Dodávateľ

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

IČO: 35692715

Adresa: Panónska 42, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1620

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. November 2019

Záznam platný do: 15. November 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 42 907,00 EUR 1 1
2014 76 252,00 EUR 4 4
2015 22 669 352,00 EUR 7 8
2016 1 142 619,81 EUR 13 23
2017 294 870,51 EUR 7 11
2018 446 248,50 EUR 6 10
2019 7 126 512,34 EUR 12 12
2020 3 232 642,00 EUR 4 4
2021 255 815,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 59 938,00 EUR 3 3
2015 16 376 506,00 EUR 6 6
2016 7 328 502,81 EUR 12 15
2017 439 297,51 EUR 10 21
2018 454 773,50 EUR 6 10
2019 6 799 081,34 EUR 12 13
2020 3 573 305,00 EUR 5 5
2021 200 390,00 EUR 1 1
2022 55 425,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 181 235,00 181235.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 946 157,00 946157.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 416 256,00 416256.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 3 21 946 054,00 21946054.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 658 571,00 658571.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 400 000,00 400000.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 29 505 487,13 505487.13 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 400,00 1400.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 2 568,75 2568.75 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 5 008,28 5008.28 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 1 516,67 1516.67 EUR
Ústav informatiky SAV 1 495,83 495.83 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 9 744 665,00 9744665.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 7 469 092,00 469092.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 950,00 950.00 EUR
Zdravé regióny 1 7 762,50 7762.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka tlačiarní a skenerov Ekonomická univerzita v Bratislave 40 055,00 40055.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 339 345,00 339345.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Úrad pre verejné obstarávanie 42 907,00 42907.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 840 000,00 1840000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 319 226,00 319226.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 88 076,00 88076.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 49 686,00 49686.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 12 864,00 12864.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 721 131,00 721131.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka Metodicko-pedagogické centrum 23 102 974,00 23102974.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 46 463,00 46463.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka Metodicko-pedagogické centrum 6 327 900,00 6327900.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej techniky Úrad pre verejné obstarávanie 19 589,00 19589.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 122 599,00 122599.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104 416,00 104416.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 120 904,00 120904.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 3 076,00 3076.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 281,00 10281.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 76 887,00 76887.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 25 568,00 25568.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 21 757,00 21757.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 3 703,00 3703.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 3 569,00 3569.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Prenosné počítače, Notebooky 15,6" a 13,3" Národný bezpečnostný úrad 3 766,80 3766.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na zloženie PC Ústav informatiky SAV 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhotovenie informačných panelov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamerový systém Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6 721,00 6721.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory a konzoly – počítač prenosný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - pracovná stanica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 664,50 664.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparat Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 683,00 1683.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka aktívnych a pasívnych prvkov počítačových sietí Ekonomická univerzita v Bratislave 166 802,00 166802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 30 723,00 30723.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové vybavenie - kancelárske aplikácie Zdravé regióny 10 629,86 10629.86 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 17 982,00 17982.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 400 000,00 400000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 13 232,00 13232.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 498 590,00 5498590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 191 180,00 191180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie serverov Úrad pre verejné obstarávanie 265 536,00 265536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie serverov Úrad pre verejné obstarávanie 85 900,00 85900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 303 360,00 303360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 21 500,00 21500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 340 663,00 340663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor - EPSON EB-U05 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 040,00 2040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT Slovenský hydrometeorologický ústav 217 250,42 217250.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie serverovej infraštruktúry a rozšírenie diskového priestoru existujúcej infraštruktúry Slovenský hydrometeorologický ústav 218 264,33 218264.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 187 482,00 3187482.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 17 910,00 17910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 15 750,00 15750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 500,00 11500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 200 390,00 200390.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 77 469,00 77469.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 500,00 11500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

obchod@agem.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 82 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Hana Fabiánová
Adresa:
J.Stanislava 3 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Fabián
Adresa:
J.Stanislava 3 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Hana Fabiánová
Adresa:
J.Stanislava 3 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
26. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Fabián
Adresa:
J.Stanislava 3 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
26. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Fabián
Adresa:
J.Stanislava 3 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Antovszká, s. r. o.
Adresa:
Bárdošova 2/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 26.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×