Dodávateľ

TREND SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TREND SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35787414

Adresa: Rumančekova 28, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2252

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. September 2019

Záznam platný do: 13. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 906 360,00 EUR 2 3
2016 197 349,60 EUR 8 8
2017 65 943,33 EUR 4 4
2018 196 737,00 EUR 4 4
2019 127 559,30 EUR 3 3
2020 239 038,33 EUR 5 5
2021 41 562,34 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 906 360,00 EUR 2 3
2016 197 349,60 EUR 8 8
2017 199 143,33 EUR 5 5
2018 63 537,00 EUR 3 3
2019 127 559,30 EUR 3 3
2020 239 038,33 EUR 5 5
2021 41 562,34 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 3 708,33 3708.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 0,01 0.01 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 2 800,00 2800.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 105 270,00 105270.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 50 000,00 50000.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 18 508,00 18508.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 7 1 368 206,63 1368206.63 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 29 282,33 29282.33 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 143 000,00 143000.00 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 24 500,00 24500.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 13 998,00 13998.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1 220,00 1220.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 2 400,00 2400.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 8 916,60 8916.60 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 1 2 740,00 2740.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy monitorov, tlačiarní a zdrojov k PC počítačom Ekonomická univerzita v Bratislave 37 000,00 37000.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Dodávka a inštalácia produkčných rýchlotlačiarní vrátane poskytovania súvisiacich služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 888 360,00 888360.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prenájom farebných multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Slovenský metrologický ústav 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom farebných laserových multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Výskumný ústav vodného hospodárstva 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie na čiernobiele kopírovanie dokumentov, na tlač dokumentov, na skenovanie dokumentov a ukladanie dokumentov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie bizhub C258 ALISON Slovakia s.r.o. 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenia Krajská prokuratúra 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mutifunkčné zariadenia Slovenská konsolidačná, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň so skenerom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 415,00 1415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie CANON IR ADVANCE Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň A3 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj Ekonomická univerzita v Bratislave 2 499,00 2499.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis, opravy a údržbu tlačiarní a multifunkčných zariadení Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis klimatizačných zariadení Sociálna poisťovňa, ústredie 90 000,00 90000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis produkčných rýchlotlačiarní RICOH Sociálna poisťovňa, ústredie 181 800,00 181800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Klimatizačné zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 966,92 49966.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručné služby opráv a údržby tlačových zariadení Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis klimatizačných zariadení Sociálna poisťovňa, ústredie 64 800,00 64800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodanie rezacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 116 400,00 116400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení Trenčiansky samosprávny kraj 126 207,36 126207.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 522,50 40522.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre rýchlotlačiarne Sociálna poisťovňa, ústredie 158 640,00 158640.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonerové náplne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 162,42 41162.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarní Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 800,00 4800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pozáručný servis klimatizačných zariadení Sociálna poisťovňa, ústredie 94 332,00 94332.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava , údržba , servis kancelárskych strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 12 634,00 12634.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+421907147532

+421244256008


miroslav@trend-slovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 111 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Horváth
Adresa:
Rumančekova 28 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Horváth
Adresa:
Rumančekova 28 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrej Gunár
Adresa:
Panenská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×