Dodávateľ

UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom

IČO: 00612791

Adresa: Zlatovská 2211, Trenčín

Registračné číslo: 2019/11-PO-B8804

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. November 2019

Záznam platný do: 11. November 2022

Posledná zmena: 12. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 229 681,00 EUR 39 71
2015 9 526 812,00 EUR 12 13
2016 541 281,73 EUR 49 49
2017 1 621 100,68 EUR 45 49
2018 5 867 614,96 EUR 37 44
2019 6 870 580,64 EUR 16 18
2020 2 269 242,00 EUR 4 8
2021 5 794 049,92 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 336 705,00 EUR 9 34
2015 9 753 694,16 EUR 18 24
2016 1 348 339,87 EUR 62 63
2017 2 480 136,38 EUR 56 61
2018 5 867 609,26 EUR 33 40
2019 6 870 521,34 EUR 19 21
2020 2 269 307,00 EUR 5 9
2021 5 794 049,92 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 5 53 272,90 53272.90 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 11 438 878,80 11438878.80 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 781,66 781.66 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 25 795,83 25795.83 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 8 846,60 8846.60 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 135 616,90 135616.90 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 79 14 368 568,30 14368568.30 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 952,00 952.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 50 033,00 50033.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 51 698,00 51698.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 147 777,00 147777.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 13 289 684,00 13289684.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 43 970,32 43970.32 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 36 853,80 36853.80 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 550,00 1550.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 70 23 169,89 23169.89 EUR
Záchranná služba 2 0,00 0.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 348,00 4348.00 EUR
Národný onkologický ústav 5 37 628,43 37628.43 EUR
Ústav zoológie SAV 1 66,50 66.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 10 871,00 871.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Jednorazové tlakové snímače Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 93 549,00 93549.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 012,00 29012.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 202 500,00 202500.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 231 487,00 2231487.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 876 292,00 876292.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 274 160,00 274160.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 929,00 24929.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kanyly - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 885,00 9885.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 824,00 198824.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 065,00 9065.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 700 000,00 2700000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 195,00 48195.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889 438,00 889438.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 023,00 11023.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 001 712,00 1001712.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kanyly Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 592 232,00 592232.0 EUR 2014 Tovary Nie 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 181 483,00 181483.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 657,00 41657.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 173 250,00 173250.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 893,00 16893.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 148 500,00 148500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 123,00 48123.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 751,00 20751.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255,00 37210255.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 131 511,00 12131511.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221,00 29408221.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 202 500,00 202500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 072,00 50072.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 668,00 15668.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 417,00 171417.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 000,00 198000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 272,00 35272.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 960,00 15960.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 332,00 14332.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 626,00 32626.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 168 786,00 168786.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 305 420,00 7305420.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 909,00 33909.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 135 000,00 135000.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 143 610,00 143610.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 112,00 6112.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 368 667,00 2368667.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 5
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 732,00 5732.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 861,00 39861.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 111 522,00 111522.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 713,00 3713.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 195 454,00 195454.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 100,00 150100.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 516,00 12516.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 254 090,00 254090.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 565,00 167565.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 575 710,00 575710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953,00 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Biologické chlopňové protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 661 650,00 3661650.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 841,00 25841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 270 009,00 270009.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 41 456,00 41456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby Kliniky cievnej chirurgie skupiny č. 8 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 783,00 28783.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby Kliniky cievnej chirurgie skupiny č. 5 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 601,00 16601.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardný hadicový set s membránovým filtrom (Aquaset HF 03), žalúdočná sonda pediatrická Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 544,00 1544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 58,00 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávače a hadice na odsávanie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 370,00 3370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový skalpel Ústav zoológie SAV 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter neonatologický, pretlaková manžeta, hrudný drén s trokarom pre dospelých F18, súprava na odber tracheálneho sekrétu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 664,20 664.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trombektomické, embolektomické a okluzívne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75 640,00 75640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihla na biopsiu kostnej drene Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 691,00 2691.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6, centrálny venózny katéter, Zavádzací set pre katéter 4FR Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 319,40 1319.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
AQUASET TPE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 949,60 2949.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dialyzačné katétre- akútny antimikrobiálny, permanentný, fixácia katétrov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 348,00 4348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávací set jednorázový OP-Flex Duckbill, sterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 57,00 57.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - i.v. kanyly Záchranná služba 5 464,00 5464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 420,00 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický 3 lumenový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 199,00 199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6 Národný onkologický ústav 1 658,40 1658.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta Nemocnica Poprad a. s. 29 166,00 29166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny set a infúzne hadičky na svetlocitlivé látky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 435,20 1435.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6 Národný onkologický ústav 1 658,40 1658.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážny set s fľašou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 768,60 9768.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický, katéter dialyzačný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 497,00 497.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Premicath centrálny venózny katéter neonatologický, Vygon 1261.206 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endomyokardiálne bioptómy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 146 664,00 146664.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter embolektomický/ trombektomický Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - i.v. kanyly Záchranná služba 5 464,00 5464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter centrálny, venózny pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6, Trachea odberový set, katéter oximetrický, Periférny venózny katéter neonatologický, operačné sanie- spojovacia hadica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 101,00 1101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 071,36 1071.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 291,96 1291.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6, katéter oximetrický, spojovacia hadička nízkoobjemová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 081,12 1081.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 882,82 882.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Single venózna kanyla Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 125,00 6125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Single venózna kanyla Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 750,00 8750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakové predovníky s prepojovacími káblami k monitorom, držiakmi na lišty k infúznym stojanom a lištami na prevodníky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 137 973,20 137973.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Unometer Safeti Plus Fakultná nemocnica Trnava 5 820,00 5820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 085,41 2085.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil, implantabilný silikónový katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 344,90 344.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6 Národný onkologický ústav 1 658,40 1658.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 592,82 592.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne predlžovacie hadičky Fakultná nemocnica Trenčín 8 013,00 8013.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravenózne kanyly bez portu Harsoria Fakultná nemocnica Trenčín 13 365,00 13365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350,00 10350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 5.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 052,00 14052.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 4.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 45 879,50 45879.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499,00 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Implantovateľný port Sitimplant Heliosite s i.v. katétrom Národný onkologický ústav 2 658,30 2658.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 114,00 114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 414,32 414.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihla na biopsiu kostnej drene Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - Jednorazový spotrebný materiál pre operačné sály Fakultná nemocnica Trnava 6 376,00 6376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 225,94 225.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, Dýchací okruh Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 145,94 1145.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 412,46 412.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - spinálne ihly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 329,00 329.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skalpelové čepielky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 76,00 76.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6 Fakultná nemocnica Trenčín 8 300,00 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 375,84 375.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pretlaková manžeta pre krvné alebo infúzne vaky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 59,80 59.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 451,04 451.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 663,00 6663.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 886,40 7886.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 379,76 379.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacie sety z operačného poľa a absorbčný tampón Nemocnica Poprad a. s. 5 720,00 5720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážny set s fľašou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 852,40 11852.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezstehová perikardiálna chlopňová protéza Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 152 727,30 152727.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál k pacientskému monitoringu Nemocnica Poprad a. s. 8 300,00 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s rukoväťou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 658,80 658.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompletná škála cievnych embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 155,24 19155.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 376,82 376.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné sanie- hadica, operačný odsávací set typu Yankauer Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 437,00 437.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hadičky predlžovacie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 080,00 2080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda, Flotrac Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 441,84 1441.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 826,10 826.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný ventil Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 044,51 2044.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 520,00 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Flotrac Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 484,12 484.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s kontrolným ventilom-Vacutipom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 953,00 953.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aspiračný tŕň - zelený, modrý, červený Fakultná nemocnica Trenčín 9 740,00 9740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážna súprava a samostatná drenážna fľaša Nemocnica Poprad a. s. 9 564,00 9564.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 448,10 448.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 483,74 483.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, vyživovacie sondy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 500,04 500.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, FloTrac senzor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 825,68 825.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly na biopsiu kostnej drene Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, FloTrac senzor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 697,96 697.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499,00 1499.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik - ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihla na biopsiu kostnej drene Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 228,00 3228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimikrobiálny konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 116,80 2116.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná sonda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 250,56 250.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacia hadička nízkoobjemová, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 254,68 254.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trachea, spojovacia hadička nízkoobjemová, sonda vyživovacia, kateter dialyzačný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 834,32 834.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Žalúdočná sonda, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 707,07 707.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompletná škála cievnych embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 873,34 27873.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 376,82 376.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drén silikónový laparotomický Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 381,60 1381.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redonova drenážna súprava a Drén Redonov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 800,00 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 376,82 376.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 356,40 356.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové tlakové snímače vrátane prepojovacích káblov a držiakov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 85 901,00 85901.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endomyokardiálne bioptómy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 163 575,00 163575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redonova drenážna súprava a Drén Redonov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 234,80 3234.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná sonda, snímač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 899,90 899.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k drénom 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26 430,00 26430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač pre monitorovanie srdcového výdaja, spojovacie hadičky nízkoobjemové, venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 806,48 806.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499,00 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný odsávací set typu Yankauer (kompletný odsávač) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 572,50 572.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná sonda pediatrická Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 518,40 518.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 127 272,00 3127272.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206,00 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bioptické ihly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám č.4 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17 841,76 17841.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacia hadička nízkoobjemová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 178,20 178.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drenážny set s fľašou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 299,86 8299.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499,00 1499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihla na biopsiu kostnej drene Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 228,00 3228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37 455,00 37455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 381,96 381.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímač pre monitorovanie srdcového výdaja, spojovacie hadičky nízkoobjemové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 611,84 611.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Redonova drenážna súprava a Drén Redonov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 234,80 3234.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor hemodynamických parametrov Univerzitná nemocnica Bratislava 30 960,00 30960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odsávacia cievka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 57,00 57.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245,00 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 575,44 575.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea odberový set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 305,54 305.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná vyživovacia sonda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 410,40 410.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žalúdočné sondy F6, F8, F10, F14, F16 a Hadicová súprava Aqualine s hemofiltrom Aquamax Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 358,00 1358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605,00 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046,00 24334046.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 560 907,00 5560907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003,00 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223,00 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121,00 27649121.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847,00 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 498 077,00 4498077.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 518,40 518.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drenážny set s fľašou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 299,80 8299.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor na monitorovanie hemodynamických parametrov, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 32 973,00 32973.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta Národný onkologický ústav 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 374 690,00 3374690.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Prístroj na meranie hemodynamických parametrov s modulom oximetrie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 34 973,00 34973.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k drénom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 21 210,00 21210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k infúziám časť č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 951,78 6951.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k infúziám časť č. 3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 986,40 3986.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor hemodynamiky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 417,00 37417.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a kardiochirurgiu so zreteľom na chlopne pre transkatétrovú implantáciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 701 200,00 18701200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drenážny set s fľašou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 520,00 7520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cievne protézy pre cievnu a srdcovú chirurgiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 613 499,00 3613499.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

unomed@unomed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 295 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Havier
Adresa:
K Mlyniskám 1 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Markus Pöltenstein
Adresa:
Wiengasse 49/4/6 Wien 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hans Holzer
Adresa:
Florian Brndlgasse 48 Wien A-1220
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Havier
Adresa:
K Mlyniskám 1 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Adresa:
Legionárska 31B Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marek Doktor
Adresa:
Piaristická 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 10.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×