Dodávateľ

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka)

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

IČO: 31563732

Adresa: ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2019/11-PO-E2890

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. November 2019

Záznam platný do: 15. November 2022

Posledná zmena: 3. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 51 689,00 EUR 1 1
2018 122 571,00 EUR 5 19
2019 22 753,00 EUR 1 1
2020 122 438 370,00 EUR 8 14
2021 23 946 003,00 EUR 16 41
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 51 689,00 EUR 1 1
2019 110 919,00 EUR 1 4
2020 120 316 825,00 EUR 10 24
2021 24 716 899,00 EUR 17 46
2022 1 385 054,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 23 128 217 133,00 128217133.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 43 2 433 835,00 2433835.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 578 927,00 1578927.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 787 593,00 787593.00 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 173 369,00 173369.00 EUR
Mesto Trstená 1 51 689,00 51689.00 EUR
Mesto Košice 1 7 448 596,00 7448596.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 241 978,00 241978.00 EUR
Obec Madunice 1 2 616 796,00 2616796.00 EUR
Mesto Tvrdošín 1 603 333,00 603333.00 EUR
Slovenská kanoistika 1 2 428 137,00 2428137.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu Mesto Trstená 132 224,00 132224.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši Slovenská kanoistika 2 428 137,00 2428137.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 38 279,00 38279.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Rekonštrukcie ciest v Žilinskom kraji – I. etapa Žilinský samosprávny kraj 115 054,00 115054.0 EUR 2020 Práce Nie 1
LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu Žilinský samosprávny kraj 985 705,00 985705.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava cesty I/66 v meste Podbrezová v úseku s dotykom s areálom Železiarní v Podbrezovej“ Slovenská správa ciest 775 554,00 775554.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Žilinský samosprávny kraj 254 966,00 254966.0 EUR 2020 Práce Nie 4
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2020 Práce Nie 3
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 112 772,00 112772.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 32 576,00 32576.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Cykloturist.chodník Tvrdošín-Koscielisko Mesto Tvrdošín 877 320,00 877320.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 303 744,00 303744.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 303 744,00 303744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 36 781,00 36781.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate II. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 210 413,00 1210413.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane. Žilinský samosprávny kraj 630 899,00 630899.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky Žilinský samosprávny kraj 1 972 306,00 1972306.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2020 Práce Nie 2
Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa Mesto Spišská Nová Ves 173 369,00 173369.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu cesty III/2246 v mestskej časti Dolného Kubína Mokraď Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 97 543,00 97543.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií Mesto Košice 7 448 596,00 7448596.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky Žilinský samosprávny kraj 44 362,00 44362.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2021 Práce Nie 10
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 578 927,00 1578927.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane. Žilinský samosprávny kraj 913 698,00 913698.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu ciest III. triedy v regióne Orava: "SO1 Zosilnenie povrchu cesty III/2258 v k.ú. Istebné, SO2 Zosilnenie povrchu vybraných úsekov cesty III/2301 v k.ú. Zuberec" Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 144 435,00 144435.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky Žilinský samosprávny kraj 112 800,00 112800.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi katastrami Madunice – Koplotovce Obec Madunice 2 616 796,00 2616796.0 EUR 2021 Práce Áno 1
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2021 Práce Nie 5
I/77-012 Podolínec most Slovenská správa ciest 982 342,00 982342.0 EUR 2021 Práce Áno 1
I/66 - 064 Kežmarok most Slovenská správa ciest 1 385 054,00 1385054.0 EUR 2021 Práce Áno 1

sekretariat@cestnestavbylm.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 10 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Ondriš
Adresa:
Cesta na Klanec 74 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Ondriš
Adresa:
Svätovojtešská 14 Bratislava-Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LAWCORP, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Meno:
Mgr. Dávid Štefanka
Adresa:
Povoznícka 18 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Meno:
Mgr. Dávid Štefanka advokát
Adresa:
Kutlíkova 17 Bratislava - mestská časť Petržalka 85102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 21.08.2020 do: 11.12.2020

StiahniZáznam platný od: 4.03.2019 do: 21.08.2020

StiahniZáznam platný od: 28.03.2018 do: 4.03.2019

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 28.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×