Dodávateľ

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: innogy Slovensko s. r. o.

IČO: 44291809

Adresa: Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-D947

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. August 2019

Záznam platný do: 22. August 2022

Posledná zmena: 1. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 536 276,00 EUR 4 4
2014 7 366 161,00 EUR 9 9
2015 7 402 884,00 EUR 7 7
2016 1 417 031,82 EUR 5 5
2017 6 530 382,84 EUR 13 13
2018 151 565 959,33 EUR 10 12
2019 4 618 433,67 EUR 10 13
2020 415 470,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 090 613,00 EUR 6 6
2015 7 866 027,00 EUR 8 8
2016 6 918 009,82 EUR 6 6
2017 6 931 360,84 EUR 14 14
2018 151 172 465,33 EUR 8 8
2019 1 758 085,67 EUR 9 11
2020 3 705 386,00 EUR 6 9
2021 295 793,00 EUR 4 4
2022 114 858,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 10 738 614,00 10738614.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 153 667 304,00 153667304.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 3 082 141,00 3082141.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 236 000,00 236000.00 EUR
Obec Podhorie 1 8 012,50 8012.50 EUR
Mesto Prievidza 1 22 166,67 22166.67 EUR
Mesto Rajec 1 130 475,00 130475.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 19,00 19.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 767 213,00 767213.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 4 000 000,00 4000000.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 94 668,00 94668.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 1 294 626,00 1294626.00 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 4 349 624,15 349624.15 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 2 883 287,00 2883287.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 194 156,00 194156.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 121 900,00 121900.00 EUR
Štátne divadlo Košice 1 29 400,00 29400.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré 1 75 635,00 75635.00 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 2 110 000,00 110000.00 EUR
Regionálne združenie obcí Hornád 1 147 288,00 147288.00 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 6 1 887 846,00 1887846.00 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 5 941,67 5941.67 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 1 1 306,67 1306.67 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 1 4 975,00 4975.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2015 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 000,00 130000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré 84 532,00 84532.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátne divadlo Košice 24 000,00 24000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn - PLZ_01092014 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribučných služieb pre Regionálne združenie obcí Hornád . Regionálne združenie obcí Hornád 147 288,00 147288.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mesto Topoľčany 1 219 000,00 1219000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 512 000,00 512000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 194 156,00 194156.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 19,00 19.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica Trenčín 690 060,00 690060.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 342 255,00 5342255.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 455 786,00 455786.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 416 046,00 416046.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 635 000,00 635000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 396 359,00 5396359.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica Trenčín 456 966,00 456966.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 517 844,00 517844.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 680 000,00 680000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 311 427,00 311427.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 919 459,00 919459.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 156 125,00 156125.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 487 624,00 487624.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2017 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 437 000,00 1437000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112 692,00 112692.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 691 287,00 2691287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250 488,00 250488.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 173 820,00 173820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 099 487,00 1099487.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 208 489,00 208489.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 86 000,00 86000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Prievidza 32 620,00 32620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 90 500,00 90500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trenčín 155 155,00 155155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Podhorie 74 000,00 74000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 2 237,00 2237.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 7 944,00 7944.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Stará Turá 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajec 199 040,99 199040.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 70 000,00 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2019 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 884 390,00 1884390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 267 314,00 267314.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 102 900,00 102900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 182 394,00 182394.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 183 817,00 183817.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 539 800,00 1539800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 99 770,00 99770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 163 790,00 163790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 164 899,00 164899.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2020 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 834 000,00 1834000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 229 327,00 229327.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 96 862,00 96862.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 246 643,00 246643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 372 699,00 20372699.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 246 643,00 246643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 153 438,00 153438.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 98 072,00 98072.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 235 706,00 235706.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

holcerova_katarina@vseholding.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 230 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Kulla
Adresa:
Havlíčková 31 Košice - mestská časť Sever 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radoslava Šotterová
Adresa:
Humenská 47 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Bayer
Adresa:
Staromlynská 26 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Schmiedl
Adresa:
Bystrická 2 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
28. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lukáš Štefánik
Adresa:
Zichyho 9 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
6. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lukáš Štefánik
Adresa:
Zichyho 9 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
28. December 2020
Záznam do:
6. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Suchý
Adresa:
Palárikova 5 Košice - mestská časť Juh 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Máj 2017
Záznam do:
6. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Kapusta
Adresa:
Huncovská 17 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Záznam do:
28. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Jan Hejcman
Adresa:
Schloßstraße 5 Traunstein 832 78
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Máj 2017
Záznam do:
28. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Petruško
Adresa:
Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
6. Február 2020
Záznam do:
28. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Petruško
Adresa:
Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
11. Apríl 2019
Záznam do:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Kapusta
Adresa:
Huncovská 17 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Apríl 2019
Záznam do:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Mihalik
Adresa:
Fábryho 36 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Máj 2017
Záznam do:
11. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Dolný
Adresa:
Rovníková 9 Košice 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MBA Roman Šipoš
Adresa:
Duklianskych hrdinov 1256/33 Stará Ľubovňa 06401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Volker Heischkamp
Adresa:
Droste-Huelshoff-Str. 44 Haltern am See D-45721
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karl Kraus
Adresa:
Kappelenstraße 28 Köln D-50997
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rolf Uwe Becker
Adresa:
Händerweg 29 Essen 45239
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hubertus Wilhelmus Eva Katharina Dullens
Adresa:
Wezelhage 1 Berlicum 5258 XP
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Uwe Tigges
Adresa:
Winterkamp 30 Bochum D-44805
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rolf Martin Schmitz
Adresa:
Großheide 383 Mönchengladbach
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hildegard Müller
Adresa:
BeckBuchstr. 11 Düsseldorf 40474
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Hans Friedrich Bünting
Adresa:
Lohbecker Berg 7 Mülheim an der Ruhr 45470
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Herrmann
Adresa:
Pod rozvodnou 242 Praha 4 - Šeberov 141 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Otto Wessel
Adresa:
Bakenbergsweg 222 Arnhem 6414 MT
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Markus Krebber
Adresa:
Holunderweg 67 Essen 45133
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Christian Kuhn
Adresa:
Düsseldorfer Landsreaße 394a Duisburg 47259
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Terium
Adresa:
Dijkestraat 93 Weert NL-6006
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Otger Wewers
Adresa:
Westfalenring 30 Gescher 48712
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Diana Custodis
Adresa:
Stephaniestraße 40 Düsseldorf 402 11
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Jan Hejcman
Adresa:
Schloßstraße 5 Traunstein 832 78
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Bernhard Günther
Adresa:
Am Grunderfeld 1 Haan 42781
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Kinstellar, s. r. o.
Adresa:
Hviezdoslavovo nám. 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.09.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.12.2020 do: 6.09.2021

StiahniZáznam platný od: 6.02.2020 do: 28.12.2020

StiahniZáznam platný od: 11.04.2019 do: 6.02.2020

StiahniZáznam platný od: 9.05.2017 do: 11.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×