Dodávateľ

Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 386 000,00 EUR 2 2
2015 55 923 298,00 EUR 4 7
2016 6 637 118,00 EUR 3 3
2017 27 622 000,00 EUR 1 3
2018 60 501 004,00 EUR 3 7
2019 69 266 090,00 EUR 6 8
2020 1 616 532,00 EUR 2 2
2021 373 688,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 386 000,00 EUR 2 2
2015 27 387 758,00 EUR 3 4
2016 35 172 658,00 EUR 4 6
2017 27 622 000,00 EUR 1 3
2018 25 204 704,00 EUR 2 4
2019 36 431 495,00 EUR 5 7
2020 69 616 916,00 EUR 3 5
2021 504 199,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 119 510,00 119510.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 149 134,00 149134.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 31 638 641,00 31638641.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 30 190 418 445,00 190418445.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odstránenie stavby dočasného premostenia trate ŽSR Univerzitná nemocnica Bratislava 85 000,00 85000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR. Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 370 000,00 370000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 281 000,00 1281000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 370 000,00 370000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na úrovni 25 kV a 3 kV. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 898 248,00 26898248.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 740 393,00 4740393.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 544 010,00 1544010.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 535 540,00 28535540.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 352 715,00 352715.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 27 622 000,00 27622000.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 055 570,00 25055570.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka tepla a TÚV do budovy Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1 v Košiciach Košický samosprávny kraj 149 134,00 149134.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 796 814,00 796814.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 296 300,00 35296300.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Odborné vzdelávanie zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 109 654,00 109654.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 51 347,00 51347.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 198 365,00 198365.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 67 932 530,00 67932530.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Odborné vzdelávanie zamestnancov (PRK 2020) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 486 021,00 1486021.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov (PRK 2020) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 130 511,00 130511.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177 380,00 177380.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov (PRK 2020) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 382,00 12382.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov (PRK 2020) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 190 309,00 190309.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odborné vzdelávanie zamestnancov (PRK 2020) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 170 997,00 170997.0 EUR 2021 Služby Nie 1http://www.zsr.sBlaho.Peter@zsr.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36425 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Martin Erdössy
Adresa:
Belopotockého 1 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×