Dodávateľ

OBLOK s.r.o.

Spišská Nová Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OBLOK s.r.o.

IČO: 36213977

Adresa: Starosaská 11, Spišská Nová Ves

Registračné číslo: 2020/5-PO-C3030

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Máj 2020

Záznam platný do: 24. Máj 2023

Posledná zmena: 25. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 26 350,00 EUR 1 1
2015 404 920,00 EUR 3 3
2016 255 837,30 EUR 15 15
2017 207 654,17 EUR 4 4
2018 34 750,00 EUR 1 1
2019 38 333,33 EUR 1 1
2020 185 210,00 EUR 1 1
2021 5 150,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 26 350,00 EUR 1 1
2015 404 920,00 EUR 3 3
2016 255 837,30 EUR 15 15
2017 207 654,17 EUR 4 4
2018 34 750,00 EUR 1 1
2019 38 333,33 EUR 1 1
2020 185 210,00 EUR 1 1
2021 5 150,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 15 608,32 15608.32 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 000,00 1000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 42 998,00 42998.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 89 458,32 89458.32 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 5 67 998,99 67998.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 185 210,00 185210.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 26 980,00 26980.00 EUR
Mesto Púchov 1 132 499,17 132499.17 EUR
Materská škola 1 26 350,00 26350.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 8 425,00 8425.00 EUR
Základná škola Kežmarská 28 Košice 1 179 640,00 179640.00 EUR
GRIMI s.r.o. 1 198 300,00 198300.00 EUR
ŽILBYT, s.r.o. 1 3 700,00 3700.00 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 64 890,00 64890.00 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 61 325,00 61325.00 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 1 24 983,00 24983.00 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 1 23 689,00 23689.00 EUR
Tom-Ers s.r.o. 1 5 150,00 5150.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena okien a exterierových dverí MŠ Bancíkovej na ET Exnárovej 6. Materská škola 43 000,00 43000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy a školskej jedálne Kežmarská 28, Košice Základná škola Kežmarská 28 Košice 202 500,00 202500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti montážnej haly spoločnosti GRIMI s.r.o. GRIMI s.r.o. 269 385,00 269385.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena okien a dverí na SLaPA pracovisku ÚDZS Banská Bystrica Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 41 666,00 41666.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výmena okien Spoločenské krídlo 1. NP Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Plastové dvere a okná ŽILBYT, s.r.o. 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž automatických exteriérových a interiérových dverí. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 49 450,00 49450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Okná a dvere plastové LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové okná a dvere Technická univerzita v Košiciach 1 976,00 1976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 37 000,00 37000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Plastové okná a dvere Technická univerzita v Košiciach 17 550,00 17550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena plastových okien a dverí Základná škola Hroncova 23, Košice 96 000,00 96000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 37 370,00 37370.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena vchodových dverí. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Plastové okná a dvere Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19 848,00 19848.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena okien vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 13 160,00 13160.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava strechy Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 43 700,00 43700.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravu strechy budovy školskej jedálne Základná škola Starozagorská 8, Košice 42 200,00 42200.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Plastové okná a dvere Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 807,00 4807.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové a hliníkové okná Technická univerzita v Košiciach 6 060,00 6060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena okenných konštrukcií Základná škola Ľudovíta Fullu 84 000,00 84000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a výmena okien v objektoch ZŠ Mesto Púchov 198 380,00 198380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž plastových okien Technická univerzita v Košiciach 64 000,00 64000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Výmena plastových okien a dverí Technická univerzita v Košiciach 76 922,00 76922.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií Manželských internátov Univerzita Komenského v Bratislave 185 210,00 185210.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Plastové okná a dvere Tom-Ers s.r.o. 6 900,00 6900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421534299145


oblok@oblok.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 78 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mária Ertlová
Adresa:
Nová 1281/12 Smižany 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Ertl
Adresa:
Nová 1281/12 Smižany 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Ondov
Adresa:
Letná 41 Spišská Nová Ves 05201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×