Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Východoslovenská energetika a.s.

IČO: 44483767

Adresa: Mlynská 31, Košice

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5492

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Jún 2020

Záznam platný do: 21. Jún 2023

Posledná zmena: 1. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 11 484 227,00 EUR 11 11
2015 10 408 206,00 EUR 12 17
2016 2 424 469,49 EUR 16 16
2017 4 748 842,19 EUR 14 14
2018 0,00 Nezverejnená 1 1
2018 126 047 909,08 EUR 25 29
2019 27 011 522,34 EUR 18 23
2020 2 970 164,34 EUR 11 14
2021 13 786 286,74 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 11 270 429,00 EUR 8 8
2015 9 752 464,00 EUR 13 16
2016 2 590 966,49 EUR 15 17
2017 3 306 757,19 EUR 12 12
2018 0,00 Nezverejnená 1 1
2018 124 277 579,08 EUR 21 21
2019 24 761 586,34 EUR 15 20
2020 6 752 932,34 EUR 15 19
2021 15 689 877,74 EUR 14 17
2022 479 035,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Poprad 1 37,00 37.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 121 892 131,00 121892131.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 2 787 689,00 2787689.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 4 746 858,00 4746858.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 1 583 702,00 1583702.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 983 000,00 983000.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 890 816,00 890816.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 94 000,00 94000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 770 824,00 770824.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 394 068,00 394068.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 10 2 708 653,00 2708653.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 1 466 842,37 1466842.37 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 880 000,00 880000.00 EUR
Obec Dolné Saliby 1 16 666,67 16666.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 2 792 838,00 2792838.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 418 189,00 418189.00 EUR
Mesto Trebišov 2 438 298,00 438298.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 331 483,00 331483.00 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 6 255 707,00 255707.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 132 986,00 132986.00 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 1 3 020,00 3020.00 EUR
Obec Žabokreky 1 1 175 827,00 1175827.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 27 180 710,00 27180710.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 6 916 200,00 6916200.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 0,00 0.00 Neuvedná
Mesto Nováky 1 672 737,00 672737.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 13 366 905,00 13366905.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 2 633 784,00 2633784.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 524 574,00 524574.00 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 14 932,00 14932.00 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 28 605,30 28605.30 EUR
Obec Považany 1 144 500,00 144500.00 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 347 454,00 347454.00 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 1 164 695,00 164695.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 94 925,00 94925.00 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 3 710 800,00 710800.00 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 6 370 843,00 370843.00 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 2 264 392,49 264392.49 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 1 6 825,83 6825.83 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 60 685,00 60685.00 EUR
Mesto Gelnica 2 219 208,33 219208.33 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 395 216,19 395216.19 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 170 824,00 170824.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 194 560,00 194560.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 275 123,00 275123.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Regionálne združenie obcí Košice - okolie 164 695,00 164695.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mesto Topoľčany 1 219 000,00 1219000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154 008,00 154008.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 37,00 37.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 380 000,00 380000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 314 863,00 314863.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 470 000,00 470000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 000,00 1200000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie obsluhy elektrickej stanice Spišská Nová Ves v rokoch 2015 - 2018 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 347 454,00 347454.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka elektriny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 524 574,00 524574.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO314 Obec Žabokreky 1 175 827,00 1175827.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 053 220,00 7053220.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Košický samosprávny kraj 394 068,00 394068.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 410 000,00 410000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 34,00 34.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 944 000,00 6944000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 632 317,00 632317.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 770 825,00 770825.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 98 716,00 98716.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre K13 - Košické kultúrne centrá K13-Košické kultúrne centrá 59 899,00 59899.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 517 844,00 517844.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 680 000,00 680000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800 000,00 800000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup elektrickej energie a zemného plynu Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 275 000,00 275000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 608 083,00 608083.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 393 840,00 393840.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Považany úspornou LED technológiou II. Obec Považany 146 600,00 146600.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2017 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 437 000,00 1437000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 691 287,00 2691287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2019 – 2022 pre objekty NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 890 816,00 890816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektriny Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 476 900,00 476900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 173 820,00 173820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 175 000,00 175000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre K13-Košické kultúrne centrá 2018 K13-Košické kultúrne centrá 102 770,00 102770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvýšenie energetickéj efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby Mesto Nováky 672 737,00 672737.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 208 489,00 208489.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samostatný zdroj chladu pre objekt UPJŠ, Teoretické ústavy LF, Tr. SNP 1, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 818,00 141818.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 183 171,00 183171.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 187 015,00 187015.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Nemocnica Snina, s.r.o. 63 000,00 63000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 150 373,69 150373.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 22 500,00 22500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 168 000,00 168000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 3 645,00 3645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Mníšek nad Hnilcom 8 240,00 8240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 199 900,00 199900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 194 128,00 194128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 162 292,84 162292.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 160 000,00 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 44 320,00 44320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 224 000,00 224000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 207 051,80 207051.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 160 000,00 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 101 491,42 101491.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 Mesto Trebišov 265 198,80 265198.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 193 399,14 193399.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 280 000,00 280000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa majetku Košického samosprávneho kraja 199 347,57 199347.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 331 483,00 331483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 220 400,00 3220400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 782 880,00 782880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2019 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 884 390,00 1884390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 543 107,00 1543107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 922 516,00 922516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 267 314,00 267314.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 182 394,00 182394.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 600 000,00 600000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 183 817,00 183817.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 262 850,00 6262850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 99 770,00 99770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 14 821 000,00 14821000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 285 000,00 285000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 1,00 1.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 163 790,00 163790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 1,00 1.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 958 072,00 958072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 220 835,27 220835.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 Mesto Trebišov 260 872,00 260872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 75 000,00 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 349 069,00 349069.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 164 899,00 164899.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2020 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 834 000,00 1834000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre vlastnú spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 156 884,00 1156884.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 229 327,00 229327.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 206 282,70 206282.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 96 862,00 96862.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 217 743,56 217743.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 769 558,00 769558.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 246 643,00 246643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021 Správa majetku Košického samosprávneho kraja 129 770,00 129770.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 827 883,00 827883.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 372 699,00 20372699.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Elektrická energia a zemný plyn Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 202 423,00 1202423.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 246 643,00 246643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Dodávka elektrickej energie pre K 13 – Košické kultúrne centrá. K13-Košické kultúrne centrá 548 131,00 548131.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 153 438,00 153438.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 1,00 1.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 98 072,00 98072.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 262 758,00 262758.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 245 610,00 11245610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 211 165,00 211165.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 358 187,00 358187.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 235 706,00 235706.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+4216102184


holcerova_katarina@vseholding.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 307 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Kulla
Adresa:
Havlíčková 31 Košice - mestská časť Sever 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Bayer
Adresa:
Staromlynská 26 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Schmiedl
Adresa:
Bystrická 2 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lukáš Štefánik
Adresa:
Zichyho 9 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radoslava Šotterová
Adresa:
Humenská 47 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Suchý
Adresa:
Palárikova 5 Košice - mestská časť Juh 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
30. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radoslava Šotterová
Adresa:
Humenská 47 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2021
Záznam do:
16. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lukáš Štefánik
Adresa:
Zichyho 9 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. Január 2021
Záznam do:
16. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Jan Hejcman
Adresa:
Schloßstraße 5 Traunstein 832 78
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Kapusta
Adresa:
Huncovská 17 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Február 2020
Záznam do:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Petruško
Adresa:
Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
3. Február 2020
Záznam do:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Petruško
Adresa:
Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
27. Marec 2019
Záznam do:
3. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Kapusta
Adresa:
Huncovská 17 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Marec 2019
Záznam do:
3. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Mihalik
Adresa:
Fábryho 36 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
21. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Otger Wewers
Adresa:
Westfalenring 30 Gescher 48712
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Bernhard Günther
Adresa:
Am Grunderfeld 1 Haan 42781
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karl Kraus
Adresa:
Kappelenstraße 28 Köln D-50997
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Volker Heischkamp
Adresa:
Droste-Huelshoff-Str. 44 Haltern am See D-45721
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Diana Custodis
Adresa:
Stephaniestraße 40 Düsseldorf 402 11
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Herrmann
Adresa:
Pod rozvodnou 242 Praha 4 - Šeberov 141 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hildegard Müller
Adresa:
BeckBuchstr. 11 Düsseldorf 40474
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Hans Friedrich Bünting
Adresa:
Lohbecker Berg 7 Mülheim an der Ruhr 45470
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MBA Roman Šipoš
Adresa:
Duklianskych hrdinov 1256/33 Stará Ľubovňa 06401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Uwe Tigges
Adresa:
Winterkamp 30 Bochum D-44805
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rolf Martin Schmitz
Adresa:
Großheide 383 Mönchengladbach
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Otto Wessel
Adresa:
Bakenbergsweg 222 Arnhem 6414 MT
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Markus Krebber
Adresa:
Holunderweg 67 Essen 45133
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Dolný
Adresa:
Rovníková 9 Košice 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Jan Hejcman
Adresa:
Schloßstraße 5 Traunstein 832 78
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Terium
Adresa:
Dijkestraat 93 Weert NL-6006
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rolf Uwe Becker
Adresa:
Händerweg 29 Essen 45239
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hubertus Wilhelmus Eva Katharina Dullens
Adresa:
Wezelhage 1 Berlicum 5258 XP
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Kinstellar, s. r. o.
Adresa:
Hviezdoslavovo nám. 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 16.04.2021 do: 30.08.2021

StiahniZáznam platný od: 4.01.2021 do: 16.04.2021

StiahniZáznam platný od: 3.02.2020 do: 4.01.2021

StiahniZáznam platný od: 27.03.2019 do: 3.02.2020

StiahniZáznam platný od: 21.11.2018 do: 27.03.2019

StiahniZáznam platný od: 11.05.2017 do: 21.11.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Medzilaborce - nákup elktr. energie 2022 104 564,00 EUR Tovary 31. December 2021 Mesto Medzilaborce Východoslovenská energetika a.s.;Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Medzilaborce - nákup elktr. energie 2022 - PRK 104 564,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Mesto Medzilaborce Východoslovenská energetika a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×