Dodávateľ

SITIS a.s.

Bratislava-Petržalka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SWM Group a.s.

IČO: 45316953

Adresa: Ráztočná 8626, Bratislava - mestská časť Vrakuňa

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5130

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. December 2020

Záznam platný do: 2. December 2023

Posledná zmena: 3. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 172 000,00 EUR 1 1
2016 283 333,00 EUR 2 3
2019 487 587,00 EUR 1 1
2020 210 074,53 EUR 2 2
2021 206 039,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 172 000,00 EUR 1 1
2016 283 333,00 EUR 2 3
2019 487 587,00 EUR 1 1
2020 210 074,53 EUR 2 2
2021 206 039,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 815 919,00 815919.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 172 000,00 172000.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 49 083,33 49083.33 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 322 031,20 322031.20 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pomocné práce a služby v pohrebníctve MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 172 000,00 172000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 283 333,00 283333.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Výrub, orez a výsadba stromov Úrad vlády Slovenskej republiky 19 032,30 19032.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Kosenie verejnej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 212 000,00 212000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 161 000,00 161000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
„Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 763 317,00 763317.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výsadba drevín Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 62 854,86 62854.86 EUR 2021 Služby Nie 1
Čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 161 040,00 161040.0 EUR 2021 Služby Nie 1

sipos@sitis.sk
info@swmgroup.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dalibor Král
Adresa:
Rozvodná 19 Bratislava - mestská časť Rača 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Synek
Adresa:
Vyšehradská 3030/7 Bratislava 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Kövesiová notár
Adresa:
Medená 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 3.04.2017 do: 31.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×