Dodávateľ

PS STAVBY, s.r.o

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PS STAVBY, s.r.o.

IČO: 35873612

Adresa: Letná 5, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1542

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. November 2019

Záznam platný do: 6. November 2022

Posledná zmena: 1. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 78 167,00 EUR 1 1
2015 1 223 017,00 EUR 2 2
2016 4 601 968,00 EUR 2 2
2017 1 597 955,00 EUR 4 4
2018 338 172,00 EUR 1 1
2019 1 434 539,00 EUR 3 3
2020 248 611,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 78 167,00 EUR 1 1
2015 1 223 017,00 EUR 2 2
2016 4 601 968,00 EUR 2 2
2017 1 597 955,00 EUR 4 4
2018 338 172,00 EUR 1 1
2019 1 434 539,00 EUR 3 3
2020 248 611,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 78 167,00 78167.00 EUR
Mesto Skalica 1 362 260,00 362260.00 EUR
Mesto Dobšiná 1 4 239 708,00 4239708.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 510 962,00 510962.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 722 982,00 722982.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 338 172,00 338172.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 706 069,00 706069.00 EUR
Základná škola Pavla Marcelyho 1 449 206,00 449206.00 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 360 566,00 360566.00 EUR
Obec Čoltovo 1 516 948,00 516948.00 EUR
Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok 1 307 048,00 307048.00 EUR
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra 1 282 789,00 282789.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 1 647 552,00 647552.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Administratívna budova OZ Rožňava, stavebné úpravy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 982,00 95982.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Internát SOŠ hotelových služieb a obchodu – zateplenie a výmena okien Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 995 000,00 995000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
NÁJOMNÉ BYTY vrátane technickej vybavenosti Obec Čoltovo 733 000,00 733000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba Nájomných bytových domov 4 x 51 bytov nižšieho štandardu pre mesto Dobšiná na účely nájomného bývania Mesto Dobšiná 5 164 719,00 5164719.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici - stavebné práce Mesto Skalica 362 260,00 362260.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie objektu Gymnázia Pezinok Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok 307 600,00 307600.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie objektu Gymnázia Karola Štúra Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra 282 900,00 282900.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie a výmena okien na objekte Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 647 552,00 647552.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie budovy školy a výmena strešných okien Gymnázium Antona Bernoláka 315 000,00 315000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 338 172,00 338172.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Revitalizácia fasády Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 510 962,00 510962.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy EP Palkovičova 11/A Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov 438 385,00 438385.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov 474 371,00 474371.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti efektívnosti pavilónov ZŠ Drieňová 16, Bratislava Základná škola Pavla Marcelyho 449 206,00 449206.0 EUR 2019 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloš Milanovič
Adresa:
Strážna 9B Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Popelka
Adresa:
Rubínová 32 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Milanovič
Adresa:
Strážna 9B Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
28. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Milanovič
Adresa:
Strážna 9B Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Popelka
Adresa:
Rubínová 32 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marcel Blažo, advokát
Adresa:
Za kasárňou 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 28.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×