Dodávateľ

AUTO-IMPEX spol. s r.o.

Bratislava-Ružinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AUTO - IMPEX spol. s r.o.

IČO: 17329477

Adresa: Vlčie hrdlo 68, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2629

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Október 2019

Záznam platný do: 21. Október 2022

Posledná zmena: 6. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 574 298,00 EUR 8 8
2015 5 186 242,00 EUR 6 6
2016 0,00 Nezverejnená 1 1
2016 15 340 106,99 EUR 16 16
2017 0,00 Nezverejnená 3 3
2017 3 708 210,15 EUR 12 12
2018 3 838 448,33 EUR 17 17
2019 1 180 987,67 EUR 11 11
2020 8 910 578,00 EUR 17 20
2021 4 302 389,00 EUR 14 14
2022 319 539,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 261 084,00 EUR 7 7
2015 5 167 929,00 EUR 6 6
2016 13 666 002,99 EUR 15 15
2017 0,00 Nezverejnená 4 4
2017 5 476 449,15 EUR 12 12
2018 3 789 659,33 EUR 17 17
2019 1 159 203,67 EUR 11 11
2020 7 133 092,00 EUR 12 12
2021 5 884 315,00 EUR 19 22
2022 823 064,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 6 244 716,00 6244716.00 EUR
Mesto Malacky 1 26 541,67 26541.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 3 798 000,00 3798000.00 EUR
Mesto Trnava 1 30 733,33 30733.33 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 5 61 396,00 61396.00 EUR
Mesto Levice 1 26 125,00 26125.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 4 560 680,00 4560680.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 26 366,66 26366.66 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 400 000,00 400000.00 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 34 375,00 34375.00 EUR
Mesto Šaľa 1 26 250,00 26250.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 26 825,00 26825.00 EUR
Stredná odborná škola 1 9 583,33 9583.33 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 12 500,00 12500.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 19 541,67 19541.67 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 1 110 720,00 110720.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 27 650,00 27650.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 26 200,00 26200.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 26 250,00 26250.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 23 750,00 23750.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3 143 415,15 143415.15 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 15 479,00 15479.00 EUR
Mesto Stará Turá 1 26 666,66 26666.66 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 133 478,00 133478.00 EUR
Spojená škola 1 113 850,00 113850.00 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 26 916,67 26916.67 EUR
DANUBIA, a.s. 1 79 869,00 79869.00 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 1 113 850,00 113850.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 53 25 840 645,00 25840645.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 4 0,00 0.00 Neuvedná
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 3 496 100,00 496100.00 EUR
Gastro DS, s.r.o. 1 30 124,00 30124.00 EUR
CULTUS Ružinov, a.s. 1 22 500,00 22500.00 EUR
Divadlo Aréna 1 6 500,00 6500.00 EUR
Súkromná základná škola waldorfská 1 10 742,00 10742.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 1 0,00 0.00 EUR
eurobus, a.s. 2 5 782 460,00 5782460.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Špeciálne motorové vozidlo vo vyhotovení ako pojazdná dielňa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 133 500,00 133500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chladiarenské vozidlo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 70 000,00 70000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup technológie a techniky do výroby. FEGA FROST, s.r.o. 891 720,00 891720.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup manipulačnej techniky a automobilov. DANUBIA, a.s. 106 755,00 106755.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 664 365,00 664365.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 195 892,00 195892.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 272 175,00 272175.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 11 002 064,00 11002064.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 349 948,00 349948.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Eskortné autobusy Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 650 000,00 1650000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Eskortné autobusy Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 544 900,00 1544900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 001 949,00 1001949.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 262 600,00 262600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Autobus pre evakuáciu ohrozených osôb a pre prepravu zasahujúcich záchranárov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 333 333,00 3333333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 310 764,00 310764.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 372 631,00 372631.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 313 214,00 313214.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 331 527,00 331527.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 211 510,00 211510.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 036 810,00 1036810.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 714 262,00 1714262.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 291 369,00 291369.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 13 832,00 13832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 151 238,00 151238.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 134 816,00 3134816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 8 395,00 8395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 228 997,00 228997.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 2 392 906,00 2392906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 134 071,00 134071.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 8 383,00 8383.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 201 245,00 201245.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499 966,00 499966.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUV CULTUS Ružinov, a.s. 22 500,00 22500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka úžitkového elektromobilu Úrad vlády Slovenskej republiky 32 940,00 32940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Slovenský hydrometeorologický ústav 27 500,00 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla - midibus Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 137 280,00 137280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla - midibus Spojená škola 137 280,00 137280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla Fiat Ducato Maxi L3H2 7 miestny alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 23 500,00 23500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil Fiat Doblo/Renault Kango/Opel Combo alebo ekvivalent Mestské lesy v Bratislave 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Terénne motorové vozidlo Geodetický a kartografický ústav Bratislava 56 750,00 56750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný automobil Súkromná základná škola waldorfská 12 900,00 12900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 11 500,00 11500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové vozidlo IVECO DAILY 35S14V 12m3 alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Terénne motorové vozidlo Geodetický a kartografický ústav Bratislava 58 579,99 58579.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Trnava 42 040,00 42040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Hlohovec 29 000,00 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Terénne motorové vozidlo Geodetický a kartografický ústav Bratislava 58 200,00 58200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektromobilu Mestská časť Bratislava - Petržalka 27 860,00 27860.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektromobil Obec Kráľová pri Senci 34 580,00 34580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Stará Turá 32 000,00 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný elektromobil Mesto Levice 34 575,60 34575.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Moravany nad Váhom 41 250,00 41250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mesto Šaľa 32 246,50 32246.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 nižšej strednej triedy - elektromobil Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 37 603,75 37603.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 7 325,00 7325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 108 463,00 108463.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Osobný automobil Divadlo Aréna 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 17 467,00 17467.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 268 714,00 268714.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 365 700,00 365700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 9 543,00 9543.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 89 177,00 89177.0 EUR 2019 Služby Nie 1
elektromobil Nissan e-NV200 Van Gastro DS, s.r.o. 30 124,17 30124.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 6 835,00 6835.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 69 518,00 69518.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Elektromobil Mesto Malacky 34 000,00 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 8 362,00 8362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 204 117,00 204117.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 6 345,00 6345.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 469 778,00 469778.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a opravy nákladných motorových vozidiel (bez nadstavby) a dodanie náhradných dielov Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 190 500,00 190500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 10,5 m eurobus, a.s. 1 863 618,00 1863618.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 12 m eurobus, a.s. 4 002 905,00 4002905.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákladné auto s trojstranne sklápacou nadstavbou Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 27 650,00 27650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 8 658,00 8658.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 183 257,00 183257.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Eskortné autobusy Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 126 000,00 1126000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Autobusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 969 246,00 969246.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autobusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 523 122,00 523122.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 7 877,00 7877.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 513 679,00 513679.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Modernizácia vozového parku - Osobné motorové vozidlo do 3,5 t EKO - podnik verejnoprospešných služieb 15 740,00 15740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 9 506,00 9506.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 298 459,00 298459.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 14 222,00 14222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 261 362,00 261362.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 6 739,00 6739.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 301 977,00 301977.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 17 580 000,00 17580000.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 654 950,00 2654950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 17 580 000,00 17580000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 16 645,00 16645.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 654 950,00 2654950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 370 423,00 370423.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Autobusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 751 866,00 751866.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na automobily IVECO Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 400 000,00 400000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 174 280,00 174280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 19 122,00 19122.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 269 864,00 269864.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 20 051,00 20051.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 483 474,00 483474.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 12 781,00 12781.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 306 758,00 306758.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 516 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Július Hron
Adresa:
Znievska 22 Bratislava 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Hron
Adresa:
Znievska 22 Bratislava 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Námestie Martina Benku 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×