Dodávateľ

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

Nové Mesto nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

IČO: 46378979

Adresa: Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5861

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Júl 2020

Záznam platný do: 26. Júl 2023

Posledná zmena: 25. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 65 510,00 EUR 1 1
2015 89 230,00 EUR 2 2
2016 663 716,45 EUR 27 27
2017 627 788,32 EUR 25 25
2018 710 824,24 EUR 20 20
2019 1 654 166,88 EUR 20 21
2020 3 482 331,50 EUR 26 31
2021 2 172 076,64 EUR 18 25
2022 617 936,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 65 510,00 EUR 1 1
2015 89 230,00 EUR 2 2
2016 663 845,62 EUR 28 28
2017 627 659,15 EUR 24 24
2018 710 824,24 EUR 20 20
2019 1 485 183,88 EUR 19 20
2020 3 552 961,50 EUR 26 31
2021 2 016 844,64 EUR 18 25
2022 871 521,00 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 66 498,00 66498.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 45 550,00 45550.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 17 100,00 17100.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 14 287 146,81 287146.81 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 133 041,00 133041.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 306 218,00 306218.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 6 316 569,49 316569.49 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 28 360,00 28360.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 26 024,00 26024.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 125 549,00 125549.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 680 148,00 680148.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 6 453 546,00 453546.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 87 995,00 87995.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 44 130,00 44130.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 615 014,90 615014.90 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 4 172 460,00 172460.00 EUR
Mesto Medzev 1 98 353,00 98353.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 171 515,50 171515.50 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 777 200,00 777200.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 345 506,50 345506.50 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 32 652 055,16 652055.16 EUR
Obec Čaňa 1 119 571,67 119571.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 3 244 761,00 244761.00 EUR
Obec Gabčíkovo 1 38 775,00 38775.00 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 85 149,00 85149.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 118 784,00 118784.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 5 429,00 5429.00 EUR
Obec Seňa 2 307 206,63 307206.63 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 2 266 981,00 266981.00 EUR
Národný onkologický ústav 5 54 871,00 54871.00 EUR
Obec Smolenice 2 125 125,00 125125.00 EUR
Obec Lehnice 8 228 350,00 228350.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 29 920,83 29920.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 3 180 496,00 180496.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 20 108,37 20108.37 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 52 600,00 52600.00 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 1 4 110,00 4110.00 EUR
Obec Plešivec 1 949,17 949.17 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 206 490,00 206490.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 2 346 048,00 346048.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 2 377 743,00 377743.00 EUR
Svet zdravia, a.s. 2 187 742,00 187742.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 2 247 583,00 247583.00 EUR
Nemocnica Komárno s. r. o. 1 194 490,00 194490.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 429 130,00 429130.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 2 434 256,00 434256.00 EUR
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 2 219 540,00 219540.00 EUR
Nemocnica Levice s.r.o. 1 83 690,00 83690.00 EUR
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 1 23 700,00 23700.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Anesteziologický prístroj – PLZ_28042015_LS Ľubovnianska nemocnica, n. o. 46 000,00 46000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Servis anesteziologických prístrojov a monitorov Nemocnica Poprad a. s. 45 100,00 45100.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Anesteziologické prístroje - 2ks Univerzitná nemocnica Martin od 65 520,00 do 91 910,00 65520 EUR 2014 Tovary Nie 1
Defibrilátor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslíková terapia. Spirometria. Fakultná nemocnica Trnava 6 660,00 6660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory pre Intermediárnu jednotku KAIM Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 382,00 29382.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny monitor vrátane príslušenstva Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 445,00 5445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitorovací systém Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 798,00 11798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termolôžko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 988,00 19988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG prístroj Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 315,00 8315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transportný monitor vitálnych funkcií Nemocnica Poprad a. s. 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Fakultná nemocnica Trnava 6 450,00 6450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, Bakteriálno-vírusový filte Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 666,00 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polysomnografický prístroj Univerzitná nemocnica Martin 32 988,20 32988.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Fakultná nemocnica Trnava 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií vyššej triedy Národný onkologický ústav 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lineárny dávkovač Fakultná nemocnica Trnava 1 489,20 1489.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
špecializovaný monitorovací systém Fakultná nemocnica Trnava 9 276,00 9276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj prevedenia "WALL MOUNT" vyššej triedy so vstavanou ventilačnou jednotkou a monitorom vitálnych funkcií Nemocnica Poprad a. s. 58 000,00 58000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií transportný Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 516,00 3516.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
servoventilátor pre ventiláciu neonatálnych pacientov Fakultná nemocnica Trnava 20 331,00 20331.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 598,80 598.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Národný onkologický ústav 9 980,00 9980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií s centrálou Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 474,00 206474.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZOSTAVA ANESTEZIOLOGICKÉHO PRÍSTROJA VYŠŠEJ TRIEDY Fakultná nemocnica Trnava 39 906,00 39906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 67 200,00 67200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj najvyššej triedy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 129 000,00 129000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj vyššej triedy - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 654,00 654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s konektorom TruSat, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 192,00 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 230,00 13230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
anesteziologický prístroj Fakultná nemocnica Nitra 97 800,00 97800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 10 600,00 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyslíkový koncentrátor Philips Everflo alebo ekvivalent Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 4 960,00 4960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZOSTAVA ANESTEZIOLOGICKÉHO PRÍSTROJA VYŠŠEJ TRIEDY Fakultná nemocnica Trnava 34 863,00 34863.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 356,04 356.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini, SpO2 univerzálny senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 504,80 1504.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 17 197,00 17197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modulárny monitor vitálnych funkcií Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 450,00 2450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modulárne monitory vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 26 200,00 26200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 644,40 644.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 602,40 602.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odlučovač plynov Nemocnica Poprad a. s. 14 990,00 14990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k anesteziologickým prístrojom Nemocnica Poprad a. s. 13 300,00 13300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 492,00 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií s centrálou Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 129 451,00 129451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 124 128,00 124128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modulárne monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 66 179,42 66179.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 574,80 574.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 306,00 5306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj vyššej kategórie Univerzitná nemocnica Martin 55 800,00 55800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií strednej triedy v počte 2 ks so vstavanou ventilačnou jednotkou vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 53 000,00 53000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SpO2 univerzálny senzor TruSignal, GE Healthcare, jednorázový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 289,00 5289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k monitorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Národný onkologický ústav 12 714,00 12714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom a SpO2 univerzálny senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 224,00 1224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií + centrála Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 140 447,50 140447.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 666,00 16666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 53 800,00 53800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SpO2 prstový senzor TruSignal, 3-zvodová súprava Multi-Link, klieštiky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 445,28 1445.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitorovacia technika pre internú JIS (6 ks monitorov vrátane centrály s telemetriou) Nemocnica s poliklinikou Myjava 17 206,80 17206.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Telemetrický monitorovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 55 373,00 55373.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj vyššej triedy - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 45 286,00 45286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 665,00 16665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 530,40 530.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modulárne monitory vitálnych funkcií vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 480,00 10480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií v počte 6 ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 158 000,00 158000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Defibrilátor synchronizovaný a intratorakálne padlá Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 52 680,00 52680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplotné sondy, SpO2 prstový senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 541,76 1541.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory a moduly k monitorom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 136 200,00 136200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 667,94 667.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Národný onkologický ústav 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 318,00 33318.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 487,94 487.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj najvyššej triedy Univerzitná nemocnica Bratislava 66 900,00 66900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SpO2 prstový senzor TruSignal, snímač teploty pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 955,20 955.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini, set na ohrev I.V. roztokov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 446,00 6446.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Nemocnica svätého Michala, a. s. 33 100,00 33100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 42 100,00 42100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anesteziológia Fakultná nemocnica Trenčín 348 495,00 348495.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zariadenia intenzívnej medicíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 765 665,00 765665.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 499 415,00 499415.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 283 150,00 283150.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 319 457,00 319457.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 249 436,00 249436.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 671 306,00 671306.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor, anestézia, ventilátor, monitoring a resuscitácia Nemocnica Komárno s. r. o. 232 415,00 232415.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Vranovská nemocnica, a.s. 755 765,00 755765.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Resuscitácia Fakultná nemocnica Trenčín 175 120,00 175120.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Diagnostické prístroje Obec Seňa 185 480,00 185480.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
SpO2 prstový senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 440,00 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - TOVARY Obec Čaňa 143 944,00 143944.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Anestéziologické prístroje Nemocnica svätého Michala, a. s. 95 700,00 95700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 318,00 33318.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, SpO2 prstový senzor TruSignal - štipec 1m, resterilizovateľný a SpO2 ovinovací senzor TruSignal - pediatric Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 938,00 1938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitoring vitálnych fukncií Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 28 400,00 28400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitorovací systém s centrálnou monitorovacou jednotkou, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 100,00 60100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 37 008,00 37008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia, a.s. 861 057,00 861057.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia (Spišská Nová Ves) Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 970 569,00 970569.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 518 983,00 518983.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Anesteziologické prístroje Univerzitná nemocnica Martin 99 987,00 99987.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dýchacie okruhy pre deti a dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 445,98 6445.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 651 195,00 651195.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Svetlá, monitory, anestéza, ventilátor, monitoring, resuscitácia, prístrojové vybavenie operačných sál Nemocnica Levice s.r.o. 126 890,00 126890.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 328 332,00 328332.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske a rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 456 229,00 456229.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Anestéziologický prístroj najvyššej triedy s monitorom vitálnych funkcií - 2 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 84 033,00 84033.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitorovací systém monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica Trnava 157 500,00 157500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Obec Gabčíkovo 46 574,10 46574.1 EUR 2020 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál k CARESCAPE B850 Monitorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 966,87 17966.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií a centrálny monitor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 104 515,00 104515.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostická technika NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 393 213,00 393213.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Modulárne monitory vitálnych funkcií Fakultná nemocnica Trnava 49 986,00 49986.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrálny monitorovací systém a modulárny monitor vitálnych funkcií Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 45 592,00 45592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a medicínske zariadenia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 481 439,00 481439.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Anestéziologický prístroj na závesnej konzole Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 28 160,00 28160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev. Mesto Medzev 98 353,00 98353.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
"Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CIZS v Smoleniciach." Obec Smolenice 125 125,00 125125.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Ostatné zdravotnícke prístroje Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 167 163,00 167163.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 890,00 19890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka prístrojov a zdravotníckeho vybavenia do ambulancií CIZS Veľké Ripňany Obec Veľké Ripňany 85 149,00 85149.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia (NsP Trebišov) Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 235 453,00 1235453.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zdravotnícka prístrojová technika IV. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 586 221,00 586221.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Monitory vitálnych funkcií vrátane centrálnej monitorovacej jednotky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 872,00 57872.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 86 873,34 86873.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dýchacie okruhy pre deti a dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 215,20 8215.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 572 265,00 572265.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
CIZS - Diagnostické prístroje Obec Seňa 183 448,00 183448.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Osobná váha s výškomerom Obec Plešivec 2 040,00 2040.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II Obec Lehnice 115 676,00 115676.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II Obec Lehnice 112 676,00 112676.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Vysokoprietoková kyslíková terapia s ohrevom Fakultná nemocnica Nitra 18 995,00 18995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 167 264,00 167264.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Monitorovacia zdravotnícka technika Fakultná nemocnica Trenčín 253 585,00 253585.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 124 158,00 124158.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia č. 2 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 60 101,00 60101.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia č. 2 Vranovská nemocnica, a.s. 107 830,00 107830.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia, a.s. 244 197,00 244197.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia a USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 114 370,00 114370.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Rádiologické a základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 131 770,00 131770.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Nemocnica Poprad a. s. 2 001 620,00 2001620.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Systém monitorovania pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 138 053,00 138053.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

margita.vernerova@messermedical.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 317 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Stefan Messer
Adresa:
Hessenweg 5c Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrea Wagner
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcel Messer
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erica Mourar
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maureen Messer - Casamayou
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heidemarie Garrison
Adresa:
Fuchstanzstrasse 26 Königstein i.Ts 61462
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erica Mourar
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
20. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erica Mourar
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcel Messer
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stefan Messer
Adresa:
Hessenweg 5c Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrea Wagner
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maureen Messer - Casamayou
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heidemarie Garrison
Adresa:
Fuchstanzstrasse 26 Königstein i.Ts 61462
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Miroslav Pavlík
Adresa:
Podjavorinskej 9 Nové Mesto nad Váhom 91501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 20.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Anesteziologické prístroje 217 021,00 EUR Tovary 17. Marec 2020 Univerzitná nemocnica Martin Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×