Dodávateľ

LASER servis, spol. s.r.o.

Šenkvice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LASER servis, spol. s.r.o.

IČO: 35755989

Adresa: Lipová 3, Šenkvice

Registračné číslo: 2020/4-PO-E4440

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Apríl 2020

Záznam platný do: 3. Apríl 2023

Posledná zmena: 7. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 19 000,00 EUR 1 1
2015 88 951,00 EUR 18 18
2016 360 067,24 EUR 341 341
2017 338 084,43 EUR 252 252
2018 1 837 472,44 EUR 161 161
2019 502 814,82 EUR 102 102
2020 508 264,66 EUR 85 85
2021 358 556,34 EUR 31 31
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 19 000,00 EUR 1 1
2015 74 089,99 EUR 5 5
2016 365 628,30 EUR 345 345
2017 350 333,88 EUR 256 256
2018 1 833 619,61 EUR 165 165
2019 516 551,48 EUR 104 104
2020 495 431,33 EUR 84 84
2021 358 556,34 EUR 31 31

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 98 228,25 98228.25 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 49 763,36 49763.36 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 53 332,50 53332.50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 384,00 384.00 EUR
Mesto Prešov 6 18 180,83 18180.83 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 1 064,80 1064.80 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 14 261,67 14261.67 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 5 534,00 5534.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 84 324,00 84324.00 EUR
Mesto Trnava 1 383,33 383.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 416,67 1416.67 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 19 1 816 336,15 1816336.15 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55 20 364,60 20364.60 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 431,71 431.71 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 153,00 153.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 49 599,00 49599.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 4 259,98 4259.98 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 79 917,72 79917.72 EUR
Mesto Rožňava 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Martin 1 12 833,33 12833.33 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 1 718,00 1718.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 51 651,28 51651.28 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 65,83 65.83 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 4 20 474,13 20474.13 EUR
Mesto Medzilaborce 1 1 407,49 1407.49 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 6 81 132,08 81132.08 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 3 743,88 743.88 EUR
Mesto Prievidza 1 1 624,99 1624.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 4 703,32 4703.32 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 50 690,00 50690.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 47 241,67 47241.67 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 135 037,50 135037.50 EUR
HOREZZA, a.s. 5 82,00 82.00 EUR
Mesto Piešťany 1 411,67 411.67 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 925,00 925.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 21 22 528,90 22528.90 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 5 856,00 5856.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 4 962,44 4962.44 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 6 38 768,90 38768.90 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 18 332,77 18332.77 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 91,67 91.67 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 2 181,08 2181.08 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 0,00 0.00 EUR
Okresný súd Nitra 11 22 228,31 22228.31 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 2 615,00 2615.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 1 420,00 1420.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 11 28 939,54 28939.54 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 1 857,59 1857.59 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 11 250,00 11250.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 641,65 641.65 EUR
Slovenská národná knižnica 1 4 505,00 4505.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 12 2 095,82 2095.82 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 1 838,24 1838.24 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 15 496,16 15496.16 EUR
Mesto Brezno 3 45 831,66 45831.66 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 3 1 208,70 1208.70 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 581,67 581.67 EUR
Mesto Fiľakovo 3 1 168,96 1168.96 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 1 999,17 1999.17 EUR
Mesto Senica 1 1 833,33 1833.33 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 3 879,00 3879.00 EUR
Slovenské národné múzeum 7 1 426,90 1426.90 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 22 2 026,72 2026.72 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 360,00 360.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 32 59 468,18 59468.18 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 17 48 073,93 48073.93 EUR
Mesto Senec 28 1 490,51 1490.51 EUR
Mesto Trebišov 2 1 611,83 1611.83 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 26 36 532,57 36532.57 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 12 946,55 12946.55 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 511,24 511.24 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 68 980,00 68980.00 EUR
IUVENTA 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 10 1 151,06 1151.06 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 1 981,00 1981.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 2 064,80 2064.80 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 12 5 273,98 5273.98 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 19 3 967,39 3967.39 EUR
Mesto Hlohovec 6 13 832,46 13832.46 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 3 607,50 3607.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 584,00 584.00 EUR
Obec Štrba 1 1 707,50 1707.50 EUR
Krajský súd v Bratislave 1 41 666,67 41666.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 81 501,22 81501.22 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 888,06 1888.06 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 2 1 580,82 1580.82 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 700,00 700.00 EUR
Okresný súd Komárno 5 6 938,32 6938.32 EUR
Obec Čachtice 3 249,99 249.99 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 4 921,17 4921.17 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 31 666,65 31666.65 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 80,00 80.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 108,32 108.32 EUR
Spišská katolícka charita 6 800,57 800.57 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 6 179,00 6179.00 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3 97,31 97.31 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 1 083,00 1083.00 EUR
Okresný súd Topoľčany 7 2 371,66 2371.66 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 1 658,00 1658.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 5 496,78 496.78 EUR
Krajský súd v Trnave 2 5 460,79 5460.79 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 361,85 361.85 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 1 322,48 1322.48 EUR
Okresný súd Piešťany 2 4 032,49 4032.49 EUR
Paneurópska vysoká škola, n. o. 1 1 990,00 1990.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 5,30 5.30 EUR
Okresný súd Skalica 1 1 341,30 1341.30 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 12 948,32 12948.32 EUR
Okresný súd Galanta 1 2 416,62 2416.62 EUR
Krajský súd v Nitre 5 2 283,33 2283.33 EUR
Ústav polymérov SAV 1 1 812,50 1812.50 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 7 538,99 7538.99 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 1 933,32 1933.32 EUR
Národný onkologický ústav 22 115 622,38 115622.38 EUR
Mesto Zlaté Moravce 2 4 818,33 4818.33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 2 415,83 2415.83 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 1 216,00 216.00 EUR
Obec Šoporňa 1 0,00 0.00 EUR
Obec Raslavice 8 561,11 561.11 EUR
Ústav zoológie SAV 1 4,15 4.15 EUR
Mesto Spišské Vlachy 10 326,06 326.06 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 4 504,16 4504.16 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 5 20 653,33 20653.33 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 100,00 100.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 8 2 761,19 2761.19 EUR
Encyklopedický ústav SAV 3 962,81 962.81 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 1 136,81 136.81 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 408,33 408.33 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 1 299,17 1299.17 EUR
Obec Prašice 3 251,66 251.66 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2 159,27 159.27 EUR
Obec Čierne 1 212,50 212.50 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 246,90 246.90 EUR
Obec Zákamenné 1 16,62 16.62 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 4 066,91 4066.91 EUR
Obec Cabaj - Čápor 2 75,82 75.82 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola technická 1 1 165,83 1165.83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 3 954,14 3954.14 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 1 166,00 1166.00 EUR
Ústav informatiky SAV 2 192,33 192.33 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 799,17 799.17 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 17 205,81 17205.81 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 180,82 180.82 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 51,32 51.32 EUR
Centrum účelových zariadení 1 141 999,00 141999.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 8 353,51 353.51 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 61,37 61.37 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 2 2 741,67 2741.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 132,50 132.50 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 3 1 303,33 1303.33 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 402,00 402.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 1 750,00 1750.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 1 670,00 1670.00 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 1 726,89 1726.89 EUR
Okresný súd Bratislava IV 8 3 939,10 3939.10 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 2 399,10 399.10 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 4 1 886,58 1886.58 EUR
Obchodná akadémia 1 9,20 9.20 EUR
Protimonopolný úrad SR 2 20 783,34 20783.34 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 23 7 091,88 7091.88 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 5 404,81 5404.81 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 36 2 754,92 2754.92 EUR
Environmentálny fond 3 138,13 138.13 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 4 721,66 4721.66 EUR
Spojená škola 1 916,58 916.58 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 1 399,17 1399.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 628,92 628.92 EUR
Ústav merania SAV 3 234,17 234.17 EUR
Okresný súd Bratislava II 3 2 736,64 2736.64 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 21,07 21.07 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 5 923,60 923.60 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 8 714,11 714.11 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 33,35 33.35 EUR
Spojená škola 1 73,33 73.33 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 20,60 20.60 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 524,05 524.05 EUR
Obec Trnava pri Laborci 1 180,00 180.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 2 280,46 2280.46 EUR
Okresný súd Humenné 4 2 983,34 2983.34 EUR
Okresný súd Bratislava V 2 1 195,00 1195.00 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 42 4 595,30 4595.30 EUR
Základná škola s materskou školou 2 132,00 132.00 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 178,33 178.33 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 15,60 15.60 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 342,50 342.50 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 292,49 292.49 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 9 581,07 9581.07 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 4 1 278,32 1278.32 EUR
Krajský súd v Prešove 2 4 188,80 4188.80 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 1 408,32 408.32 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2 2 711,66 2711.66 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 4 415,21 4415.21 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 780,83 780.83 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 1 633,25 633.25 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 1 324,91 1324.91 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 3 1 703,67 1703.67 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 228,08 228.08 EUR
Obec Ordzovany 2 41,66 41.66 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 3 48,35 48.35 EUR
Základná škola s materskou školou Vrbovce 2 253,74 253.74 EUR
Mestské služby mesta 2 76,27 76.27 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 691,57 691.57 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 336,49 336.49 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 457,50 2457.50 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 1 584,99 1584.99 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 566,58 566.58 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 849,99 849.99 EUR
Kultúrne zariadenia Petržalky 1 1 076,32 1076.32 EUR
Stredná odborná škola 1 822,66 822.66 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 524,17 524.17 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 1 152,44 1152.44 EUR
Okresný súd Trnava 3 1 999,55 1999.55 EUR
Školský internát 1 1 206,67 1206.67 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 1 108,33 1108.33 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 565,83 565.83 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 228,33 228.33 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 2 307,59 2307.59 EUR
Špecializovaný trestný súd 2 2 570,00 2570.00 EUR
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 2 515,83 515.83 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 2 2 260,83 2260.83 EUR
Pixer s. r. o. 1 110 666,67 110666.67 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 669,17 1669.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 2 292,00 292.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 36,67 36.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy monitorov, tlačiarní a zdrojov k PC počítačom Ekonomická univerzita v Bratislave 37 000,00 37000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
KOMPAKTIBILNÉ TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE Slovenská národná knižnica 10 470,00 10470.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 767,00 15767.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 643,00 9643.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 588,00 9588.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 970,00 8970.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 784,00 449784.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 20 865,00 20865.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 757,00 10757.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 860,00 12860.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 927,00 5927.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 23 776,00 23776.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 23 380,00 23380.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 202,00 17202.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 719,00 4719.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 533,00 5533.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 532,00 3532.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 591,00 1591.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP 2613A do tlačiarne HP LJ 1300 Krajská prokuratúra Trnava 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do rôznych druhov tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Brezno 9 200,00 9200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209,44 209.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň HP 1020 Obchodná akadémia 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 338,00 1338.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - do zariadení daných značiek (HP Laser Pro 200 Color MFP, ) alebo ekvivalent Spojená škola 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný (repasovaný) toner Obec Ivanka pri Nitre 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis, oprava počítačov, tlačiarní, monitorov, počítačových sietí a kancelárskej techniky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom farebných multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Slovenský metrologický ústav 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
3 x Multifunkčné kancelárske zariadenie; HP Laser Jet Pro M225dn, 4 x ČB laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro200 M201 dw alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 890,00 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hp, Canon alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová duplexná sieťová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP7210Cdn alebo ekvivalent Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 144,00 1144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované tonery Mesto Senec 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 296,00 296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148,00 148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148,00 148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148,00 148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 539,00 1539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-2120 alebo ekvivalent pre multifunkčné zariadenie Brother DCP 7030 alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16020201 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 14 595,00 14595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenské národné múzeum 301,10 301.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň so skenerom (HP Color LaserJet Pro M277dw alebo ekvivalent) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw JetIntelligence resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner repasovaný Okresný súd Bratislava IV 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 02/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 32 850,00 32850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Okresný súd Skalica 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery alebo ekvivalent Obec Zákamenné 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 4 440,00 4440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 622,37 622.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP C4096A repas Okresný súd Bratislava V 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Krajská prokuratúra Nitra 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny fotovalec Brother DR-2200, kompatibilné tonery do HP CM1312nfi MFP Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Lexmark CX410de MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 040,00 1040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komapitibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 56,00 56.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 114,00 1114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 155,00 1155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne alebo ekvivalent Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Liptovský Mikuláš 1 070,00 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 130,00 1130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 76,00 76.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 16 805,40 16805.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívny toner pre Xerox Phaser WorkCentre 6015 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 79,20 79.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 457,92 457.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela multifunkčná laserová tlačiareň Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 53,00 53.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 7 700,00 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 15 851,26 15851.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 13,00 13.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427,00 3427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný laserový toner - nový Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 47,80 47.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 390,00 2390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 53A Q7553 A alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 12A Q2612AD alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 399 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3,00 3.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner magenta do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3,00 3.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3,00 3.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3,00 3.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis kopírovacích strojov, multifunkčných a tlačiarenských zariadení. Krajský súd v Trnave 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komapitibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 318,00 1318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 894,00 894.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 700,00 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16040501 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola s materskou školou Vrbovce 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42,00 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner PGI 520 Black do tlačiarne alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 199,00 1199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, tonerové kazety alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 249,60 249.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Mesto Medzilaborce 2 775,00 2775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 2 940,00 2940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tone Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ P2035 Mesto Spišské Vlachy 24,50 24.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery (2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 560,60 5560.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety pre tlačiarne Mesto Čierna nad Tisou 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 46,00 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 850,00 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení v objektoch MŠ a ŠJ pri MŠ. Mesto Prievidza 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repas tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - repas Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Canon MF3010i-SENSYS a Canon iR2016 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16051002 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 993,00 3993.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 910,00 11910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 508,70 508.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427,00 3427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 165,60 3165.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Q5949 alebo ekvivalent Environmentálny fond 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava všetkých tonerov do tlačiarne HP Color 2600 alebo ekvivalent Environmentálny fond 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP Q2613X repas Okresný súd Bratislava IV 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 536,70 2536.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu do tlačianí Akadémia Policajného zboru v Bratislave 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 292,86 292.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 74,67 74.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF214A repas Okresný súd Bratislava IV 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP C4096A repas Okresný súd Bratislava IV 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náplne do tľačiarní, tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Hlohovec 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre laserové tlačiarne Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 62,00 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál a repas tonery Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 551,00 551.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Canon MF4730, Canon MF 6140, HP LJ MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 104,16 104.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Č/B Laserové multifunkčné zariadenie A4, duplexná tlač, kopírovanie a skenovanie A4, LAN Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP 2613A do tlačiarne HP LJ 1300 Krajská prokuratúra Trnava 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 725,00 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 788,00 788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia a nové tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 496,92 32496.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner alebo ekvivalent Základná škola Zlaté Klasy 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery repasované Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 07/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 995,00 11995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Mesto Rožňava 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 776,64 1776.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 570,00 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 525,00 2525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lexmark 12036SE - laserový toner pre Lexmark E120, čierny. Toner CRG-731H, Black pre farebné multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF-8280Cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE505X repas, toner HP Q2610A, toner HP CF280X repas Okresný súd Bratislava IV 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarni, atramentové náplne Kultúrne zariadenia Petržalky 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 168,70 168.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 699,00 699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne do multifunkčných zariadení. Katolícka univerzita v Ružomberku 633,33 633.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 362,40 1362.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 870,00 2870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 99,00 99.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované tonery Okresný súd Trnava 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800,00 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ 1020 Mesto Spišské Vlachy 26,00 26.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 237,00 237.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 094,00 1094.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repas tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 720,00 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Samsung, Canon, HP, Lexmark, OKI, MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery MLT-D116L, pre Samsung SL-M2825ND Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
301 XL 2x čierne náplne + 1x farebný do tlačiarne HP Deskjet 1050A Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP, Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP Q2613X repas, CF226A repas, C4096A repas, Q5949X repas, Panasonic KX-FA411E org., Minolta Tn512 orginál, Canon C-EXV33 org. Okresný súd Bratislava IV 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné laserové zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 597,00 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 09/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 970,00 11970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 045,00 1045.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne pre tlač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 731,00 63731.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň čiernobiela A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 296,00 24296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň farebná A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 484,00 15484.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované tonery Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 131,00 1131.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 326,00 1326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 12,00 12.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 422,00 422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 162,00 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-náhrada Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 41,66 41.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne oroginál CE278A do tlačiarne HPLJ 1536 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 298,08 298.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 339,15 339.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 948,00 948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke servisných služieb Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54,00 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 599,00 599.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,58 70.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666,00 1666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II. Katolícka univerzita v Ružomberku 333,00 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 565,00 565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované tonery SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 5 190,00 5190.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 535,00 535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových a multifunkčných zariadení, originál - ekvivalent, repasované Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 038,00 2038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 3 252,41 3252.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 935,76 4935.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery renovované, kompatibilné, originálne Katolícka univerzita v Ružomberku 737,00 737.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 152,30 152.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované tonery Mesto Senec 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 523,00 523.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 166,66 166.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP Q2613X repas, C4096A repas, Q5949X repas, CF226A, CF 283x, CF 280X, CF 214A, Q 2610A, CE505X, TR-Q7516A Okresný súd Bratislava IV 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FAX Panasonic KX-FA411E org., Minolta Tn512 orginál, Canon C-EXV33 org, T-1600E Toschiba 160, Canon ir 4025i org.FAX Canon L380 S. Okresný súd Bratislava IV 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilného toneru Ústav zoológie SAV 15,00 15.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
fotokopírovacie zariadenie Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie servisnej starostlivosti , oprava, údržba o prostriedky IT Krajská prokuratúra v Prešove 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tonery kompatibilné Mesto Senec 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 980,00 11980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 846,92 846.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilná sada úplne nových nerepasovaných tonerov Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 74,00 74.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 449,00 449.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery. Okresný súd Nitra 2 369,00 2369.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 456,00 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre KM Mesto Spišské Vlachy 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 648,76 2648.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 516,43 516.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 58,00 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Encyklopedický ústav SAV 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Mesto Kysucké Nové Mesto 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Encyklopedický ústav SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - opakovaná e-aukcia Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 507,95 507.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne kompatibilné. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 292,00 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované čiernobiele tonerové náplne Krajský súd v Trnave 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 397,00 397.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované tonery Okresný súd Trnava 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 040,00 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované čiernobiele tonerové náplne Okresný súd Piešťany 5 875,00 5875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne do rôznych druhov laserových tlačiarní Okresný súd Banská Bystrica EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originálne, kompatibilné Katolícka univerzita v Ružomberku 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre HP Mesto Spišské Vlachy 18,00 18.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarni a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 4 475,27 4475.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 990,00 11990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 685,00 685.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 319,00 319.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 700,93 700.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (FR). Katolícka univerzita v Ružomberku 484,14 484.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 53A Q7553 A alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1402 Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1400 Yellow alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1399 Black alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620,00 9620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Mesto Kysucké Nové Mesto 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 266,00 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 1 540,00 1540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 640,92 640.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a originálny toner. Okresný súd Nitra 4 390,00 4390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 970,00 970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení ( originálne alebo kompatibilné, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 026,00 1026.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 677,00 677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilný laserový toner - nový Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 44,00 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Okresný súd Galanta 3 520,00 3520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Hlohovec 2 410,00 2410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 604,00 1604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č.1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 950,00 11950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup tonerov Encyklopedický ústav SAV 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 15 396,59 15396.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola s materskou školou Vrbovce 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Okresný súd Banská Bystrica 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64,00 64.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71,00 71.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 276,00 276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 3015 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia a skener Katolícka univerzita v Ružomberku 954,58 954.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 281,00 1281.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných a originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 556,00 1556.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis, opravy a údržbu tlačiarní a multifunkčných zariadení Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tonery pre HP LaserJet pro 400mfp - kompatibilné HOREZZA, a.s. 27,50 27.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 27,64 27.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet CM1312MFP - kompatibilné HOREZZA, a.s. 57,00 57.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet p2015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 36,90 36.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1300 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 42,16 42.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarní Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifinkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň so scenerom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP -repasované Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 975,00 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne a fotokopírovacieho stroja Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 138,67 138.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 520,00 2520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 264,00 264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 090,68 1090.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 331,00 331.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 192,00 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 24,00 24.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 590,00 9590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 38,50 38.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner a alternatívne (repasované) tonery pre prevádzku Košice, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava Slovenská stavebná inšpekcia 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 110,00 1110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č.2/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 995,00 11995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kompatibilné tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Mestské služby mesta 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarni, atramentové náplne Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 2 220,00 2220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 713,13 4713.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 264,00 1264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 575,00 2575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ 200 Color Mesto Spišské Vlachy 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 118,14 118.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarni Nemocnica Poprad a. s. 9 870,00 9870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 188,00 188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 988,62 3988.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 468,00 1468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a originálny toner. Okresný súd Nitra 3 750,00 3750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 315,60 315.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová farebná tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné tonery do laserových tlačiarní (repasácia alebo alternatívne) ekvivalent Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 140,47 2140.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Štrba 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 328,00 328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82,00 82.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 682,00 1682.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner , Odpadová nádobka Canon na odpadový toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 292,00 292.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 637,61 637.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 35,00 35.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Kyocera FS-2100D alebo ekvivalent Protimonopolný úrad SR 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 272,00 272.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 960,00 11960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 485,16 485.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 1 970,00 1970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 257,00 257.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 794,84 14794.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 785,99 785.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 498,10 7498.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní Mesto Prešov 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 76,00 76.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 530,95 530.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ 1150 Mesto Spišské Vlachy 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 992,00 17992.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 446,12 2446.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000,00 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kompatibilné tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Mestské služby mesta 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerepasované, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 129,00 2129.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne do tlačiarní, optický valec Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 112,50 112.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Inšpektorát práce Bratislava 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 508,00 508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner a náplne Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 215,48 215.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Obec Ordzovany 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 874,30 4874.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 102,00 102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava, profylaxia a dodanie náhradných dielov na multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 163 Štatistický úrad Slovenskej republiky 122,00 122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava, profylaxia a dodanie náhradných dielov na multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 163 Štatistický úrad Slovenskej republiky 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 483,00 483.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup repasovaných tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 38,60 38.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne, LAN kábel Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 2 212,00 2212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 014,00 1014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 5/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 955,00 17955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny-repasovaný toner do tlačiarne HP laser Jet 3015, Originálny -repasovaný toner do tlačiarne Samsung Xpress M2070 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 350,00 2350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 12,00 12.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 254,00 2254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 967,10 4967.1 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner HP C4129x do tlačiarne CANON GP-160, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 302,40 302.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 808,00 1808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie tonerov a optických valcov do tlačiarní Lexmark E260d IUVENTA 4 122,00 4122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14,00 14.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 252,70 252.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 1 752,00 1752.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 776,00 2776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 398,97 398.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplň do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 153,00 1153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 075,00 1075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podávač papiera a zásobník /č.45887302/, pre laserovú tlačiareň OKI MC853/873 Ústav informatiky SAV 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 408,00 408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopíriek, originálne, repasované, kompatibilné náhrady Spojená škola Banská Bystrica 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne a renovácia tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 37 431,90 37431.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj Ekonomická univerzita v Bratislave 745,00 745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní Canon, HP Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 005,00 2005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny fotovalec Brother DR-2200, kompatibilné tonery do Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 81,65 81.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 960,00 1960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 790,00 3790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640,00 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 890,00 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované čiernobiele tonerové náplne Okresný súd Piešťany 3 333,00 3333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 026,22 1026.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP 2612A do tlačiarne HP LJ 1015 Krajská prokuratúra Trnava 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne do rôznych druhov laserových tlačiarní Okresný súd Banská Bystrica 9 800,00 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení - Laserová farebná produkčná tlačiareň formátu SRA3 Pixer s. r. o. 155 000,00 155000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 931,28 931.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 196,40 196.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 656,90 656.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 791,22 1791.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Hlohovec 3 650,00 3650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 6 650,00 6650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 460,00 4460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 557,30 557.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 381,00 381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 182,78 182.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - IT Univerzitná nemocnica Bratislava 15 870,00 15870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 50 686,50 50686.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 153,46 153.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON,OKI, ... ) Centrum účelových zariadení 143 700,00 143700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 980,00 17980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do HP LaserJet Pro 400 color M451 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 94,09 94.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tlačiarne, tonery, zdroje, části PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 960,00 1960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor, myš, mechanika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarní Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne, tonery ofsetové valce Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 914,00 914.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek TOSHIBA, KYOCERA, Xerox Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 952,00 10952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 318,00 318.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovované tonery SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Multifunkčné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 460,00 2460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierne tonery - repasované, alternatívne a 100% kompaktibilné. Ústav informatiky SAV 78,00 78.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a atramentových náplni do tlačiarni Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 547,00 1547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 732,83 1732.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov MŠ Obec Čachtice 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 14 691,90 14691.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 14 958,60 14958.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) a originálne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 672,96 672.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 67,00 67.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 360,83 360.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Cabaj - Čápor 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery Univerzitná nemocnica Bratislava 192 720,00 192720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 144,93 144.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj Ekonomická univerzita v Bratislave 816,00 816.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarni Stredná odborná škola technická 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 448,00 1448.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Lexmark MS510DN - 502U Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 165,80 165.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 988,62 3988.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Obec Šoporňa 8 800,00 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10,00 10.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 416,66 416.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery a optické valce Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 450,00 2450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenské národné múzeum 155,00 155.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 247,00 247.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72,00 72.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 466,87 466.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 274,95 274.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 850,00 2850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atramentové náplne pre tlačiareň Epson PP-50, PP-100 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 907,20 907.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 4 515,00 4515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačové hlavy a optické jednotky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 309,00 309.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 493,43 493.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 307,40 307.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 309,20 309.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 566,00 566.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 2 610,00 2610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 706,91 706.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 297,84 297.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 49 734,70 49734.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 285,01 285.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 846,32 846.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30,00 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner renovovaný - optický valec CANON Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 80,40 80.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 253,00 2253.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 582,38 582.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 860,00 9860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a zobrazovacie valce Národný ústav reumatických chorôb 4 560,00 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 114,00 114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 254,00 254.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 648,50 648.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 70 983,00 70983.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Lexmark, Canon) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 480,00 1480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kompatibilný laserový toner do tlačiarne HP LJ 3015 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11,40 11.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Krajský súd v Bratislave 50 232,00 50232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 317,20 317.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 290,86 1290.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne, optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 6 176,12 6176.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 284,00 2284.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiareň Mesto Senica 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 541,00 541.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie servisu tlačiarní a multifunkčných zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 795,28 23795.28 EUR 2018 Služby Nie 1
Kancelárska technika-Digitálna kopírka A3 – kopírka, tlačiareň, skener, duplex Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 755,18 755.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do rôznych druhov tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Brezno 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 3 570,00 3570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 357,06 357.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57,00 57.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48,08 48.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 842,75 842.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 179,58 179.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 183,58 183.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 3 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát Považská 7, Košice 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava fotokopírovacích strojov RICOH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 074,00 4074.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 226,20 226.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Cabaj - Čápor 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 281,00 281.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery, atramentové náplne a optický valec Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery REPAS Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Inšpektorát práce Bratislava 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 542 270,00 542270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 109,60 3109.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 536 889,00 536889.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 252,00 2252.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 70,00 70.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 285,91 285.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Kyocera TK-895 Národný onkologický ústav 4 860,00 4860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne od výrobcov zariadení značky Lexmark, OKI, EPSON, Triumph Adler, COMPUPRINT Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 765,00 20765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 154,87 154.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet M436nda (alebo ekvivalentný tovar s rovnakými vlastnosťami) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 2 865,00 2865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 759,98 5759.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní UNIVERZITA J. SELYEHO 259,85 259.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne do rôznych druhov laserových tlačiarní Okresný súd Banská Bystrica 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne), originál tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a fotokopírovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 278,79 21278.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 215,00 1215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630,48 630.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 007,00 4007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Hlohovec 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery Univerzitná nemocnica Bratislava 243 998,40 243998.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 232,00 232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 17 842,20 17842.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarní Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenský stroj - Produkčný digitálny multifunkčný systém Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 64 100,00 64100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 994,00 5994.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 695,00 5695.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 497,00 5497.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovované tonery Špecializovaný trestný súd 2 450,00 2450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery a renovované tonery do tlačiarne Okresný súd Topoľčany 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 83,30 83.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 988,62 3988.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne Paneurópska vysoká škola, n. o. 2 388,31 2388.31 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie Univerzitná nemocnica Martin 9 360,00 9360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová MFP A3 tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 474,16 474.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové MFP A4 tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 215,00 1215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 13 140,00 13140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 14 090,00 14090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4-v-1, laserové, A3/A4, farebné,obojstranné tlačenie, skenovanie, faxovanie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 629,60 1629.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tlačiarne HP Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 550,00 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 9 720,00 9720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 11 322,00 11322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 35,00 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery renovované, kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 920,00 3920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 639,60 639.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň so skenerom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň pre PSO Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 105,00 105.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 128,00 128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 7 190,00 7190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lexmark - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 5 495,00 5495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Spišská katolícka charita 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie a toner Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850,00 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kopírovacie zariadenie Konica Minolta bizhub C558 vrátane príslušenstva alebo kvalitatívne a funkčne zhodný ekvivalent Protimonopolný úrad SR 25 500,00 25500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie do firemného prostredia pre tlač formátu A4, A3, s voliteľným príslušenstvom, prídavným kompatibilným tlačovým riešením,so spotrebným materiálom a s inštaláciou. Ústav polymérov SAV 3 380,00 3380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Fakultná nemocnica Trenčín 8 392,00 8392.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálne zariadenie pre produkčnú tlač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 840,00 27840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarne - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TONERY Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 236,50 236.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Canon FX-10 kompatibilný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10,40 10.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 470,00 10470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164,63 164.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 183,60 183.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 5 250,00 5250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 166,67 166.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní Spojená škola Juraja Henischa 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 23,65 23.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska tlačiareň A3 Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 727,90 1727.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Národný onkologický ústav 2 670,00 2670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 975,00 975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Inšpektorát práce Bratislava 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 325,75 325.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4-v-1, laserové, A3/A4, farebné,obojstranné tlačenie, skenovanie, faxovanie Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 470,00 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 6 900,00 6900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie zariadenia RICOH Pro C 7200 SX Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 26 000,00 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie a toner Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 835,00 2835.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 25 000,00 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne do rôznych druhov laserových tlačiarní Okresný súd Banská Bystrica 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení Trenčiansky samosprávny kraj 126 207,36 126207.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 11 322,00 11322.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 4 800,00 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka multifunkčnej tlačiarne Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava , údržba , servis kancelárskych strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 7 184,00 7184.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 104,00 104.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Hlohovec 4 300,00 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 535,10 535.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 614,85 614.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované tonery - obrátkový tovar Okresný súd Topoľčany 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 700,00 10700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 390,00 4390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 534,00 534.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 278,28 1278.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 8 035,00 8035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarní Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 800,00 4800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom tlačiarenskej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 165 000,00 165000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 10 170,00 10170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 23 458,00 23458.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 672,65 2672.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 170,00 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) a originálne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550,00 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet Enterprise M553 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner black do tlačiarne HP Color Laser Jet Enterprise M553 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované tonery Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 7 793,50 7793.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní Okresný súd Topoľčany 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Národný onkologický ústav 2 670,00 2670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 7 950,00 7950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 742,97 3742.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 700,00 10700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Krajská prokuratúra Trnava 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 333,33 333.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 8/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 870,00 1870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner - Epson PP-100N - RTG Národný onkologický ústav 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Obec Ordzovany 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 380,00 1380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 83 930,00 83930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 14,00 14.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 200,00 8200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 719,21 2719.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 471,00 5471.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne – multifunkčné zariadenie Obec Trnava pri Laborci 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 914,00 10914.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 694,55 2694.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 61 771,05 61771.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované a kompatibilné (alternatívne) tonery Okresný súd Topoľčany 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná laserová tlačiareň s tonermi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 950,00 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery (tonerové náplne) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 663,92 3663.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a valec Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Repasované tonery Okresný súd Nitra 1 276,00 1276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Obec Čierne 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Sharp MX-845GT Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 138,00 138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 103,69 1103.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery nie repás Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 797,00 797.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 958,00 958.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 700,00 10700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery – kompatibilné, nerepasované Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 760,00 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 7 890,00 7890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarne a tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Brezno 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované tonery Špecializovaný trestný súd 1 950,00 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 3 Mesto Prešov 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zobrazovacia jednotka do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40,00 40.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Repasované tonery Okresný súd Nitra 1 276,00 1276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
laserové tlačiarne Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 209,00 1209.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 565,00 2565.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 912,80 4912.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner originálny a renovovaný Fakultná nemocnica Nitra 32 758,00 32758.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne, valce a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení. Fakultná nemocnica Trnava 28 213,85 28213.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Repasované náplne do tlačiarní Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 19 600,00 19600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 2 150,00 2150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 244 286,00 244286.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 308,00 308.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 44,00 44.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 891,00 2891.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Hlohovec 4 300,00 4300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Okresný súd Topoľčany 1 550,00 1550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 89,00 89.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka multifunkčnej tlačiarne Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 390,06 1390.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 12 917,70 12917.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 8 379,00 8379.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 27 038,64 27038.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) a originálne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 050,00 2050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Piešťany 4 200,00 4200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 15 000,00 15000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne Národný onkologický ústav 10 330,00 10330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Renovované tonery Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 647,00 5647.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 711,00 6711.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Repasované tonery Okresný súd Nitra 1 350,00 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a kompatibilných tonerov a cartridgeov Správa mestskej zelene v Košiciach 8 500,00 8500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 306,23 306.23 EUR 2021 Tovary Nie 1
Original tonery od vyrobcu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850,00 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M182n alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 310,00 310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1468 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Pákozdy
Adresa:
Záhradná 9 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Ščevík
Adresa:
Lipová 3 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavlína Ščevíková
Adresa:
Lipová 3 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrea Pákozdyová
Adresa:
Záhradná 9 Šenkvice 90023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Ščevík
Adresa:
Lipová 3 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Ščevík
Adresa:
Lipová 3 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Boržík & partners, s. r. o.
Adresa:
Gallayova 11 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Meno:
BPS Tax, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 31.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×