Dodávateľ

EURO GEO, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EURO GEO, s.r.o.

IČO: 36214515

Adresa: Kmeťova 36, Košice

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2618

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Marec 2020

Záznam platný do: 26. Marec 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 133 869,00 EUR 15 21
2017 14 185,00 EUR 4 4
2018 12 924,00 EUR 4 4
2019 29 934 976,00 EUR 6 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 16 360,00 EUR 1 1
2016 27 800,00 EUR 3 5
2017 30 031,00 EUR 5 6
2018 43 149,00 EUR 8 10
2019 15 737 206,00 EUR 9 11
2020 14 241 408,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 153 770,00 153770.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 117 509,00 117509.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 29 792 740,00 29792740.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 10 31 935,00 31935.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Geodetické služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 123 600,00 123600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 088,00 153088.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 141,00 73141.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 564,00 91564.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 247 447,00 247447.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 37 392,00 37392.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 710,00 33710.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 30 111,00 30111.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 91 969,00 91969.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 25 994,00 25994.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 339,00 205339.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 13 638,00 13638.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 310,00 34310.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 764,00 63764.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 31 520,00 31520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 22 915,00 22915.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 904,00 68904.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 248 396,00 248396.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 25 678,00 25678.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 459 424,00 459424.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 10 563,00 10563.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 627 803,00 44627803.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 12 168,00 12168.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 663,00 41663.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 34 018 560,00 34018560.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 927 360,00 3927360.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 195,00 160195.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 006,00 82006.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 359,00 103359.0 EUR 2015 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Ing. Martin Dulina
Adresa:
Slovenskej Jednoty 38 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ing. Martin Dulina
Adresa:
Slovenskej Jednoty 38 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Hric
Adresa:
Ing. Kožucha 8 Spišská Nová Ves 05201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×