Dodávateľ

P E Z A a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: P E Z A a.s.

IČO: 30224918

Adresa: K cintorínu 47, Žilina - Bánová

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5727

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Júl 2020

Záznam platný do: 13. Júl 2023

Posledná zmena: 21. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 74 917,00 EUR 4 4
2015 9 482,00 EUR 3 3
2016 98 580,23 EUR 5 5
2017 29 541,70 EUR 7 7
2018 162 302,90 EUR 10 10
2019 22 212,89 EUR 7 7
2020 264 170,00 EUR 10 10
2021 52 587,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 72 270,00 EUR 3 3
2015 12 129,00 EUR 4 4
2016 95 823,23 EUR 4 4
2017 51 001,90 EUR 8 8
2018 141 442,70 EUR 9 9
2019 23 931,89 EUR 7 7
2020 254 767,00 EUR 9 9
2021 62 428,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 138 216,00 138216.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 18 524,00 18524.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 184 439,00 184439.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 149 779,56 149779.56 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 90 043,23 90043.23 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 42 776,23 42776.23 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 90 015,70 90015.70 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pečivo a chlieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 117 606,00 117606.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 037,00 14037.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 409 711,00 409711.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 166,00 12166.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 721,00 14721.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 392,00 13392.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky-VS-1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 190,00 12190.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 030,00 14030.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 749,00 14749.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 756,00 11756.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 793,00 12793.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 483,00 9483.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 196,00 11196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 773,00 11773.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 444,00 11444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb 1000g rascový, vianočka a rožky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 523,40 16523.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé pečivo a pekárenske výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 673,90 33673.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 400,00 15400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 088,87 5088.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekárensky tovar - chlieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 43 895,50 43895.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 24 922,00 24922.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 26 252,00 26252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárensky tovar - chlieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 50 678,71 50678.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Chlieb a pekárske výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 39 769,40 39769.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 980,00 8980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 600,00 21600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb (2019) Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 28 172,00 28172.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 549,00 10549.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 509,00 11509.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 118,00 11118.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - Chlieb a pekárske výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 13 835,65 13835.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cukrárenské výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 9 612,32 9612.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a pečivo Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 40 804,34 40804.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 542,00 23542.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 010,00 52010.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 248 293,00 248293.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089,00 13089.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 581,00 14581.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 642 146,00 642146.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 881,00 13881.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 15 824,00 15824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 272,00 15272.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 653,00 10653.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 28 054,00 28054.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 533,90 7533.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 26 537,00 26537.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 368 737,00 368737.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

janosikova.janka@peza.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Monika Babišová
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Václav Knotek
Adresa:
Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Alexej Bílek
Adresa:
Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zbyněk Průša
Adresa:
Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Babiš
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Babiš
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Cintorínska 22 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Staré záhrady 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Cintorínska 22 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 5.05.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×