Dodávateľ

ERIK JV s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ERIK JV s.r.o.

IČO: 35735473

Adresa: Handlovská 2438/19, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3391

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Jún 2020

Záznam platný do: 12. Jún 2023

Posledná zmena: 11. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 199 020,00 EUR 5 14
2015 122 200,00 EUR 1 1
2016 3 096 021,66 EUR 7 7
2017 6 230 935,00 EUR 11 16
2018 2 975 817,16 EUR 10 14
2019 2 094 272,67 EUR 7 9
2020 1 627 868,67 EUR 8 9
2021 740 619,99 EUR 10 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 740 990,00 EUR 3 4
2015 3 580 230,00 EUR 3 11
2016 2 208 091,66 EUR 5 5
2017 6 968 865,00 EUR 12 17
2018 2 517 887,16 EUR 10 11
2019 2 518 002,67 EUR 7 12
2020 1 685 843,67 EUR 8 8
2021 866 844,99 EUR 11 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 15 825,00 15825.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 21 024 114,00 21024114.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 4 800,00 4800.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3 458,33 3458.33 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 355 352,82 355352.82 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 34 585,00 34585.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 624 260,00 624260.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 11 480,00 11480.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 12 880,00 12880.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Filter ochranný protichemický kombinovaný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 125 500,00 125500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ochranné balistické vesty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 338 000,00 7338000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Ochranné balistické vesty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 252 648,00 1252648.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náboje na športové účely. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 795 990,00 795990.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka samopalov taktického kalibru 9 mm Luger Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 802 000,00 802000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náboje kalibru 9x19 mm Luger Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 873 000,00 2873000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 357 780,00 3357780.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 896 250,00 896250.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Ochranné balistické vesty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 400,00 20400.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 291 530,00 1291530.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Ochranné balistické vesty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 000,00 300000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 120 100,00 6120100.0 EUR 2017 Tovary Nie 6
Ochranné balistické vesty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 150 000,00 150000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné balistické prilby ľahké Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 200 000,00 1200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie streliva do zbraní a čistiacich prostriedkov na zbrane NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 375,00 5375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brokové náboje 12/70 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Strelivo brokové SELLIER&BELLOT LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náboje určené na športové účely Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 15 456,00 15456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náboje - Munícia Národný bezpečnostný úrad 13 776,00 13776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nesmrtiaca zbraň a strelivo kalibru 18 mm Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 111 150,00 111150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brokové náboje kal. 12/70 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 9 720,00 9720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Púzdro stehenné s mechanickou poistkou pre pištoľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 000,00 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Púzdro na putá Ralkem 9921 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 76 725,00 76725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Púzdro na VASR 80 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 800,00 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zachytávač zbrane Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náboje kal. 9 mm LUGER Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 82 800,00 82800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nesmrtiaca zbraň FN 303 alebo ekvivalent s príslušenstvom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 893,00 26893.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Expanzné - akustické náboje kal. 9x19 mm Blank Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 680,00 4680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolimátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 000,00 78000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Puzdrá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 113 796,00 113796.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybíjacie zariadenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náboje na športové účely Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 450,00 611450.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 350 000,00 350000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náboje kal. 9 mm LUGER Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 110 000,00 110000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 607 930,00 607930.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Nesmrtiaca zbraň FN 303 alebo ekvivalent s príslušenstvom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 288,00 20288.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 36 140,00 36140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 120 260,00 120260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termokamera Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 30 475,00 30475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tréningové projektily do nesmrtiacej zbrane FN 303 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 9 450,00 9450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tréningový značkovací náboj 9 mm MMR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 160,00 20160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nesmrtiaca zbraň FN 303 alebo ekvivalent s príslušenstvom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 300,00 17300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický paralyzátor vystreľovací a kontaktný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 322 676,00 1322676.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náboje kal. 9 mm LUGER Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 880,00 26880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Expanzné - akustické náboje kal. 9x19 mm Blank Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 220,00 5220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 117 860,00 117860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náboje na športové účely Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 126 225,00 126225.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Brokové náboje 12/70 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 600,00 15600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 184 200,00 184200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tréningový značkovací náboj 9 mm MMR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 160,00 20160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 902 550,00 1902550.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nesmrtiaca zbraň FN 303 alebo ekvivalent s príslušenstvom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 950,00 16950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Projektil 18 mm zásahový s nezmývateľnou farbou do FN 303 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 9 800,00 9800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Projektil 18 mm zásahový s umývateľnou farbou do FN 303 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 9 800,00 9800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nesmrtiaca zbraň FN 303 P alebo ekvivalent s príslušenstvom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 990,00 2990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Glock ND 3166 - Taktické svietidlo na drážku GTL 10 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka munície v roku 2021 Centrum výcviku Lešť 42 000,00 42000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náboje nesmrtiace a tréningové Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 901 500,00 901500.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Tréningový značkovací náboj 9 mm MMR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 36 480,00 36480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.zbrane-strelivo.skvransky@chello.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 161 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Jozef Vránsky
Adresa:
Strečianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Jozef Vránsky
Adresa:
Strečianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
9. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Jozef Vránsky
Adresa:
Strečianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ProJura, s. r. o.
Adresa:
Štúrova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
LAWCORP, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.08.2018 do: 9.02.2021

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 28.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×