Dodávateľ

INTERTEC s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INTERTEC s.r.o.

IČO: 00692972

Adresa: Hronská 6, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5891

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Júl 2020

Záznam platný do: 28. Júl 2023

Posledná zmena: 25. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 424 513,00 EUR 6 12
2016 161 350,93 EUR 16 16
2017 13 265,70 EUR 11 11
2018 487 206,84 EUR 15 15
2019 184 744,77 EUR 25 25
2020 18 407,10 EUR 8 8
2021 108 281,84 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 323 581,00 EUR 5 10
2016 262 282,93 EUR 17 18
2017 13 265,70 EUR 11 11
2018 487 206,84 EUR 15 15
2019 87 499,77 EUR 24 24
2020 115 652,10 EUR 9 9
2021 108 281,84 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 24 000,00 24000.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 234 403,00 234403.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 93 450,00 93450.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 14 870,93 14870.93 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 1 706,45 1706.45 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 1 924,83 1924.83 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 135 125,00 135125.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 8 079,00 8079.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 19 247,00 19247.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 7 697,56 7697.56 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 49,99 49.99 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 26 997,83 26997.83 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 85 921,00 85921.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 30 959,67 30959.67 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 5 251,40 5251.40 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 296 166,00 296166.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 565,87 565.87 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 15 272,86 15272.86 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 2 990,00 2990.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 783,17 783.17 EUR
Slovenské národné múzeum 1 26,00 26.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 6 057,30 6057.30 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 17 876,91 17876.91 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 42 184,09 42184.09 EUR
BIOPEL, a. s. 1 71 558,00 71558.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 23 000,00 23000.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 7 570,00 7570.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 4 989,99 4989.99 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 105 684,00 105684.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 950,00 2950.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 1 24 486,00 24486.00 EUR
ZIN s.r.o. 2 3 280,00 3280.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 5 321,00 5321.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 75 995,00 75995.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 415,00 415.00 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 915,33 915.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Metrologické overenie, kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 86 000,00 86000.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Dodávka laboratórnej techniky do Biomasového logistického centra. BIOPEL, a. s. 71 558,00 71558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre laboratóriá SjF a FA UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 316 777,00 316777.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 870 720,00 1870720.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prístrojové vybavenie laboratória výskumného centra INOVAL pre štruktúrnu analýzu a meranie vlastností materiálov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 619 584,00 1619584.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE UVP STU - CENTRUM Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 151 669,00 151669.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s.r.o. zavedením inovatívnej technológie do výroby ZIN s.r.o. 103 606,00 103606.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Digitálny bezkontaktný laserový prístroj určený na rýchlu a spoľahlivú detekciu omamných látok, psychotropných látok, prekurzorov a iných chemických látok (drog). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 450,00 93450.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR FLEXIBILNÝCH ENDOSKOPOV Fakultná nemocnica Trenčín 18 606,44 18606.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafitové kyvety Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetický odvápňovač (filter) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15,00 15.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém na výrobu ultračistej vody s príslušenstvom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny biohazard box Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poštová listová váha Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. kovová strieborná kombinovaná elektróda AgC 103, pre argentometrické titrácie 2. pH-Pt elektróda kombinovaná PTP 103, pre oxidačno-redukčné titrácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31 410,00 31410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
STERILIZÁTOR - autokláv Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 296,00 9296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardy a modifikátory pre atómovú absorpčnú spektrometriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do laboratórnych prístrojov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 402,00 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fistula - chirurgický systém stálej kontroly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 466,00 466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Premývačka obojstranná Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené odmerné valce na meranie zrážok Slovenský hydrometeorologický ústav 2 990,00 2990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifúga s rotormi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 515,00 5515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
digitálny teplomer s vlhkomerom Slovenské národné múzeum 26,00 26.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, príslušenstvo a chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 087,19 3087.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál ku kalorimetru IKA C 5000 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 360,73 360.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bodotávek Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 907,20 907.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pyrolitické trubičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305,00 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - makrokyvety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163,20 163.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kyvety a miešadielka pre optickú agregometriu-chronolog1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokláv - sterilizátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na triedenie bezfarebných diamantov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 186,80 1186.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parné sterilizátory Univerzitná nemocnica Bratislava 162 360,00 162360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - manuálna plynotesná striekačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 288,00 288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektronické váhy RADWAG, alebo ekvivalent podľa technickej a funkčnej špecifikácie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka laboratórneho skla - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 26 998,00 26998.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Demineralizátor vody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 992,00 992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyrolitické trubičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo-kyvety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 226,00 1226.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokláv, parný sterilizátor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termostat Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 700,00 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokoteplotná laboratórna pec Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 500,00 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termostat Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 858 034,00 858034.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 164,49 1164.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál ku kalorimetru IKA C 5000 CONTROL Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 248,00 248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 122,50 2122.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Refraktometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 375,60 375.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Demineralizátor Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 138,00 6138.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórna a sterilizačná technika Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 330 352,00 1330352.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
"FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 340 440,00 340440.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Digitálna trepačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 289,00 1289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný automat zo sušičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 250,00 19250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 201,91 1201.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná pH elektróda a pufre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 332,40 332.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 490,00 1490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafitové kyvety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 290,04 290.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inkubátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 135,84 2135.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 312,40 2312.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hliníkový výhrevný blok k blokovému termostatu IKA Dry Block Heater 2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126,00 126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 260,00 1260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu kultivačných médií, sterilizáciu a deštrukciu biologického materiálu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 29 384,40 29384.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter s príslušenstvom a spotrebný materiál na kalibráciu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 165,20 1165.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - komôrka počítacia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 568,80 568.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 866,08 866.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 502,96 1502.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - Analytická váha Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 034,00 1034.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 259,20 259.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pyrolýzna pec, laboratórna pec Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 080,00 8080.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prístroj na stanovenie sklovitosti tvrdej pšenice Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 679,75 679.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 196,80 196.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spektrometer a zdroj svetla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 368,50 1368.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyvety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 313,00 313.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 266,76 266.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 034,00 1034.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polarimeter Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 390,00 8390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia pre laboratórne účely Trenčiansky samosprávny kraj 33 031,20 33031.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia pre laboratórne účely Trenčiansky samosprávny kraj 4 123,20 4123.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladený inkubátor skriňový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístroje na detekciu a rozbory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 538,00 538.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Atómový absorpčný spektrometer AAS Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 91 196,40 91196.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4214154256


vkolarik@intertec.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 170 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Kováč
Adresa:
Krivánska 5 Banská Bystrica 974 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Kolárik
Adresa:
Na ihrisko 102 Riečka 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Blanka Gondová, advokát
Adresa:
Skuteckého 30 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.09.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×