Dodávateľ

LABO - SK, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LABO - SK, s. r. o.

IČO: 36365556

Adresa: Slávičie údolie 102/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-D2930

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Marec 2020

Záznam platný do: 14. Marec 2023

Posledná zmena: 15. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 190,00 EUR 1 1
2013 63 362,00 EUR 3 3
2014 2 626 536,00 EUR 16 16
2015 8 949 587,00 EUR 10 11
2016 1 012 565,68 EUR 105 105
2017 971 434,14 EUR 125 125
2018 2 536 447,66 EUR 104 123
2019 8 802 255,49 EUR 68 93
2020 2 126 957,41 EUR 67 79
2021 2 051 581,29 EUR 35 39
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 599 661,00 EUR 16 16
2015 8 982 206,00 EUR 13 14
2016 1 027 803,68 EUR 104 104
2017 999 412,14 EUR 126 126
2018 2 469 179,66 EUR 103 115
2019 8 928 396,49 EUR 69 94
2020 2 082 676,41 EUR 68 87
2021 2 051 581,29 EUR 35 39

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 25 843,58 25843.58 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 550 000,00 550000.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 78 000,00 78000.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 22 968 630,65 968630.65 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 49 235 405,44 235405.44 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 105 2 430 264,20 2430264.20 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 68 708,33 68708.33 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 51 600,00 51600.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 626,96 626.96 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 1 162 500,00 162500.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 491,00 1491.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 86 174,66 86174.66 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 545 934,91 545934.91 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 10 817,96 10817.96 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 60 990,00 60990.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 66 293,10 66293.10 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 5 1 049 710,00 1049710.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 2 176,73 2176.73 EUR
Slovenské národné múzeum 8 1 322 191,00 1322191.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 201 810,23 201810.23 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 7 110 280,00 7110280.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 101 407 451,46 407451.46 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 9 718 207,27 718207.27 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 17 833,00 17833.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 738,00 738.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 333,45 333.45 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2 9 263 800,00 9263800.00 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 2 169 400,00 169400.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 6 146,90 6146.90 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 3 020,00 3020.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 356 884,00 356884.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 19 106 343,01 106343.01 EUR
Ústav polymérov SAV 3 2 194,90 2194.90 EUR
Národný onkologický ústav 1 107 400,00 107400.00 EUR
Ústav zoológie SAV 17 136 275,38 136275.38 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 7 763 316,00 763316.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 7 380,00 7380.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 15 183 037,48 183037.48 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5 2 641,66 2641.66 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 1 35 427,00 35427.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 9 313 907,00 313907.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 270,45 270.45 EUR
BMI Slovakia, s. r. o. 1 122 100,00 122100.00 EUR
DB Biotech, a.s. 3 265 280,00 265280.00 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0,00 0.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 7 2 881,65 2881.65 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 33 150,00 33150.00 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 916,66 916.66 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 49 14 260,05 14260.05 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 9 398 806,66 398806.66 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 5 33 682,27 33682.27 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 4 146 234,00 146234.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 747,00 747.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 3 308,50 308.50 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 1 424,17 1424.17 EUR
FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 1 104 380,00 104380.00 EUR
OF 1, s.r.o. 1 267 000,00 267000.00 EUR
AUSYS s.r.o. 1 118 290,00 118290.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Protilátky a séra 2014 Neurobiologický ústav SAV 58 870,00 58870.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stereomikroskop a Real time PCR termocyklér Ústav zoológie SAV 67 058,00 67058.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a laboratórny materiál. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 172 003,00 172003.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 149 670,00 149670.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a liečivá 2013 Neurobiologický ústav SAV 2 060,00 2060.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 246,00 7246.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Chemikálie pre histologické, imunohistochemické, mikrobiologické, molekulárno genetické a endokrinologické analýzy. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 13 581,00 13581.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a laboratŕony materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 816,00 5816.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum v oblasti nových biotechnológií Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2 331 000,00 2331000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie - IV. štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 41 793,00 41793.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
PROTILÁTKY A SÉRA - IV. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 643,00 643.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a liečivá 2013 - IV. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 17 187,00 17187.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie - IV.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 57 808,00 57808.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6 017,00 6017.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 22 585,00 22585.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
PROTILÁTKY A SÉRA - III. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 5 648,00 5648.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie – III.štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 22 122,00 22122.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Protilátky a séra - III. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 16 939,00 16939.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor. IMUNA PHARM, a.s. 96 900,00 96900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratŕony materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 188,00 188.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
PROTILÁTKY A SÉRA - II. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 3 282,00 3282.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a liečivá 2013 - II. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 1 892,00 1892.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 10 520,00 10520.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 4 408,00 4408.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do IBOL Slovenské národné múzeum 1 579 740,00 1579740.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dobudovanie infraštruktúry pre biomedicínsky výskum Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 6 932 800,00 6932800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špecializované prístroje pre UVP STU - Centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 727 826,00 727826.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie - III.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 17 651,00 17651.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Digitálna PCR/Real-time PCR systémy Štátny veterinárny a potravinový ústav 206 136,00 206136.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8 599,00 8599.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie Ústav zoológie SAV 50 883,00 50883.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 238 200,00 238200.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Laboratórna stanica pre digitálnu PCR a PCR termocyklér Štátny veterinárny a potravinový ústav 109 400,00 109400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odstránenie havárie priestorov špecializovaného pracoviska tkaninového inžinierstva a molekulárno-genetických analýz dedične podmienených ochorení na Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB Univerzita Komenského v Bratislave 161 767,00 161767.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 27 978,00 27978.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 522,00 2522.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6 441,00 6441.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zostava kompletných real-time PCR systémov s obslužným robotickým ramenom Štátny veterinárny a potravinový ústav 118 400,00 118400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 9 567,00 9567.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 14 592,00 14592.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 100,00 961100.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800,00 1678800.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Materiálové vybavenie pre intenzívne kurzy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 218,30 6218.3 EUR 2016 Tovary Áno 1
Malá laboratórna odstredivka – centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zobrazovacie a dokumentačné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 143,20 8143.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 316,00 5316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla alebo ekvivalent Neurobiologický ústav SAV 92,00 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TEMED Neurobiologický ústav SAV 46,00 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA reader Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 100,00 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu, Western blot, protilátky, špičky, izolácia DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 870,00 6870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém na meranie kontraktility malých ciev Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 520,00 6520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
protilátka proti fluoresceínu označená odolnou fluorescenčnou značkou Ústav zoológie SAV 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - sklíčka, fólia, skúmavky, rukavice... Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 683,92 683.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový spotrebný materiál pre prácu s bunkovými kultúrami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre kultiváciu buniek Neurobiologický ústav SAV 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie využiteľné vo vedeckom výskume embryotechnológií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 108,33 8108.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál využiteľné vo vedeckom výskume embryotechnológií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 633,54 5633.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný ultrazvukový prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely do aparatúry na DGGE elektroforézu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 522,00 1522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 123,00 123.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie- Kvapôčkový generačný olej pre próby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kit for Neopterin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na 2-D elektroforézu a laboratórne sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 407,72 407.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 536,00 536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roztok na neinvazívne farbenie proteínov na polyakrylamidovom géli Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - RNeasy Plant Mini Kit Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 626,00 626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre štrukturálne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 637,00 2637.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
9. Rôzne organické a anorganické chemikálie + laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agarose Low Melt 3 Neurobiologický ústav SAV 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál-laboratórne plasty a sklo Ústav zoológie SAV 481,00 481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 060,00 8060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na detekciu a izoláciu proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346,00 346.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 266,54 266.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na 2D elektroforézu, dealbuminizačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 792,00 1792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303,00 303.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akrylamid Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie a laboratórny materiál) pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 572,85 11572.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie) pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 728,53 4728.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
gélová elektroforéza Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blanková plazma z morských prasiat Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 744,00 744.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Niklové kelímky s viečkom Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 152,72 1152.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií, ochranných pomôcok a laboratórneho materiálu IMUNA PHARM, a.s. 76 913,00 76913.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (Chelex 100 Resin, Dithiothreitol, Nitrocellulose Membranes) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 585,76 585.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 8 710,00 8710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aparatúra a spotrebný materiál pre elektroforézu a western blot. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 553,00 4553.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 728,00 728.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 157,40 4157.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
4816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 665,00 10665.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4916 Spotrebný tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 299,22 1299.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 285,00 4285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 243,00 3243.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 364,00 27364.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 74,41 74.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na proteomickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 780,00 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na proteomickú analýzu, na bunkovú transfekciu, laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 120,00 2120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SsoAdvanced™Universal SYBR®Green Supermix Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
iQ TM SYBR® Green Supermix Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 425,00 425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 576,00 1576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 185,00 1185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne príslušenstvo a Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 068,00 2068.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie, protilátky, náhradné diely k elektroforéze Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 610,00 5610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny inkubátor CO2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka laboratórnych prístrojov Labox MB 120, Werner RO 3Plus, Biocap RNA/DNA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prístrojové vybavenie laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 131 000,00 131000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 892,00 8892.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 257,82 3257.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 554,00 1554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 361,00 1361.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardy a filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 142,00 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava doplnenia DO-1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 416,80 33416.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA Kity a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 762,00 7762.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5116 Spotrebný tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 221,71 221.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo a spotrebný materiál k elektroforetickej aparatúre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 230,00 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digestor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Experion Pro260 Analysis Kit fo 10 Chips Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie, protilátky, náhradné diely k elektroforéze Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 997,00 1997.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 515,00 2515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exsikátor Mini 1 Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 146,40 146.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyvíjač anaeróbneho prostredia pre mikrobiológiu Anaerocult A Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 153,00 153.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky Ústav zoológie SAV 355,00 355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemová centrifúga s chladením pre stáčanie krvných vakov vrátane príslušenstva Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 359,51 359.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 603,85 3603.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 009,10 1009.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklá a hrebene k elektroforéze Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 201,60 201.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 045,00 1045.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky a laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 3 978,00 3978.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 580,00 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a jednorazový sterilný plast Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOMaa Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – molekulová biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 596,00 7596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 1 272,00 1272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90,84 90.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu, kultivačné medium, chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 100,00 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na Western blot analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 946,98 946.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - sklenené tabuľky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 86,40 86.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Experion RNA HighSens Chips Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 383,00 383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 490,00 3490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické výrobky a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 244,00 244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 516,00 516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1017 Spotrebný materiál a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 329,30 4329.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lonexová náplň do filtra na výrobu destilovanej vody Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73,70 73.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a jednorazový sterilný plast Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre purifikáciu proteínov a 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710,00 1710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie a laboratórny materiál) pre prácu vo fyziologickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 645,58 645.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 10 670,00 10670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 41 000,00 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poly-L-lysine solution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 151,00 151.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na ddPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 981,00 981.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis/oprava: Laminárny box Labox MB 120 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 522,00 3522.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 952,31 3952.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minicentrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 261,00 261.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál do laboratórií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124 804,00 124804.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický analyzátor aminokyselín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 218,00 63218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 950,00 73950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia pre testovanie lítium ionových batérií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 679,60 11679.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hriadeľové miešadlo s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 820,80 820.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 800,00 15800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 859,31 5859.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 219,00 1219.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sada kitov na PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 893,00 893.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Collagenase D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 274,00 274.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália a laboratórna pomôcka pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 338,28 338.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 644,00 644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotické disky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity, spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 414,99 17414.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
2317 Chemikálie a vybavenie na Sangerovo sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 163,00 1163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čisté a rôzne chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 61 379,07 61379.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sady a kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48 047,46 48047.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 732,00 8732.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 664,00 2664.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čipy pre analýzu RNA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 754,80 754.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trepačky a príslušenstvo Technická univerzita v Košiciach 1 740,00 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 110,00 1110.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie na výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 628,06 1628.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 775,00 775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom Národná transplantačná organizácia 14 646,00 14646.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetové hroty, plastové výrobky Ústav zoológie SAV 2 188,00 2188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, sklenené výrobky pre laboratóriá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 136,80 136.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis laminárnych boxov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - Súbor na hodnotenie zdravotnej nezávadnosti kozmetických výrobkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 184 169,51 184169.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, chemikálie a materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 881,00 7881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 194 940,00 194940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proteinový marker (štandart) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností Technická univerzita v Košiciach 1 160,00 1160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 745,35 745.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a príslušenstvo pre laboratórne analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 545,00 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 355,00 355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 050,00 6050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 410,00 14410.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 150 960,00 150960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 108 259,25 108259.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blott Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 869,00 869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blot 2 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 440,00 5440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 858,64 1858.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blot 3, papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 197,00 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNA koncentrátor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 719,60 1719.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Neurobiologický ústav SAV 845,00 845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie, protilátky, náhradné diely k elektroforéze, elektróda Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z kovu - držiak, trojnožka, kliešte, stojan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 411,84 411.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlakomer pre pletyzmografické meranie krvného tlaku malých hlodavcov (Mouse Rat Tail Cuff Blood Pressure System) Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 508,00 2508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - Erlenmeyerova banka, exsikátor, vialky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 670,20 670.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky, ochranný plášť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 835,50 835.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a ochranné pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 604,00 604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity, chemikálie a enzýmy pre molekulárnu biológiu Ústav zoológie SAV 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (stupeň čistoty for molecular biology, for analysis) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 262,00 262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 305,00 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencia na ddPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3Dye™ 2D DIGE Kit Neurobiologický ústav SAV 724,00 724.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 330,00 73330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 707,00 707.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 288,00 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 598,00 2598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 228,00 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4517 Chemikálie - laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 609,50 2609.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrebene do horizontálnej elektroforézy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzýmy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 906,00 906.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 973,00 4973.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 227,36 227.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (2) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 420,17 5420.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka Neurobiologický ústav SAV 802,00 802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Comet Assay tank Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 381,00 381.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lysozyme Ústav experimentálnej fyziky SAV 241,32 241.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a master mix Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 294,40 294.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 158,82 158.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
filtračný papier, alobal, skalpelové čepieľky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 292,00 292.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre pre laminárny box CAPTAIR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 533,93 533.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 778,00 1778.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla na Schlenkovu techniku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 572,40 572.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - skúmavky, adaptéry... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648,48 648.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné sklá pre dvojrozmernú elektroforézu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 535,00 535.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 276,60 276.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a materiál pre prácu s bunkovými kultúrami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 764,00 1764.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 493,00 493.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu, Western blot, protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 677,00 4677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 927,00 10927.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na separáciu bielkovín - vertikálna elektroforéza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 508,00 1508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Blotovací modul a chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 957,00 957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné komponenty a chémia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 893,00 893.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný zdravotný materiál - čepelky skalpelové, zalievacie formičky, kazetky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 21 452,40 21452.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 079,00 1079.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 671,00 671.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na real-time PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nádoba Dewarova 1500 ml, zátka k Dewarovej nádobe, kryogénne rukavice Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 333,00 333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
povrchový dekontaminant na odstránenie RNázy, D/RNAse Free spreybottle Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 58,00 58.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 637,00 637.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné laboratórne pomôcky, plastový materiál do laboratória a iné podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 403,00 403.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy - qPCR reagent, reverzná transkriptáza... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 044,40 3044.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 129 612,00 129612.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na metodiku Western Blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 535,00 1535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 322,10 1322.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
odmerné nádoby PP BRAND Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 128,00 128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky Ústav zoológie SAV 342,00 342.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, plasty, čistiace prostriedky, enzýmy, pracovné pomôcky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agar Bacteriology grade Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 206,00 206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové počítacie komôrky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 229,00 229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty a sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138 801,00 138801.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky pre stredoškolské súťaže zo skla Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 311,00 311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 388,30 388.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 203,40 2203.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny - Proteínový štandard molekulových hmotností s 10 proteínmi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 176,51 176.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikália RNASE A (DNASE-FREE) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Slovenské národné múzeum 620,00 620.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Slovenské národné múzeum 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 932,00 14932.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
parafilm, membrána, BSA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 555,00 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 442,00 442.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
8. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 144,07 144.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre mikrobiologické-vedecké laboratórium Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre vedecké laboratórium Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molek. - biologické analýzy Ústav zoológie SAV 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na syntézu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 68,38 68.38 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nerezová polica do kryoboxov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál do bunkového laboratória a laboratória na analýzu proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 300,00 5300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 732,00 2732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podtlakový izolátor Národný onkologický ústav 112 500,00 112500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastostí - vysokoteplotná trubková pec Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 579,20 10579.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál na praktické cvičenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 302,93 302.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazový plast, reagencie pre RT PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 637,00 2637.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 240,00 1240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na elektroforézu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
anorganické a organické chemikálie Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyvety do odstredivky Hettich Rotina 380 - rotor 1754 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 009,00 10009.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo potrebné na realizáciu chemických experimentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 301,95 301.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a príslušenstvo na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 111,00 3111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikroelektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Slovenské národné múzeum 1 105,00 1105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 737,83 1737.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 358,80 358.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery neznačené lyofilizované Slovenské národné múzeum 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 328,00 328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 114,00 114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre Western blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 152,00 152.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 555,00 1555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 871,00 871.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 007,10 7007.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stereomikroskop Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 284,00 284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikroelektródy, konektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 233,58 2233.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 736,60 1736.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 633,00 633.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Sodium salt - deoxynukleozidová trifosfátová sada, polymeráza, PCR Buffer set Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórne prístroje s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 822,00 2822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 129,00 1129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062,00 35062.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 105,00 19105.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Laboratórny sklenený a špeciálny papierový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 199,00 199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značenie vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 158,00 158.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 294,00 294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 825,24 4825.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka - Zariadenia na vákuovú filtráciu vody GORO AQUA 100- ISO 2 demi 1999/IM55 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 559,30 1559.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Materiál a chémia na PAGE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 678,05 678.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 184,00 1184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroforetická aparatúra a príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 135,00 1135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
drobné laboratórne príslušenstvo, laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky Ústav zoológie SAV 683,00 683.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - nábytok Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 430,00 3430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dNTP Mix -10 mM Solution Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,80 130.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Validácia laminárneho boxu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 552,00 552.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mikropipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 809,60 4809.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál na SDS-PAGE a Western Blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 785,00 1785.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia pre diagnostiku mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 598,00 2598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka laboratórnych prístrojov Labox MB 120, Werner RO 3Plus, Biocap RNA/DNA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 497,00 1497.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kyvety Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
018VS. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 743,00 743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický a zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 920,00 14920.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie, laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 200,00 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemiluminiscenčný detekčný systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 833,33 15833.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 750,00 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis laminárnych boxov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 084,00 3084.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Chemikálie a plastový materiál na real-time PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 583,00 583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úpravne vody a ionexové patróny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 685,00 13685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 327,00 327.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 540,83 1540.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kryokonzervácia a dusíkové hospodárstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 100 080,00 100080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 601,00 27601.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050,00 70050.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Laboratórny plast, sklo, skúmavka, sklíčko, pipeta, ihla, rukavice, vata, zátka, kadička, vialka, striekačka, strip, banka, valec, stojan Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 146 632,00 146632.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165 154,00 165154.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne spaľovacie misky - porcelánové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 266,88 266.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 198,00 198.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 940,00 73940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál DB Biotech, a.s. 177 620,00 177620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 112 800,00 112800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje DB Biotech, a.s. 134 247,00 134247.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje DB Biotech, a.s. 142 790,00 142790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Laboratórium so špecializáciou na testovanie vlastností osiva a polymérov“ OF 1, s.r.o. 282 179,00 282179.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
fenol Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70,00 70.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plne hybridný tkanivový procesor Fakultná nemocnica Trnava 51 800,00 51800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre vedecko-výskumné účely Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 367 000,00 367000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 750,00 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 314,66 6314.66 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie a laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 542,38 3542.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Korundové žíhacie kelímky Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 456,00 456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
skúmavky, parafínový olej Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza pre 15 x 10 cm gély Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 997,20 997.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské nástroje, stroje a automaty pre úpravu a výrobu priemyselných rozvádzačov AUSYS s.r.o. 118 290,00 118290.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 700,00 24700.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
VYBAVENIE LABORATÓRIÍ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 400 000,00 7400000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Prístrojové vybavenie laboratória molekulárnej diagnostiky na zrýchlenie a zefektívnenie diagnostiky Novel Coronavírusu 2019. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 377 000,00 377000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 373,15 373.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 934,00 2934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 409,60 2409.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 797,00 797.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protein Marker VI (10 - 245) prestained BC, Applichem, A8889 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 785,00 785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 820,46 8820.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 399,16 3399.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
akrylamid, agar, LB médium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 496,00 496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a iné laboratórne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 328,00 328.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,00 199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Horizontálny parný sterilizátor - autokláv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 199,28 4199.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bunky a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 398,00 17398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava doplnenia DO - 1 pre mobilné laboratórium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 776,00 17776.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 740,00 2740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) v reálnom čase. Dodávka prístrojového vybudovanie laboratória zameraného na molekulovú diagnostiku klostrídií a iných patogénnych mikroorganizmov, zapríčiňujúcich nemocničné infekcie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 88 554,17 88554.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 550,00 3550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotný a laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 545,38 11545.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál - chémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 949,01 14949.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdroj napätia a prúdu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 393,00 393.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - elektroforézy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 260,00 1260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka laboratórnych prístrojov Labox MB 120- Oprava/ servisná prehliadka, Werner RO 3Plus-servisná prehliadka, Biocap RNA/DNA-servisná prehliadka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 855,00 1855.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) v reálnom čase. Dodávka prístrojového vybudovanie laboratória zameraného na molekulovú diagnostiku klostrídií a iných patogénnych mikroorganizmov, zapríčiňujúcich nemocničné infekcie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 106 265,00 106265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada nástrojov, materiálu a chemikálií na SDS-PAGE a Western blotting Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 603,39 4603.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. iScript cDNA Synthesis Kit,2. PureZOL RNA Isolation Reagent,3. Platničky MultiplateTM 96-Well PCR,Plates,nízky profil, (unskirted, clear),4. Špičky Bioradtip Flex 10, 0,2-10ul,nesterilné voľné balenie,5. Bioradtip Flex 200, 1-200ul, nesterilné, voľné balenie. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 762,04 762.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia real-time cyklerLaboratórne zariadenia ultrasonikátor Štátny veterinárny a potravinový ústav 78 816,00 78816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 76 380,00 76380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 151 528,00 151528.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 110 423,00 110423.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laboratórneho prístrojového vybavenia- diagnostika vírusových a mikrobiálnych ochorení. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 115 500,00 115500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity a reagencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 955,64 15955.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 598,82 7598.82 EUR 2020 Tovary Áno 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 280 000,00 280000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
BMI Slovakia - modernizácia výrobných procesov BMI Slovakia, s. r. o. 301 430,00 301430.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 921,00 14921.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 834,00 18834.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 175,41 9175.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 171,90 1171.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
kit na stanovenie koncentracie proteinov pre nízky objem vzorky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 219,00 219.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 723,00 102723.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 135,00 20135.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Kity a reagencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 955,64 15955.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 598,82 7598.82 EUR 2020 Tovary Áno 1
Fotometrické makro kyvety, Kapiláry Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 367,27 367.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Microseal 'B' PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 198,00 198.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 806,00 806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrifúga a fluorometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 14 245,75 14245.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 84 420,00 84420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zdravotnícky Spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 37 370,00 37370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberové kity COVID 19 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 308,00 13308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 702,00 1702.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Produkty pre izoláciu vzoriek Covid 19 v automatickom izolátore VERSA 1100 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 83 903,00 83903.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 635,60 1635.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 676,42 3676.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
RaŠu laboratórnych zariadení zdravotníckych Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 690,00 9690.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup izolačných kitov pre vyšetrovanie vzoriek Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 98 736,00 98736.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové produkty pre spracovanie a prípravu vzoriek COVID 19 na PCR analýzu. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 16 258,00 16258.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ozónový UV sterilizátor na drobné laboratórne predmety Univerzita Komenského v Bratislave 1 410,00 1410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Filtre do prístroja na výrobu purifikovanej vody Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 496,00 8496.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre vyšetrovanie vzoriek Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 43 853,00 43853.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
agaróza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Set stolnej laboratórnej centrifúgy a minicentrifúgy s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave 14 190,00 14190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 900,06 10900.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 120,00 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
fenol Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 7 485 923,00 7485923.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Precision Plus Protein™ Dual Color Standards Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 451,90 451.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov, materiálu a kitov na analýzu proteínov a nukleových kyselín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 683,70 6683.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 312,96 312.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický kit pre extrakciu RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 322,00 1322.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 470,37 3470.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 672,00 43672.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Precision Plus Protein™ Dual Color Standards, dNTP, farbička na agarózovy gél Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 556,00 556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál potrebný k diagnostike COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 58 300,00 58300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 137 760,00 137760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zdravotnícky Spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 12 500,00 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 196,00 15196.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolačné kity pre virálnu RNA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 60 500,00 60500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 8 100,00 8100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny digestor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 080,00 7080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - Výterová sada + DNA/RNA Shield Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 015,20 2015.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka laboratórnych prístrojov Labox MB 120- Servis/ servisná prehliadka, Werner RO 3Plus-servisná prehliadka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,00 996.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID - 19 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 31 009 800,00 31009800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity na detekciu génov SARS-CoV-2, IAV a IBV Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 75 000,00 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 310,00 4310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 8 500,00 8500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolačné kity pre virálnu RNA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 20 250,00 20250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 527,00 126527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 76 380,00 76380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID, 8-skúmavkový PCR strip, objem 0,2 ml, 8 - vrchnákový PCR strip, Reliance One-Step Multiplex Supermix 5 ml (5x1ml vials), for 1,000x 20 μl rxnx, potrebný v diagnostike COVID Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 24 000,00 24000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
96 jamkový kolónkový kit na izoláciu RNA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 7 500,00 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia a prístroje na PCR testovanie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 66 550,00 66550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 273,00 43273.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 132,00 141132.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Laboratórne prístroje a zariadenia Technická univerzita v Košiciach 83 760,00 83760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 160 511,00 160511.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 114,00 25114.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 437,00 6437.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 983,00 23983.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 985,00 65985.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 104,00 33104.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Diagnostiká - vyhodnocovanie PCR testov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 26 515,00 26515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 725,90 725.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
RaŠÚ laboratórnych zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 980,00 1980.0 EUR 2021 Služby Nie 1
RT-qPCR One-step master mix, potrebný v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 7 960 783,00 7960783.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 103 576,00 103576.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
96 jamkový kolónkový kit na izoláciu RNA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 7 100,00 7100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kity, protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 98 741,00 98741.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie a špecializované chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 110 514,00 110514.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie spotrebného materiálu pre analýzu RT-PCR, Covid-19 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 911,00 6911.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie primerov a sond na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku SARS-CoV-2 pomocou real-time PCR a pozitívnej kontroly na multiplex PCR. ver.2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 44 227,91 44227.91 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- roztoky pre mikrobiológiu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 493,19 493.19 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 139 200,00 139200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - sterové testy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 838,00 3838.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 148 011,00 148011.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál potrebný k diagnostike COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 45 578,16 45578.16 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre nezávislý výskum a vývoj Slovenské národné múzeum 91 050,96 91050.96 EUR 2021 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre nezávislý výskum a vývoj Ústav zoológie SAV 66 402,43 66402.43 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 002,14 1002.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a laboratórne vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 500,00 29500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál - oxi test, činidlá pre testy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82,02 82.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Termocyklér, centrifúga, mraziaci box Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 32 916,00 32916.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chemikálie a kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 49 226,00 49226.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 076,60 23076.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 800,00 48800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 022,00 14022.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 651,00 12651.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia – nová testovacia stratégia Covid-19 RÚVZ Banská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 468 425,00 468425.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 467 500,00 467500.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 82 050,00 82050.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 494 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Saskia Šimovičová
Adresa:
Kadnárová 82 Bratislava 83151
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Šimovič
Adresa:
Kadnárová 82 Bratislava 83151
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Garai
Adresa:
Hrušková 24 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Garai
Adresa:
Hrušková 24 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Saskia Šimovičová
Adresa:
Kadnárová 82 Bratislava 83151
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Šimovič
Adresa:
Kadnárová 82 Bratislava 83151
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.
Adresa:
Steinov dvor 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Meno:
Advokátska kancelária Mikáči s. r. o.
Adresa:
Prievozská 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×