Dodávateľ

Geotronics Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Geotronics Slovakia, s.r.o.

IČO: 36356654

Adresa: Račianska 77/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/8-PO-E6003

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. August 2020

Záznam platný do: 11. August 2023

Posledná zmena: 12. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 178 697,00 EUR 2 3
2016 74 285,97 EUR 4 4
2017 259 637,49 EUR 3 3
2018 11 674,16 EUR 3 3
2019 185 982,82 EUR 5 5
2020 20 347,47 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 178 697,00 EUR 2 3
2016 74 285,97 EUR 4 4
2017 259 637,49 EUR 3 3
2018 11 674,16 EUR 3 3
2019 185 982,82 EUR 5 5
2020 20 347,47 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 9 729,13 9729.13 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 106 083,00 106083.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 175,00 175.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 104 159,00 104159.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 75 833,00 75833.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 72 614,00 72614.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 3 891,65 3891.65 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 238 750,00 238750.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 6 107 476,67 107476.67 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 6 225,97 6225.97 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 5 687,49 5687.49 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zaškolenie lektorov a cieľovej skupiny pre používanie softvérov vrátane dodávky softvéru Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60 665,00 60665.0 EUR 2015 Služby Áno 1
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 027 012,00 1027012.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Komplexná výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb Univerzita Komenského v Bratislave 580 531,00 580531.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Používateľské licencie pre softvér Trimble Pivot Platform Geodetický a kartografický ústav Bratislava 27 000,00 27000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné meracie zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Podpora pre softvér Trimble Pivot Platform Geodetický a kartografický ústav Bratislava 57 600,00 57600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetRx Geodetický a kartografický ústav Bratislava 25 195,20 25195.2 EUR 2016 Služby Nie 1
GNSS prijímač Trimble R4 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 7 413,00 7413.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetRx Geodetický a kartografický ústav Bratislava 24 708,00 24708.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výpočtová technika- pracovná stanica pre GIS, DPZ a 3D modelovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetR9. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 19 080,00 19080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a servis GPS Anténa TRIMBLE CHOKE RING Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Špeciálne prístrojové vybavenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 747 306,00 747306.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Oprava a servis topografických prístrojov alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
GPS navigácia Garmin Foretrex 601 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 071,00 1071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vreckový GIS prístroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie odbornej geodetickej učebne Trenčiansky samosprávny kraj 124 994,00 124994.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Sériový fotogrametrický nástroj na automatické generovanie 3D textúrovaných polygonálnych modelov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetR9. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 19 200,00 19200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Značkovací fluorescenčný sprej Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Turistická GPS Garmin Oregon 750t EU + SK Topo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 166,66 4166.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421908960541


hrdlovic@geotronics.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 75 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Hrdlovič
Adresa:
Družstevná 11 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BAK & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Panská 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×