Dodávateľ

BASCO SK, s.r.o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BASCO SK, s.r.o.

IČO: 34140328

Adresa: Šenkvická cesta 14/K/4636, Pezinok

Registračné číslo: 2016/7-PO-E1851

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Júl 2016

Záznam platný do: 28. Júl 2019

Posledná zmena: 12. Júl 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 573 681,00 EUR 3 4
2016 273 117,44 EUR 11 11
2017 194 378,50 EUR 10 10
2018 3 610 116,40 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 573 681,00 EUR 3 4
2016 273 117,44 EUR 11 11
2017 194 378,50 EUR 10 10
2018 3 610 116,40 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 45 149,00 45149.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 15 770,00 15770.00 EUR
Slovak Business Agency 1 86 666,67 86666.67 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 77 500,00 77500.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 73 580,30 73580.30 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 34 999,00 34999.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 507 658,00 507658.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 18 083,33 18083.33 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 24 998,33 24998.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 4 316,90 4316.90 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 17 360,00 17360.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 3 586 030,00 3586030.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 53 990,00 53990.00 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 4 702,00 4702.00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 16 916,67 16916.67 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 4 166,67 4166.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 19 958,33 19958.33 EUR
Základná škola 2 2 504,17 2504.17 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 14 912,50 14912.50 EUR
Školský internát 2 42 031,47 42031.47 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Resuscitačné postele (veľká posteľ - 3 ks), junior posteľ - 1 ks, výhrevné lôžko - 1ks) Univerzitná nemocnica Martin od 55 207,00 do 74 948,00 55207 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nemocničné postele (100 kusov) Univerzitná nemocnica Martin 61 383,00 61383.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka s príslušenstvom Nemocnica Poprad a. s. 507 658,00 507658.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 28 120 000,00 28120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Materiálno technické zabezpečenie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 20 832,80 20832.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 130 897,20 130897.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektricky ošetrovateľské lôžko s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 21 100,00 21100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Centrum vedecko-technických informácií SR 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničné postele Univerzitná nemocnica Martin 4 590,00 4590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničné postele Univerzitná nemocnica Martin 5 321,28 5321.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 199 160,00 199160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka, nočné stolíky, vyšetrovacie lôžko - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 29 688,00 29688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31 550,40 31550.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 9 100,85 9100.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientske lôžko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 92 317,00 92317.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lôžko s elektrickým polohovaním a náklonom Fakultná nemocnica Trnava 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 2 503,20 2503.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lôžko s elektrickým polohovaním a náklonom Fakultná nemocnica Trnava 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie lôžkovej časti detského a neurologického oddelenia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkové vybavenie pracoviska urgentného príjmu Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 65 192,00 65192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polohovateľné a výškovo nastaviteľné lôžka - mechanické a elektrické Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polohovateľné lôžko Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 46 050,00 46050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nočný stolík -obojstranný Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 080,00 2080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nočný stolík -obojstranný Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 28 600,00 28600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

info@bascosk.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 184 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vlastimil Dolák
Adresa:
Sládkovičova 18 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Dolák
Adresa:
Šenkvická cesta 14/K/4636 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 6.10.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×