o. 1 666,00 1666.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
+421903502242


cech@technologyslovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 121 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Čech
Adresa:
Horná 37 Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Grünfeld
Adresa:
Tichá 4577/14 Jablonec nad Nisou 46621
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×