Dodávateľ

FERONA Slovakia, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FERONA Slovakia, a.s.

IČO: 36401137

Adresa: Bytčická 12, Žilina

Registračné číslo: 2020/5-PO-E5055

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Máj 2020

Záznam platný do: 24. Máj 2023

Posledná zmena: 16. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 84 169,00 EUR 3 3
2016 93 614,67 EUR 8 8
2017 75 112,72 EUR 5 5
2018 195 757,26 EUR 6 6
2019 483 200,00 EUR 3 4
2020 55 825,61 EUR 3 3
2021 24 214,77 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 84 169,00 EUR 3 3
2016 78 441,67 EUR 3 3
2017 77 467,72 EUR 7 7
2018 195 757,26 EUR 6 6
2019 495 282,00 EUR 5 6
2020 56 561,61 EUR 4 4
2021 24 214,77 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 52 173,00 52173.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 2 698,52 2698.52 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 23 018,00 23018.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 47 751,00 47751.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 5 642,00 5642.00 EUR
Welding, s.r.o. 1 13 400,00 13400.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 083,33 1083.33 EUR
KLARTEC, spol. s r.o. 2 383 700,00 383700.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 11 247 297,50 247297.50 EUR
Obecný technický podnik Staškov 1 0,00 0.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 4 235 130,68 235130.68 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Betonárska výstuž a betónová zmes pre žst. Sása - Pliešovce, Nitra a Topoľčany - Časť 1 - Betonárska výstuž Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 50 000,00 50000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka hutného materiálu 2 Welding, s.r.o. od 130 000,00 do 170 420,00 130000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hutný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 23 018,00 23018.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 487 000,00 487000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 865,00 59865.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 741,00 89741.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľ na výrobu väzeňského nábytku Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 52 500,00 52500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutnícky materiál Obecný technický podnik Staškov 17 106,40 17106.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pozinkované stĺpiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 79 907,00 79907.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 005,00 6005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 87 961,55 87961.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 813,00 6813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 79 742,10 79742.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 510,00 1510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 43 896,00 43896.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 385,00 16385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 88 000,00 88000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 661,00 10661.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – betonárska oceľ KLARTEC, spol. s r.o. 383 700,00 383700.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Hutný materiál II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 900,00 17900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál pre OZ PN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 48 700,00 48700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 14 771,87 14771.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 870,00 8870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál pre OZ PN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 18 000,00 18000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 460,40 7460.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421903605597

+4215638120


kozarova@zilina.ferona.sk
bajankova@zilina.ferona.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 131 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2021
Záznam do:
16. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. August 2020
Záznam do:
4. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. November 2017
Záznam do:
5. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Bohuslav Kay
Adresa:
Holečkova 25 Praha 15000
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Záznam do:
24. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Kay
Adresa:
Holečkova 3151/25 Praha 5 - Smíchov 15000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HKV Law Firm s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Adresa:
Poštová Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Meno:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 4.02.2021 do: 16.07.2021

StiahniZáznam platný od: 5.08.2020 do: 4.02.2021

StiahniZáznam platný od: 16.07.2019 do: 5.08.2020

StiahniZáznam platný od: 28.01.2019 do: 16.07.2019

StiahniZáznam platný od: 24.11.2017 do: 28.01.2019

StiahniZáznam platný od: 21.06.2017 do: 24.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×