Dodávateľ

NDŽ s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NDŽ s.r.o.

IČO: 31581773

Adresa: Košická 2, Žilina

Registračné číslo: 2019/8-PO-E2018

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. August 2019

Záznam platný do: 19. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 25 908,00 EUR 1 2
2016 216,06 EUR 1 1
2017 33 443,42 EUR 6 6
2018 12 793,00 EUR 2 2
2019 24 332,00 EUR 8 8
2020 21 274,83 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 25 908,00 EUR 1 2
2016 216,06 EUR 1 1
2017 33 443,42 EUR 6 6
2018 12 793,00 EUR 2 2
2019 24 332,00 EUR 8 8
2020 21 274,83 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 4 495,83 4495.83 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 25 908,00 25908.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 12 549,00 12549.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 88,33 88.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 732,00 732.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 67 619,75 67619.75 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 081,67 2081.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 679,17 679.17 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 216,06 216.06 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 486,67 1486.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 404,16 404.16 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 189,17 189.17 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 1 228,33 1228.33 EUR
Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 289,17 289.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 110 050,00 110050.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Preprava nemocničného humanitárneho tovaru , pre potreby nemocnice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 246,75 31246.75 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 14 400,00 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 299,80 299.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 652,00 652.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 562,89 32562.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 026,60 3026.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 275,00 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 663,00 6663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 521,80 3521.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaca pasta na ruky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 41 185,61 41185.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421415650654/5650653


obchod@ndz.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 104 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Francius Ovšonka
Adresa:
Štôla 05937
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Urík
Adresa:
Hlavná 44 Zbyňov 01319
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Babušik
Adresa:
Na Sahare 27 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Novák
Adresa:
Stráňavy 01325
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Renáta Kubenková
Adresa:
Platanová 19 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Martin Gordík
Adresa:
Námestie A. Hlinku 3 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.02.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×