Dodávateľ

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

IČO: 00685399

Adresa: K Železnej studienke27 27, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-C7390

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. August 2019

Záznam platný do: 15. August 2022

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 620 912,00 EUR 4 4
2015 3 279 285,00 EUR 8 8
2016 16 196 371,00 EUR 10 10
2017 10 564 387,76 EUR 5 5
2018 5 475 209,80 EUR 7 7
2019 19 459 224,33 EUR 7 7
2020 1 916 455,00 EUR 3 3
2021 1 773 823,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 979 384,00 EUR 3 3
2015 3 852 260,00 EUR 8 8
2016 92 462,00 EUR 4 4
2017 22 321 799,76 EUR 8 8
2018 7 457 773,80 EUR 9 9
2019 20 814 952,33 EUR 6 6
2020 1 916 455,00 EUR 3 3
2021 2 850 581,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 19 583,33 19583.33 EUR
Mesto Žilina 1 271 090,00 271090.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 31 176,00 31176.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 68 545,59 68545.59 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 637 113,00 1637113.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 11 157 533,00 11157533.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 458 723,00 458723.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 3 027 980,00 3027980.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 117 247,00 117247.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 871 308,00 871308.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 12 068 916,00 12068916.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 130 868,80 130868.80 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 1 155 904,17 1155904.17 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 71 181,00 71181.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 129 000,00 129000.00 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 5 872 710,00 872710.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 2 905 480,00 2905480.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 104 900,00 104900.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 5 700,00 5700.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 16 172 462,00 16172462.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 9 996 138,00 9996138.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 12 109,00 12109.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Optimalizácia licencií Microsoft - produkt ,,Software assurance" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 70 000,00 70000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technická podpora Microsoft Enterprise Agreement Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 145 880,00 145880.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby spojené so softvérovými produktmi Microsoft a predplatné právo na nové verzie produktov na obdobie 3 rokov Mesto Žilina 271 090,00 271090.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka softvéru a súvisiacich služieb pre potreby UK Univerzita Komenského v Bratislave 68 553,00 68553.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie a spravovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft s progr. výhod a nástroja na ich aplikáciu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 637 113,00 1637113.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka softvéru a súvisiacich služieb pre potreby UK Univerzita Komenského v Bratislave 800 000,00 800000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka softvéru a súvisiacich služieb pre potreby UK Univerzita Komenského v Bratislave 2 755,00 2755.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácie Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 248,00 7248.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2015/2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 134 905,00 134905.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodanie softvéru Windows Professional Upgrade/SA MVL PIL a Office Professional Plus - License/SA MVL PIL v licenčnom programe Partners in Learning School Agreement, poradenské a podporné služby súvisiace so softvérom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 689 854,00 1689854.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 458 723,00 458723.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácie Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 641 528,00 641528.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 650 324,00 8650324.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 544,00 1553544.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby prepožičania a podpory Softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education, EES) pre regionálne školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 379 062,00 10379062.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 544,00 1553544.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 429 198,00 429198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 168 080,00 1168080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 601 832,00 1601832.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2018/2019 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 186 215,00 186215.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie katastrálnych údajov a údajov o slovenských podnikateľských subjektoch Slovenská konsolidačná, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR Hlavné mesto SR Bratislava 12 632,40 12632.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové licencie Úrad pre verejné obstarávanie 14 540,00 14540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40 840,00 40840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka serveru, hardwaru, softvérových multilicencií a predplatného, služieb a prác týkajúcich sa konsolidácie existujúcej infraštruktúry pre využívanie cloudových služieb Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 50 736,49 50736.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsft licencie Národné centrum zdravotníckych informácií 103 568,00 103568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie multilicencie kancelárskeho balíku Office 2016 Standard SK OPEN pre štátnu správu (Government) pod licenčným programom MPSA Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 35 056,00 35056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 126 000,00 126000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft O ce 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 149 732,00 149732.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 172 320,00 172320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 366,00 1553366.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 160 414,00 2160414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IMPLEMENTÁCIA TECHNICKEJ INTEROPERABILITY PRE SUBSYSTÉM TAP TSI V ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 745 530,00 7745530.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2019/2020 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 186 640,00 186640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príprava, zber, štatistické spracovanie a diseminácia cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 157 533,00 11157533.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Duálna čipová karta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 035,60 31035.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencií OpenTrust PKI a CMS pre 4000 užívateľov Národné centrum zdravotníckych informácií 184 320,00 184320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 179 055,00 179055.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie platnosti licencií Ephesoft pre centrálne skenovanie a vyťažovanie na 1 rok Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 117 328,80 117328.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systémová a aplikačná podpora informačného systému Elektronický súdny spis (IS ESS) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 679 900,00 1679900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 879 120,00 879120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 366,00 1553366.0 EUR 2016 Služby Nie 1
IKT pre potreby NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 9 995 000,00 9995000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 79 055,00 79055.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 118 583,00 118583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 669 928,00 669928.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2021/2022 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 185 895,00 185895.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 133 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Martin Šamaj CSc.
Adresa:
Rigeleho 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr., CSc. Martin Šamaj
Adresa:
Prepoštská 8 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o.
Adresa:
Námestie Slobody 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.03.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×