Dodávateľ

EXIMA, spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EXIMA, spol. s r.o.

IČO: 31622666

Adresa: Lazovná 52, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/3-PO-C8963

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Marec 2020

Záznam platný do: 14. Marec 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 787 524,00 EUR 8 8
2016 68 731,00 EUR 1 1
2018 458 807,00 EUR 5 7
2019 854 692,67 EUR 9 9
2020 953 230,33 EUR 12 15
2021 528 402,33 EUR 9 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 787 524,00 EUR 8 8
2016 68 731,00 EUR 1 1
2018 408 809,00 EUR 4 5
2019 846 469,67 EUR 8 9
2020 991 030,33 EUR 13 16
2021 548 823,33 EUR 10 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 373 888,66 373888.66 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 99 166,67 99166.67 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 510 800,00 510800.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 52 790,00 52790.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 7 374 875,00 7374875.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 68 731,00 68731.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 80 800,00 80800.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 16 500,00 16500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 93 000,00 93000.00 EUR
Obec České Brezovo 1 117 250,00 117250.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 576 352,00 576352.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 5 820,00 5820.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 199 800,00 199800.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 71 180,00 71180.00 EUR
EUROPALT plus, spol. s r.o. 1 79 000,00 79000.00 EUR
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 1 250 000,00 250000.00 EUR
Mesto Michalovce 1 16 210,00 16210.00 EUR
Mesto Púchov 2 107 758,00 107758.00 EUR
SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. 1 66 100,00 66100.00 EUR
Financial Hotels Management, s.r.o. 1 65 787,00 65787.00 EUR
FG PROTECH s.r.o. 1 29 200,00 29200.00 EUR
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. 1 21 285,00 21285.00 EUR
3D reklamy, s. r. o. 1 20 421,00 20421.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 15 708,00 15708.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 74 166,00 74166.00 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 1 94 900,00 94900.00 EUR
Letisko Piešťany, a.s. 1 39 100,00 39100.00 EUR
OVOZELA, družstvo 1 71 000,00 71000.00 EUR
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 1 59 799,00 59799.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie doplnkových služieb hotela Slamený dom interiérové a exteriérové vybavenie SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. 67 980,00 67980.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia interiérového vybavenia Hotela HORIZONT TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 285 015,00 285015.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Separátor (odlučovač) ropných produktov s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 304 000,00 1304000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mobilné zariadenie na čistenie vody - úpravňa pitnej vody Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 760 000,00 4760000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie reštaurácie a kaviarne a technické vybavenie hotela Financial Hotels Management, s.r.o. 340 227,00 340227.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Separátor (odlučovač) ropných produktov s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 630 000,00 1630000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Historický mobiliár pre palác BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 576 352,00 576352.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Revitalizácia hotelových a reštauračných služieb ŠARIŠ CENTRUM, a.s. 176 585,00 176585.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výskumné centrum potenciálu biomasy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 986 831,00 986831.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 609,00 127609.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Rotačný stôl s tepelnou komorou Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 64 900,00 64900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spectrophotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 940,00 20940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 858 034,00 858034.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 998,00 49998.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Vysokotlakové čistiace zariadenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 98 000,00 98000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
RTG pre príručnú batožinu, detektor výbušnín, zariadenie pre kontrolu tekutín, gélov, pást a aerosolov Letisko Piešťany, a.s. 134 100,00 134100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup košieľ pre letcov a lesníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 97 425,00 97425.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výzbrojný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 465 500,00 465500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
"FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 340 440,00 340440.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Manuálne rotačný stôl Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 536,00 7536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D skener a 3D tlačiareň EUROPALT plus, spol. s r.o. 135 337,67 135337.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Sklad emulzie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 147 000,00 147000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém vysokotlakovej vodnej hmly pre skleník OVOZELA, družstvo 94 085,00 94085.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka materiálno - technického vybavenia Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 43 974,00 43974.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec České Brezovo 162 008,00 162008.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku –sterilizácia a lôžka Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 288 890,00 288890.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 995,14 19995.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 613,00 27613.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 977,26 6977.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
"SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 525 460,00 525460.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Termoizolačné prikrývky a jednorazové prikrývky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 548,00 10548.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný štít na tvár Záchranná zdravotná služba Bratislava 19 680,00 19680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID - 19 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 31 009 800,00 31009800.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Podpora začatia podnikania spoločnosti 3D reklamy, s. r. o. 3D reklamy, s. r. o. 274 166,00 274166.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Technika pre kompostáreň mesta Púchov Mesto Púchov 365 292,00 365292.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Modernou praktickou prípravou k zamestnannosti Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 438 910,00 438910.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 413 249,00 413249.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce Mesto Michalovce 95 786,00 95786.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 852 601,00 5852601.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Súprava pre núdzové otváranie dverí, okien a vstup do budov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 000,00 55000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
„Inovovanie procesu výroby veľkých obrobkov a zvarencov v spoločnosti FG PROTECH, spol. s r.o. zavedením inovatívnej technológie“. FG PROTECH s.r.o. 830 156,00 830156.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 918 140,00 918140.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Evakuačný vertikálny špirálový rukáv Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 86 950,00 86950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši Mesto Liptovský Mikuláš 794 700,00 794700.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Antalič
Adresa:
Lazovná 52 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Antalič
Adresa:
Lazovná 52 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Katarína Barinová
Adresa:
Internátna 35 Banská Bystrica 974 04

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×