Dodávateľ

Citonova, spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CITONOVA spol. s r.o.

IČO: 36638064

Adresa: Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2018/11-PO-E9357

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. November 2018

Záznam platný do: 19. November 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 149 148,00 EUR 1 1
2015 496 023,00 EUR 10 10
2016 403 538,00 EUR 11 11
2017 713 952,67 EUR 7 7
2018 200 199,00 EUR 4 4
2019 219 180,00 EUR 2 2
2020 248 000,00 EUR 2 2
2021 236 590,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 149 148,00 EUR 1 1
2015 417 129,00 EUR 3 3
2016 449 622,00 EUR 15 15
2017 746 762,67 EUR 10 10
2018 200 199,00 EUR 4 4
2019 219 180,00 EUR 2 2
2020 248 000,00 EUR 2 2
2021 236 590,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 14 158,33 14158.33 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 1 095,00 1095.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 674 509,00 674509.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 842 996,00 842996.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 9 900,00 9900.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 12 500,00 12500.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 666 560,00 666560.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 11 150,00 11150.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 36 122,00 36122.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 216 096,67 216096.67 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 88 000,00 88000.00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 16 990,00 16990.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 44 890,00 44890.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 5 998,00 5998.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 24 166,67 24166.67 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 1 499,00 1499.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. od 1 000,00 do 194 000,00 1000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177 916,00 177916.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 671,00 12671.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 222 826,00 222826.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 095,00 11095.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 803,00 16803.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177 500,00 177500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 008,00 12008.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 310,00 10310.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 808,00 10808.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 125,00 11125.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 877,00 10877.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 237 396,00 237396.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla pre prevádzky objednávateľa po celom území SR alebo ekvivalent Centrum účelových zariadení 61 230,00 61230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23 500,00 23500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Košiciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 15 156,80 15156.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Banskej Bystrici na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 5 333,76 5333.76 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 824,00 1824.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1 315,10 1315.1 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 190 798,80 190798.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 13 436,40 13436.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 050,00 11050.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 14 560,00 14560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Banskobystrický kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 092,54 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 162 000,00 162000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200,00 160200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200,00 160200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 100,00 11100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 206,00 8206.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200,00 160200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 58 707,60 58707.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a chemické čistenie prádla Centrum výcviku Lešť 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne - všetky druhy - a prenájom posteľnej bielizne Detská fakultná nemocnica Košice 259 318,08 259318.08 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 999,60 6999.6 EUR 2019 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 184 800,00 184800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 107 550,00 107550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 118 590,00 118590.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 159 984,00 159984.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+421484151228


citonova@citonova.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 113 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Domenik
Adresa:
27 Sielnica 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Domeniková
Adresa:
27 Sielnica 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Domenik
Adresa:
27 Sielnica 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Domeniková
Adresa:
27 Sielnica 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Právny dom - advokáti, s.r.o.
Adresa:
Dlhá 2 Banská Bystrica 974 05
Meno:
Právny dom - advokáti, s.r.o.
Adresa:
Stoličková 4 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×