Dodávateľ

AŽ PROJEKT s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AŽ PROJEKT s.r.o.

IČO: 35951958

Adresa: Bezručova 2531/5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2924

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Apríl 2020

Záznam platný do: 29. Apríl 2023

Posledná zmena: 9. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 31 500,00 EUR 1 1
2016 80 850,00 EUR 2 2
2017 34 850,00 EUR 1 1
2018 39 900,00 EUR 1 1
2019 204 900,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 31 500,00 EUR 1 1
2016 80 850,00 EUR 2 2
2017 34 850,00 EUR 1 1
2018 39 900,00 EUR 1 1
2019 204 900,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Bratislava - Rača 1 31 500,00 31500.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 204 900,00 204900.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 49 650,00 49650.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 39 900,00 39900.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 31 200,00 31200.00 EUR
Obec Lozorno 1 34 850,00 34850.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Územný plán zóny Krasňany Mestská časť Bratislava - Rača 44 200,00 44200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Územný plán mesta Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 39 000,00 39000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj 49 650,00 49650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Územný plán obce Lozorno na obdobie r. 2017 - 2027 Obec Lozorno 34 850,00 34850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov 44 450,00 44450.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Územný plán regiónu Žilinského kraja Žilinský samosprávny kraj 204 900,00 204900.0 EUR 2019 Služby Nie 1

vojtech.krumpolec@azprojekt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. arch Juraj Krumpolec
Adresa:
Jelšová 3 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vojtech Krumpolec
Adresa:
Toplianska 28 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Krumpolcová
Adresa:
Toplianska 28 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Krumpolcová
Adresa:
Toplianska 28 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Máj 2017
Záznam do:
28. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vojtech Krumpolec
Adresa:
Toplianska 28 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Máj 2017
Záznam do:
28. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. arch Juraj Krumpolec
Adresa:
Jelšová 3 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Máj 2017
Záznam do:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vojtech Krumpolec
Adresa:
Toplianska 28 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Krumpolcová
Adresa:
Toplianska 28 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 17.01.2019 do: 28.06.2021

StiahniZáznam platný od: 26.05.2017 do: 17.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×