Dodávateľ

SIAD Slovakia spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SIAD Slovakia spol. s r. o.

IČO: 35746343

Adresa: Rožňavská 17, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-C9728

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Máj 2020

Záznam platný do: 22. Máj 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 120 000,00 EUR 1 1
2015 52 099,00 EUR 2 2
2016 234 878,33 EUR 11 11
2017 67 767,75 EUR 9 9
2018 48 174,17 EUR 7 7
2019 174 835,72 EUR 19 19
2020 213 968,26 EUR 12 12
2021 348 704,60 EUR 7 7
2022 357 799,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 172 099,00 EUR 3 3
2016 234 878,33 EUR 11 11
2017 67 767,75 EUR 9 9
2018 48 174,17 EUR 7 7
2019 174 835,72 EUR 19 19
2020 213 968,26 EUR 12 12
2021 348 704,60 EUR 7 7
2022 357 799,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 39 227,54 39227.54 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 468 447,00 468447.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 7 749,00 7749.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 50 769,00 50769.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 7 215 076,00 215076.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 2 489,99 2489.99 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 24 998,00 24998.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 120 000,00 120000.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 6 133 904,77 133904.77 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 103 355,00 103355.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 1 189,43 1189.43 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 051,66 5051.66 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 14 150,00 14150.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 125 082,50 125082.50 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 28 323,00 28323.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 938,32 938.32 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 22 383,17 22383.17 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 1 36 584,00 36584.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 576,92 576.92 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 966,39 966.39 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 33 885,00 33885.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 63 250,00 63250.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 8 602,00 8602.00 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 1 283,32 1283.32 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 3 845,82 3845.82 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 106 099,00 106099.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technické plyny Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 50 257,00 50257.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
kyslík medicinálny kvapalný Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky technických plynov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov Ústav anorganickej chémie SAV 36 584,00 36584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 103 355,00 103355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 18 926,00 18926.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny a prenájom obalov na technické plyny Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 7 645,50 7645.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnej zmesi plynov na laboratórne účely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 166,67 3166.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne a technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (argón, hélium, syntetický vzduch bez uhľovodíkov, vodík, acetylén pre spektrometriu, dusík ECD, oxid uhličitý, propán-bután) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 594,00 9594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnej zmesi plynov na laboratórne účely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 167,00 3167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nájom fliaš, plyn Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalibračný plyn + 1 rok nájom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 417,00 417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálne plyny Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 78 000,00 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31 613,00 31613.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné plyny + 1 rok nájom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 646,50 646.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technických a medicinálnych plynov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 420,00 6420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny a prenájom obalov na technické plyny Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 500,00 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík vrátane nájmu zásobníka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 990,00 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nájom fliaš, plyn Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 916,10 1916.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technických plynov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 42 500,00 42500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračná zmes 640 plyn + 1 rok nájom fľaša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 503,49 503.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 35 756,00 35756.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 650,00 3650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických a medicinálnych plynov pre potreby SLaPA pracovísk ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 344,65 5344.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojstupňový fľašový redukčný ventil pre technický plyn Argón 4.8 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 481,00 481.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických a medicinálnych plynov pre potreby pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 11 566,32 11566.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 359,72 359.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 692,36 692.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 46 496,21 46496.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 14 700,00 14700.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 315,60 315.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Univerzita Komenského v Bratislave 14 165,00 14165.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup technického dusíka a kyslíka na dýchanie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 868,84 5868.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné bundy Inšpektorát práce Bratislava 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória vrátane prenájmu fliaš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 350,00 9350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických a medicinálnych plynov pre potreby pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 10 964,74 10964.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 34 500,00 34500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 629,83 629.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 618,03 7618.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43,48 43.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnenie tlakových fliaš technickými plynmi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba na dlhodobé uskladnenie tekutého dusíka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 882,43 882.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny a medicinálny kyslík na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 370,00 1370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31 528,85 31528.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vzácne plyny, doprava a prenájom oceľových tlakových fliaš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 406,05 406.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 592,00 592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 36 000,00 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Medicinálne plyny Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 107 475,43 107475.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34,60 34.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória vrátane prenájmu fliaš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (kvapalný dusík, kyslík, acetylén pre spektrometriu, dusík ECD, oxid uhličitý, propán-bután, ) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 230,00 6230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zmesi syntéznych plynov na laboratórne účely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323,23 323.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 19 571,45 19571.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 390,00 13390.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Medicinálny kyslík v oceľových (tlakových ) nádobách vrátane prenájmu fliaš Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 151 156,40 151156.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Medicinálne plyny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 111 364,00 111364.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vzácne plyny, doprava a prenájom oceľových tlakových fliaš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 510,77 510.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 55 000,00 55000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny v tlakových nádobách a nájom tlakových nádob Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 40 000,00 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Medicinálne plyny 040 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 357 799,00 357799.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

siad@siad.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 371 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Roberto Sestini
Adresa:
Viale Vittorio Emanuele II 54 Bergamo 24126
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EKORDA, s.r.o.
Adresa:
Révová 45 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.09.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×