Dodávateľ

LIBRA spol. s.r.o.

BRATISLAVA
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LIBRA spol. s r.o.

IČO: 17329469

Adresa: Kvetinárska 31, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3730

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Júl 2020

Záznam platný do: 14. Júl 2023

Posledná zmena: 16. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 34 563,00 EUR 1 1
2016 7 543,33 EUR 4 4
2017 1 300,00 EUR 1 1
2018 0,00 EUR 1 1
2020 5 510,83 EUR 2 2
2021 875,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 34 563,00 EUR 1 1
2016 7 543,33 EUR 4 4
2017 1 300,00 EUR 1 1
2018 0,00 EUR 1 1
2020 5 510,83 EUR 2 2
2021 875,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 95,00 95.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 5 415,83 5415.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 300,00 1300.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 875,00 875.00 EUR
Obec Podolie 1 3 125,00 3125.00 EUR
Mesto Myjava 1 0,00 0.00 EUR
TATRAKON spol. s r.o. 1 34 563,00 34563.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 3 340,00 3340.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 1 078,33 1078.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie technológií pre potravinársku výrobu TATRAKON spol. s r.o. 426 900,00 426900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Diagnostická osobná váha s výškomerom a diagnostická osobná váha s výškomerom a s tlačiarňou. Národný onkologický ústav 2 490,00 2490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presná váha Národný onkologický ústav 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy KERN ABT 120 - 4M Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 663,00 1663.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nápravová váha Obec Podolie 7 684,00 7684.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Digitálny silomer, ručný dynamometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie techniky na vybavenie zberného dvora-časť 3 ( Plošinová váha ) Mesto Myjava 3 440,00 3440.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 870,00 6870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Váha digitálna balíková Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,00 125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné váhy vrátane softwaru a kábla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 668,00 1668.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421915813282


lukas.krasny@libra-vahy.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 40 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×