Dodávateľ

Homola spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Homola spol. s r.o.

IČO: 31325921

Adresa: Dlhé diely I/18, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2177

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Február 2020

Záznam platný do: 5. Február 2023

Posledná zmena: 7. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 690 800,00 EUR 3 3
2016 5 151,20 EUR 5 5
2017 33 777,26 EUR 8 8
2018 71 823,00 EUR 3 3
2019 1 237 202,49 EUR 7 12
2020 158 550,33 EUR 5 9
2021 39 000,00 EUR 1 1
2022 237 802,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 690 800,00 EUR 3 3
2016 5 151,20 EUR 5 5
2017 33 777,26 EUR 8 8
2018 72 299,10 EUR 4 4
2019 1 236 726,39 EUR 6 11
2020 130 274,33 EUR 4 4
2021 67 276,00 EUR 2 6
2022 237 802,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 8 083,33 8083.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 90 415,83 90415.83 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 144,40 144.40 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 231 340,00 231340.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 524,00 524.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 2 290,00 2290.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 2 057,90 2057.90 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 899 990,00 899990.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 804,17 804.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 4 768,15 4768.15 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 833,50 1833.50 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 7 760,00 7760.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 1 399,00 1399.00 EUR
KANVOD spol. s r.o. 1 370 800,00 370800.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 39 000,00 39000.00 EUR
EKO-FBB spoločnosť s ručením obmedzeným 5 291 492,00 291492.00 EUR
AGROTECH SLOVAKIA s.r.o. 1 242 076,00 242076.00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 13 250,00 13250.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom 5 28 276,00 28276.00 EUR
GOTOM, s.r.o. 1 127 512,00 127512.00 EUR
AMM PREŠOV, s.r.o. 1 110 290,00 110290.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dielenská technika Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel Univerzitná nemocnica Bratislava 120 840,00 120840.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup inovatívnych technológií - KANVOD, spol. s r. o. KANVOD spol. s r.o. 370 800,00 370800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kalibrovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Metrologické výkony, služby - overenie elektromechanických meradiel tlaku krvi - monitory Nemocnica Poprad a. s. 783,00 783.0 EUR 2016 Služby Nie 1
overenie monitorov vitálnych funkcií Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Overenie monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Metrologické výkony, služby - overenie elektromechanických meradiel tlaku krvi - monitory Nemocnica Poprad a. s. 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Overenie monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 558,00 558.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Overenie monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica Trenčín 2 450,00 2450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Overenie monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 560,00 560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientských monitorov, tlakových holterov a defibrilátorov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 235,00 1235.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostický prístroj Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 784,00 2784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické zariadenie WABCO WÜRTH alebo ekvivalent Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batériové štartovacie zdroje, pulzné automatické nabíjačky a štartovacie káble Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 980,38 23980.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Overenie monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 480,00 480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientskych monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 670,00 670.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientskych monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 010,00 1010.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Inovácia staníc emisných kontrol pre benzínové a dieselové motory Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 84 531,60 84531.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientskych monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 575,00 575.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti EKO-FBB s.r.o. EKO-FBB spoločnosť s ručením obmedzeným 291 492,00 291492.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti AGROTECH SLOVAKIA s.r.o. AGROTECH SLOVAKIA s.r.o. 242 571,00 242571.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Diagnosticky prístroj na automobily GUTMAN Mega MACS 42 SE alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 479,00 2479.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Teplomery pH metre Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské technika a kalibrácia Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 700 000,00 700000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel Univerzitná nemocnica Bratislava 111 340,00 111340.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientskych monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 980,00 980.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61,00 61.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický systém Gutmann MEGA MACS 56 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 750,00 6750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbový panel pre autoopravárov Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 16 200,00 16200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom 100 907,00 100907.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu – I. časť dodanie zdvíhacieho zariadenia s prízdvihom Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 48 093,00 48093.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora podnikania a duálneho vzdelávania v spoločnosti AMM Prešov, s.r.o. inováciou poskytovaných servisných služieb AMM PREŠOV, s.r.o. 121 034,00 121034.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Linka typu C GOTOM, s.r.o. 141 657,00 141657.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
+42143415450


homola@homola.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 65 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Gabriela Homolová CSc.
Adresa:
Dlhé Diely I/18 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ela Čerevková
Adresa:
Dlhé diely I/18 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ela Homolová
Adresa:
Dlhé diely I/18 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Október 2017
Záznam do:
21. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gabriela Homolová CSc.
Adresa:
Dlhé Diely I/18 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Consilior Iuris s.r.o.
Adresa:
Radlinského 51 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 10.10.2017 do: 21.02.2019

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 10.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×