Dodávateľ

MADA Slovakia s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MADA Slovakia s.r.o.

IČO: 00617431

Adresa: Puškinova č.10, Košice

Registračné číslo: 2019/8-PO-E1901

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. August 2019

Záznam platný do: 4. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 114 583,00 EUR 1 1
2016 37 627,97 EUR 24 24
2017 1 555,58 EUR 4 4
2018 4 161,00 EUR 1 1
2019 5 581,66 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 114 583,00 EUR 1 1
2016 37 627,97 EUR 24 24
2017 1 555,58 EUR 4 4
2018 4 161,00 EUR 1 1
2019 5 581,66 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 8 908,24 8908.24 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 450,00 2450.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 233,33 233.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 2 763,90 2763.90 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 114 583,00 114583.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 257,50 257.50 EUR
Slovenské národné múzeum 1 204,00 204.00 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 4 161,00 4161.00 EUR
Obec Varhaňovce 1 268,25 268.25 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 083,33 1083.33 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 1 11 200,00 11200.00 EUR
Športové gymnázium 1 5 581,66 5581.66 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 4 0,00 0.00 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 1 8 250,00 8250.00 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 2 082,50 2082.50 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 150,00 150.00 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 1 332,50 1332.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hudobné nástroje Metodicko-pedagogické centrum 117 000,00 117000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Reťazový kladkostroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 924,00 924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB zvukové rozhranie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučovacia súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 686,00 1686.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny projektor s príslušenstvom K13-Košické kultúrne centrá 57 600,00 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie DCI kina 7.1 vo veľkej sále K13-Košické kultúrne centrá 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie DCI kina 7.1 K13-Košické kultúrne centrá 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slúchadlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné javisko s baletizolom Bábkové divadlo v Košiciach EUR 2016 Tovary Áno 1
Reťazový kladkostroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 501,00 2501.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rekordér, mixpult a príslušenstvo k zabezpečeniu nahrávania audio záznamov Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a údržba hudobných nástrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ozvučovacia súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 561,00 561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny dvojkanálový kompresor/limiter/gate Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny rekordér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 309,00 309.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Behringer X32 s prepravným kufrom Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučovacia súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 562,00 562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo bicích hudobných nástrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 119,00 4119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 828,00 3828.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely a drobné prísl. hud. nástrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 586,00 1586.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koncový zosilňovač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 324,00 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie prístrešku a pódia pre účinkujúcich v exteriéry Kysucké múzeum v Čadci 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mixážny pult Dynacord CMS 1600-3 Divadlo Jána Palárika Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada mikrofónov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrofóny s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový mikrofónový set Slovenské národné múzeum 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné bezdrôtové ozvučenie Obec Varhaňovce 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hudobné nástroje UNIVERZITA J. SELYEHO 1 377,00 1377.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny projektor na filmové projekcie v štandardoch DCI s príslušenstvom K13-Košické kultúrne centrá 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup klavíra Mesto Kráľovský Chlmec 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Javisková opona - II. etapa Športové gymnázium 5 583,33 5583.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421556225792


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
František Margitan
Adresa:
Abovská 15 Košice 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Major
Adresa:
Puškinova 10 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×